Citáty a múdrosti - vzdelanie

citáty o vzdelaní a vzdelávaní, vzdelávacie múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti vzdelanie

čím viac vedomostí a skúseností máme, tým jednoduchšie je vyhrať, nebude u nás pokroku v školstve, kým nebudeme mať aspoň niekoľko učiteľov, ktorí zo svojho učiteľovania zbohatli, nútené vzdelávanie narušuje detskú schopnosť vzdelávať sa, formálne vzdelanie vám pomôže prežiť, sebavzdelávanie vás dovedie k úspechu,  žijeme smutnú dobu, tí, čo rozumejú vzdelávaniu, nemajú žiadnu moc a tí, čo majú moc, nevedia nič o vzdelávaní, najlepšie sa učíme vtedy keď sami rozhodujeme, čo sa ideme učiť a keď si sami volíme materiály, zážitky a ľudí, od ktorých sa budeme učiť, problémy nám nespôsobuje to, čo nevieme, ale to, čo vieme, no v skutočnosti je to inak, niektorí žiaci robia naozaj iba to, čo im prikazuje zákon: povinne dochádzajú do školy, každý, kto sa prestane učiť, je starý, či už má dvadsať alebo osemdesiat rokov, spôsob vzdelávania dnešnej generácie bude spôsobom vládnutia budúcej generácie, informácie nikdy nemôžu nahradiť vzdelanie, dôkazom vysokého vzdelania je aj schopnosť hovoriť o najväčších veciach tým najjednoduchším spôsobom, vzdelávanie je umenie, ktoré vyžaduje patričné schopnosti, vedomosti a skúsenosti, skúsenosť bez vzdelania je viac ako vzdelanie bez skúsenosti,   učiť možno slovami, vychovávať len príkladom,  mali by sme si konečne prestať myslieť, že všetky deti sa potrebujú učiť to isté, náš školský systém má iba dve chyby: 1, čo učíme, 2, ako to učíme, vedieť niečo naspamäť neznamená vedieť, mali by sme žiakov učiť, ako majú myslieť, a nie, čo si majú myslieť, priemerný učiteľ prednáša, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný učiteľ demonštruje, veľký učiteľ inšpiruje, príliš často predkladáme žiakom odpovede, ktoré si majú zapamätať, namiesto problémov, ktoré majú vyriešiť,  neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť, neuspieť nie je hanba, hanba je báť sa vstať a skúsiť to znova, život je ako krabica cukríkov, nikdy neviete, čo príde najbližšie, kto nevie, kam ide, nemôže sa čudovať, že príde niekde úplne inde, keď deň nebol tvoj priateľ, bol tvoj učiteľ, génius je jedno percento inšpirácie a deväťdesiatdeväť percent potu, prvé manželstvo je víťazstvo fantázie nad inteligenciou, druhé je triumf nádeje nad skutočnosťou, ľudia nevedia čo chcú, ale nedajú pokoj, kým to nedostanú, vzdelávať sa neznamená považovať sa za hlúpeho, ale za dostatočne inteligentného, ktorý pochopil, že existuje veľa vecí, ktoré sa oplatí naučiť, nikto nevie, čo môže vykonať do tej doby, než to skúsi, vedomosti, ktoré považujeme za vedomosti, sa samé preukážu priamo v akcii, to, čo teraz chápeme ako vedomosti, sú informácie v pohybe, informácie orientované na výsledky, naučiť sa niečo a nekonať podľa toho nie je skutočným učením, aby sa znalosti stali produktívnymi, musíme sa naučiť vidieť zároveň stromy aj les, musíme sa naučiť všetko prepojiť, viem, že nič neviem, učiteľ, ktorý môže byť nahradený strojom, by mal byť nahradený strojom, ak pedagóg učí tak, že by mohol byť nahradený výukovým programom, tak by ním naozaj mal byť nahradený,  poctivosť bez vedomostí je bezmocná a nepoužiteľná, vedomosti bez poctivosti sú nebezpečné a strašné, tí, ktorí sa zaoberajú praxou bez vedomostí, sú ako námorníci bez kormidla a kompasu, nikdy s istotou nevedia kam plávajú, žite tak, ako by ste mali zajtra zomrieť, učte sa tak, ako by ste mali žiť večne, robotníkov, tých je dostatok, kvalitných ľudí je málo, žiť znamená učiť sa, vzdelanie je tá najsilnejšia zbraň, ktorou možno zmeniť svet, nikto sa nerodí s nenávisťou k ľuďom s inou farbou pleti, či iným vierovyznaním, ľudia sa nenávidieť učia a keď sa dokážu naučiť nenávidieť, dokážeme ich naučiť aj milovať, navyše, láska je ľudskému srdcu prirodzenejšia, včera som bol múdry, takže som chcel zmeniť svet, dnes som vzdelaný, preto zmením seba, keď nevieš plávať neskáč do vody, kto si nevie chleba odkrojiť, nevie si naň ani zarobiť, kto vie trpieť, nevie panovať, nevysmievaj neboráka, nevieš, čo ťa zajtra čaká, učený nikto z neba nespadol, z cudzej škody sa neraduj, ale sa uč, ak sa učíš, aby si si zapamätal, zabudneš, ak sa učíš, aby si porozumel, zapamätáš si, neobmedzuj vzdelanie svojich detí na svoje vlastné vedomosti, pretože oni sa narodili v inej dobe, učenie sa je aktívny proces, prečítaním textu ba ani naučením sa textu látky spamäti nedosiahneme prakticky nič, keď niečo neviem, neznamená to, že sa to nemôžem naučiť, dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom, s pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy, bez kníh nebýva učený nikto ani v škole, nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu lepšie je učiť ľudí, ako majú myslieť, a nie čo majú myslieť, tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam, vzdelanie nie je o tom, ako plniť nádoby, ale o tom, ako zapáliť oheň, podstatné je, aby sa študenti naučili učiť, získavať informácie, dávať ich do súvislostí a samostatne myslieť, keď vám škola dá toto, dá vám všetko, vzdelávanie nie je prípravou na život, vzdelávanie je život sám, zlyhania sú poučné, človek, ktorý skutočne premýšľa, sa učí rovnako zo svojich omylov, ako zo svojich úspechov žiak má prirodzenú tendenciu učiť sa to, čo ho zaujíma, a nie to, čo si želá niekto iný, učenie nie je o mieste, ale o aktivite, ak budeme dnes učiť deti tak, ako sme ich učili včera, nebude pre ne žiadne zajtra, v súčasnosti pripravujeme žiakov pre zamestnania, ktoré zatiaľ neexistujú, na prácu s technológiami, ktoré ešte neboli vynájdené, aby sa naučili riešiť problémy, o ktorých zatiaľ nevieme, že nastanú, ak chcem byť úspešný, treba na sebe neustále makať a učiť sa bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov boj pokračuje až do konca, musíme ísť a nezastaviť, až kým neprídeme, kam ideme? neviem, ale musíme ísť cieľom vzdelania nie sú vedomosti, ale činnosť človek sa učí celý život, teda aj pád na hubu je krok dopredu dal by som všetko, čo viem za polovicu toho, čo neviem dobrý učiteľ chráni žiakov aj pred svojim vlastným vplyvom jedine vzdelanie môže človeka posunúť za svojimi snami keď nevieš, kam ideš, privedie ťa tam každá cesta najväčším bohatstvom je vzdelanie najväčšou chybou skôr je, že už od prvého dňa učia, že robiť chyby je zlé nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš nepozeraj na učenie ani ako na korunu, ktorou sa chceš ozdobiť, ani ako na sekeru, ktorou si chceš zarobiť na živobytie nezahadzuj dobrý omyl, uč sa z neho