Citáty a múdrosti - svedomie

citáty o svedomí a svedomité múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti svedomie

aj na kameni sa vyspíš, keď máš čisté svedomie, dobré svedomie je mäkká poduška, strach je choroba zlého svedomia, buď pánom svojej vôle a otrokom svojho svedomia, s čistým svedomím pred kohokoľvek predstúpiť môžeš, dobré svedomie sa zlých rečí nebojí, zle svedomie najviac hryzie, čisté svedomie je najlepším vankúšom, kto je dobrým človekom? veriaci človek, ale čo je viera? je to súlad vlastnej vôle so svedomím, s rozumom vesmíru, čisté svedomie prichádza so slabnutím pamäti, svedomie nemá zuby a napriek tomu dokáže hrýzť, má toľko rozumu ako vrabec svedomia, kto má čisté svedomie, klebetám sa vysmeje, kto má dobré svedomie, klebetám sa vysmeje, svedomie je kniha dlžôb človeka, kto nemá čisté svedomie, ten aj vtedy uteká, keď ho nikto nenaháňa, svedomie je žalobník, sudca i kat v jednej osobe, večer pred spaním, jednoducho spýtajte sa: čo som dnes urobil pre ježiša, a čo som dnes urobil s ježišom? pozrite sa na svoje ruky, to je najlepšie spytovanie svedomia, čím viac peňazí, tým menej svedomia, ak žijeme bez výčitiek svedomia, môžeme zomrieť bez strachu, svedomie je veľmi dobre vychované a skoro sa prestane prihovárať k tým, ktorí ho nechcú počúvať, ak máte zlé svedomie, dávajte si pozor, aby ste nestratili pamäť, čo keď vám ju niekto nájde? neradno sa spreneveriť čistému svedomiu ani toľko, čo by za necht vošlo, váha samotného svedomia je bremenom, veľká je sila svedomia, niet pre človeka nič vábnejšieho ako sloboda jeho svedomia, ale niet ani nič mučivejšieho, slobodu ľudí si môže privlastniť iba ten, kto upokojí ich svedomie, muži pravej povahy sú svedomím spoločnosti, ku ktorej prislúchajú, ani mnohí s výborným sluchom nepočujú hlas svedomia, niektorí ľudia majú čisté svedomie iba vďaka skleróze, vstup do svedomia je vždy na vlastné nebezpečenstvo, svedomie je predsa len viac, ako celý svet našich žalobcov, zákony sú pominuteľné, ale svedomie je večné, svedomie je vnútorný hlas, ktorý nás upozorňuje, že sa niekto pozerá, pokrytectvo je svedomím nesvedomitého človeka, čím väčšia skleróza, tým čistejšie svedomie, príliš mnoho ľudí žije v mierovom spolunažívaní so zlým svedomím, má už čisté svedomie, podarilo sa mu vyprať špinavé peniaze, proti rozsudkom svedomia sa vždy odvolávame k rozumu, netráp sa pre mienku ľudí, ak ti nevyčíta svedomie! zlé svedomie neznáša svetlo, svedomie z nás všetkých robí zbabelcov, muž, ktorý hovorí o svojom svedomí, sa príliš ponáša na ženu, hovoriacu o svojej skromnosti, vďaka civilizácii človek je už natoľko humánny, že nič nedokáže zabiť bez výčitiek svedomia - s výnimkou človeka, niektorí ľudia majú čisté svedomie len preto, že majú krátku pamäť, aj bez zákona je trestom vlastné svedomie, jazva na svedomí je živá ako rana, svedomie nehľadá prihováranie jazyka, ak treba niečo vysvetľovať zložitým spôsobom, znamená to, že ide o zlý skutok, rozsudky svedomia sú priame a jednoduché, hlas svedomia je neomylný vtedy, keď nežiada, aby sme sa obohacovali, ale aby sme sa obetovali, poznám iba dve skutočné životné nešťastia, výčitky svedomia a chorobu, život je sladký a radostný pre toho, kto môže mať niekoho rád a má čisté svedomie, zlé svedomie je svedomie, ktoré koná svoju povinnosť, jeho svedomie nikdy nespí, hľadá alibi, svedomie, to je palica, ktorú každý chystá na svojho suseda, ale nikdy nie sám na seba, svedomie je veštiarňou boha, lepšie je, keď odev prilieha k svedomiu, ako k telu, zlé svedomie má vždy dôvody k obavám, zlé svedomie je svedomie, ktoré koná svoju povinnosť, výčitky svedomia sú ozvenou stratenej cnosti, viete, že aj pri vstupe do svedomia je dôležité urobiť prvý dojem? umenie je svedomím ľudstva, ten, kto stratí svedomie, nemá už nič cenné, svet dosiahol brilantnosť bez svedomia, náš svet je svetom atómových obrov a etických detí, svedomie ťaží, preto ľudia bez svedomia zvyčajne dôjdu ďalej, svedomie mal čisté - nikdy ho nepoužíval, svedomie je za tisíc svedkov, svedomie je ten tichučký hlások, ktorý nám šepká, že sa niekto pozerá, svedomie je najpremenlivejšia zo všetkých noriem, svedomie je jediná nepodplatiteľná vec v nás, svedomie je etiketou na fľaši, naplnenej strachom, spoveď je spôsob, ako oklamať svedomie, sloboda spočíva predovšetkým v možnosti robiť to, čo nám prikazuje svedomie, ráno zobudil všetkých, okrem svojho svedomia, presvedčenie je svedomím rozumu, pre škŕkanie v bruchu nepočul hlas svedomia, praví spisovatelia sú ľudstvu hryzením svedomia, pokrytectvo je svedomím nesvedomitého človeka, obdivujem človeka, ktorý zostáva verný svojmu svedomiu, bez ohľadu na to, k čomu ho inšpiruje, o mravných hodnotách nemôže rozhodovať právo, ale len vlastné svedomie,