Citáty a múdrosti - aktivita

Citáty o aktivite, múdrosti o aktívnych.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti aktivita

akýkoľvek veľký alebo zložitý je váš problém, zmätok zmizne, ak urobíte jeden malý krôčik k riešeniu, urobte niečo, s akčným programom sú spojené riziká a náklady, sú však oveľa menšie, než dlhodobé riziká a náklady pohodlnej nečinnosti, kreativita je inštinkt niečo vyrábať, učenie sa je aktívny proces, prečítaním textu ba ani naučením sa textu látky spamäti nedosiahneme prakticky nič, učenie nie je o mieste, ale o aktivite, vždy, keď robíte niečo, konajte tak, ako keby sa celý svet pozeral, muž, ktorý odstraňuje horu, začína odnášaním malých kameňov, každý deň urobte niečo, čo vás priblíži lepšiemu zajtrajšiemu, neexistuje vyššie náboženstvo ako pomáhanie ľuďom, pracovať pre všeobecné dobro je najvyššia viera, nadšenie je jedným z najsilnejších motorov úspechu, keď niečo robíte, robte to celým srdcom a celou silou, vtlačte do toho celú svoju osobnosť, buďte aktívni, húževnatí, nadšení a verní - a svoj cieľ dosiahnete, vízie filozofov vždy podnietili aktívnych ľudí, ktorí sa pustili do realizácie snov, aj tá najaktívnejšia medziľudská láska bez rozmyslu stráca zmysel rovnako, ako medziľudská nenávisť bez moci, súhlas má aj tú výhodu, že človek získava presvedčenie o vlastnej aktivite len jednoduchým akceptovaním nevyhnutnosti bez toho, aby sa sám musel o niečo pričiniť, vyskúšajte aktívne odpočinky, činky, činky, činky,,, pokiaľ rodičia svoje deti milujú, musia ich občas konfrontovať a kritizovať - mierne a opatrne, avšak aktívne, vôľa je živelné chcenie a rozumové pudenie k aktivite, k životu, pasívny pracovník sa smeje na šéfových anekdotách, aktívny sa postará o to, aby sa na nich smiali všetci, nedá sa zamilovať - upadnúť do lásky - to je pasivita, dá sa iba stáť, alebo kráčať v láske, v čase získavania je láska aktívna - obdarúva a povzbudzuje druhého, neskôr môže prepuknúť túžba vlastniť, najaktívnejší by bol zoznam agentov štátnej naivity, muž zmení počas aktívneho života tri–štyri razy politický názor, žena manžela, láska je aktivita, keď milujem, žijem neustále v stave aktívneho záujmu o milovaného človeka, ale nielen o neho či o ňu, stávam sa totiž neschopným spojiť sa aktívne s milovaným človekom, keď som lenivý, a keď nie som neustále v stave bdelosti, pohotovosti, aktivity, každý kríž, ktorý nám pán boh naloží, máme rozumne využiť a aktívne prijať, hovorí sa o aktivitách vo voľnom čase - mali by sme ich volať pasivitami, človek bez aktívnej spoluzodpovednosti nie je k ničomu, ak zatajujem svoju minulosť, aktívne myslím na svoju budúcnosť!