Citáty a múdrosti - užitočnosť

užitočné citáty o úžitku, užitočné múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti užitočnosť

najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočný, ak veríme, že skutočné poznávanie prichádza cez skúsenosť, ešte to neznamená, že každá skúsenosť je užitočná, či rovnako užitočná pre poznanie, zbav sa všetkého, čo nie je užitočné, krásne alebo toho, čo ti neprináša radosť ide mu to na úžitok ako psovi tráva, zlá spoločnosť kazí užitočné zvyky, odpoveď je užitočná v pomere k váhe otázky, zo svine a lakomca, po smrti úžitok, strom bez kvetu a panna bez studu zriedka k akému úžitku prídu, je možné, že ľudia, ktorí neurobia nič iné ako to, že sa zaľúbia, sú užitočnejší ako tí, ktorí svoju lásku a srdce obetujú určitej idei, aj malá prestávka prináša veľký úžitok, počkaj: aj malá prestávka prináša veľký úžitok, bolo povedané, že hoci boh nemôže zmeniť minulosť, historici môžu, snáď preto toleruje ich existenciu, že mu môžu byť v tomto ohľade užitoční, orol je náš ideál, hoci sliepka je oveľa užitočnejšia, ak nás k tomu, aby sme boli poriadnymi mužmi, nevedie sama čestnosť, ale len úžitok a zisk, sme prefíkaní, ale nie statoční, človeče, keby si vedel koľko úžitku ti prinesú vedomosti, učil by si sa vo dne v noci, v tej istej veci nemôže byť úžitok i podlosť, princíp, podľa ktorého sa zachová každá malá zmena, ak je užitočná, som nazval prirodzeným výberom, vlastne nemáme žiadnu hodnotu, ak nie sme nikomu užitoční, ani jeden láskavý skutok, hoci aj ten najmenší, nezostane bez úžitku, žiadny láskavý skutok, hoci aj ten najmenší, nebude bez úžitku, jednotná dlažba nemá estetickú hodnotu mozaiky, ale iba hodnotu úžitkovú - práve tak ako masa pozná len úžitok človeka a nie jeho hodnotu a dôstojnosť, najužitočnejšie zo všetkých umení je umenie byť užitočným, veľká krása, veľká sila a veľké bohatstvo skutočne a naozaj nemajú veľký úžitok, dobré srdce prevýši všetko, všetko presne urobil, kto premiesil k užitočnému sladké, májová tráva moc úžitku dáva, všetko skutočne užitočné môžeme mať za málo peňazí, iba to zbytočné stojí priveľa, úžitok – čo má občan z tvrdej skaly, keď sa dolu kopcom valí? nie je jednoducho možné milovať každého, môžeme síce cítiť lásku k ľudstvu, takýto pocit môže byť užitočný tým, že nám poskytuje dostatok energie, aby sme dali svoju lásku najavo niekoľkým konkrétnym osobám, skutočná láska k niekoľko málo jedincom je však maximum, ktorého sme schopní, pokiaľ sa snažíme vydať viac energie, než máme, ponúkame vlastne viac, než môžeme dať, krásne ženy poskytujú úžitok iba milencom a maliarom bez fantázie, odvaha je užitočná, keď sa uplatňuje ako smelé odmietanie konvenčných či opatrníckych obmedzení, dobré zásady, ktoré vychádzajú z ľudského srdca, sú rovnako užitočné, ako dobré príklady, zo srdca prýštiace pohnútky sú práve také užitočné, akoby niekto predchádzal dobrým príkladom, život nie je užitočný, keď žijeme len pre seba, priateľstvo vždy prospieva, láska niekedy aj škodí, priateľstvo je užitočné, ale láska zraňuje, zločin spáchal ten, kto mal z neho úžitok, trápenie nejde nikomu na úžitok, práca ženy v domácnosti bola vždy v celom svojom rozsahu životnou nutnosťou pre existenciu ľudskej spoločnosti, na druhej strane sa milióny mužov zaoberali zbytočnou, ba priamo škodlivou prácou, ktorú je možno ospravedlniť azda len tým, že im umožnila, aby živili svoje užitočné a nenahraditeľné manželky, nech zahynie pamiatka človeka, ktorý sa opováži tvrdiť, že je rozdiel medzi tým, čo je dobré a tým, čo je užitočné, to, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi bránami: bránou pravdy, bránou dobroty, bránou úžitku, ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom je lepšie nechať si to iba pre seba, uvažovať o užitočných veciach je najistejšie strávený čas, v živote je veľmi užitočné, aby ničoho nebolo priveľa, radšej zomrieť než ochabnúť! nikdy ma neomrzí slúžiť, nikdy ma neunaví byť užitočným, dômyselné, nie užitočné pravdy sa podobajú hviezdam, ktoré nám pre veľkú vzdialenosť nedávajú nijaké svetlo, kto miluje, je ochotný byť užitočný i svojím odchodom, nie je nijaký úžitok z toho, že si zdravý ako býk, keď nemáš rohy, život strávený robením chýb je užitočnejší ako život strávený ničnerobením, zlý pedagóg učí nenávisti ku zlu lepšie a úžitok z neho je väčší, než z dobrého pedagóga, všetko nespravodlivé nás zraňuje, pokiaľ nám to neprináša úžitok, veľké vášne sú ako prírodné sily, či sú užitočné alebo škodlivé, to záleží len na smere, ktorý naberú, veď keby bolo pre spásu ľudstva niečo lepšie a užitočnejšie ako trpieť, kristus by nám to bol slovom a príkladom zaiste ukázal, vášne sú ako oheň, užitočné tisícimi spôsobmi a nebezpečné iba jedným, svojím prebytkom, užitočnosť priateľstva nie je v tom, koho poznáš, ale v tom, koho pozná tvoj priateľ, úplne neužitočných ľudí vždy možno vymeniť za tých, čo boli užitoční na úplne inom mieste, tajomstvo úspechu je byť šikovným, nie byť užitočným, štatistika o príjmoch je užitočná, aspoň vieme, koľko by sme mali zarobiť, slovo sloboda nemá v moderných časoch ten istý význam ako za starých čias, je užitočné študovať antiku, ale je detinské a nebezpečné ju napodobňovať, skúsenosť nás učí, že tam, kde sa vyskytuje mnoho prekážok, nasleduje aj väčší úžitok, príklad je desaťkrát užitočnejší ako predpis, predsa je niečo, čo je užitočné: jasnosť, je niečo, čo je stále: právo, je niečo, čo chlácholí: láska, pre človeka nič nie je užitočnejšie, ako správne hovoriť, pravdepodobnosť, že sa niečo stane, je v obrátenom pomere k užitočnosti javu, povolanie máme nato, aby sme vyzerali užitoční, poriadok zabezpečuje pokojný, plnší a užitočnejší život, čím viac dobrých návykov si vypestujeme, tým efektívnejší budeme, nemusíme stále uvažovať nad maličkosťami, myseľ a srdce sa otvoria novým podnetom, nie je nič užitočnejšie nad soľ a slnko, neúspešný experiment je veľmi užitočný – vždy môže poslúžiť ako odstrašujúci príklad, nebojte sa porážok, prvá je potrebná, pretože cvičí vôľu, druhá môže byť užitočná, ak sa pozbieraš z tretej, si muž, najužitočnejší bol, keď nám prestal pomáhať, kto chce mať úžitok z ohňa, musí sa zmieriť aj z dymom, kôň je užitočný len vtedy, keď je skrotený, jedného dňa zistíme, nakoľko nám boli užitoční ľudia, ktorí nám spôsobovali utrpenie, je dobré, ak nás niektorí priatelia predbehnú a je užitočné, ak nás iní nasledujú, držte si vedľa seba iba tých, ktorí sú nevyhnutní, chyby sú užitočné, musíte ich však skoro objaviť, človek, hoci mnohonásobne skúšaný, nie je bez útechy a úľavy, lebo cíti, ako mu vzrastá veľký úžitok z toho, že nesie svoj kríž, čím viacej kážeme, tým si z toho ľudia menej zapamätajú, čím menej slov, tým väčší úžitok, ani jeden okamih sa už nevráti, aby sme ho mohli nanovo prežiť, môžeme len vysloviť ľútosť nad tými okamihmi života, ktoré sme nechali uplynúť bez úžitku, ak nie sú na ceste prekážky, nebude ani pokrok, perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim » buď silný a vytrvaj, raz ti bude táto bolesť na úžitok,