Citáty a múdrosti - česť

Citáty a múdrosti o cti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti česť

česť a dobré meno nekúpiš na trhu, chudoba cti netratí, nie je hanbou čestný neúspech, ale strach z neúspechu stres podrobuje charakter skúške, skutočne hodnotnými sú tí, ktorých ani v ťažkých dobách neopustí ich čestnosť, rozvaha a citlivosť nenechal na ňom polgrajciar cti, nepokoj česť prináša, čestný muž nikdy nepodvádza viac ako jednu ženu, česť prináša nepokoj, nie je vždy čestné, čo je povolené, nie všetko dovolené je aj čestné, vlastná chvála oči práši, iných chvála česť prináša, česť za česť a bryndzu za peniaze, kto sám nemá cti, ten ani druhého nectí, kto druhému klame, okráda seba o česť, česť tomu, kto je skromný, hanba tomu, kto je nenásytný, panna na 5p: poctivá, pekná, pracovitá, peňažitá, pobožná, bohu ku cti a ľuďom na posmech, komu česť, tomu česť, pastierovi trúba, poctivá ako hrach pri ceste, čestní muži sa ženia rýchlo, múdri nikdy, česť a pohodlie bývajú zriedka pod jednou strechou, poctivá ako vŕba pri potoku, poctivý ako v siedmom roku kohút, najťažšie nájdeš poctivého nálezcu, opatruj česť v mladosti a zdravie v starobe, ak nájdeš grajciar a vieš kto ho stratil, vráť ho, lebo to je česť! ak nájdeš 10 grajciarov a vieš kto ich stratil, tak ich nevráť, lebo to je už majetok, vôľa človeka je vlastne jeho česť, aký odev, taká česť, milujem život! som doň vášnivo zamilovaný a budem mať česť mu to dokázať, poctivou prácou nemožno zbohatnúť, a niekedy, nech mi vaša prísna česť prepáči, je dobré skryť, čo máme v srdci, to nech je vašou cťou, vždy väčšmi milovať, ako ste milovaní a nikdy nebyť tými druhými, poctivá je len tá, ktorú nikto nechcel, santalové drevo, drevo aloe, modrý lotos, rozkvitnutý jazmín i medzi týmito voňavými vecami je zo všetkého najlepšia vôňa čestného jednania, čestný boh je najušľachtilejšie dielo človeka, akým právom sa čestní ľudia miešajú do vnútorných záležitostí zlodejov? bol zle oblečený, unavený a vychudnutý, čo znamená, že je to určite čestný človek, nijaké pocty nenahradia česť, sýty upír sa môže stať čestným darcom krvi, žena nech nie je poctivá, ale nech tak aj vyzerá, aj krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život, ak nás k tomu, aby sme boli poriadnymi mužmi, nevedie sama čestnosť, ale len úžitok a zisk, sme prefíkaní, ale nie statoční, čestná smrť často zdobí aj hanebný život, čo nie je spravodlivé, nemôže byť ani čestné, dedinský život nepozná záhaľku, je najčestnejší a najkrajší, pravá a múdra veľkosť ducha spočíva v dvoch veciach: pokladať za dobré len to, čo je čestné a vedieť sa oprostiť všetkých nežiaducich hnutí mysle, život nemôže byť príjemný, ak nie je súčasne čestný, cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí, človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby, má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam, predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak vytvorili štát, aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti, keď mali vedomosti, stali sa poctivými, keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnymi, keď rodiny boli poriadne, aj štát sa riadne spravoval, a keď sa poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a spokojnosť, anonym: človek má svoju česť, pod svojím menom by som to nebol napísal, žite dobrý a čestný život, až zostarnete a pozriete sa späť, budete s môcť druhýkrát radovať, mnohí ľudia sú čestní vďaka tomu, že sú hlupáci, nikoho nemožno pripraviť o čestný život, ak sa oň nepripraví sám, knihy majú zmysel pre česť, keď ich požičiame, nevrátia sa späť, všetka česť sveta ti nemôže preukázať žiadnu česť, to, čo ťa v skutočnosti pozdvihuje a udržiava, musí žiť v tebe samom, hanbou nie je čestný neúspech, ale strach z neúspechu, ak sa prispôsobíme zvyku, budú nás vždy pokladať za poriadnych ľudí, ak niekto robí to, čo iní, hovorí sa o ňom ako o poctivom človeku, ak si niekto položí poctivo otázku, či by bol ochotný vymazať z prežitého života prežívanie zafarbené utrpením, potom by asi odpovedal záporne, množstvo utrpenia nebolo pre neho nenaplnením, naopak, v utrpení dozrel, ním vyrástol, utrpenie mu dalo viacej, než akýkoľvek iný úspech, čestný oráč je viac hoden ako ničomný princ, spisovateľ musí byť nepodplatiteľný a čestný ako sluha boží, je sladké a čestné zomrieť za vlasť, žiť poctivo a nepoškvrniť sa zločinom, čestný človek nebaží bez práce a bez vlastného pričinenia po blaženosti, ten, kto použil svoj čas na vážne a poctivé štúdium, bude mať veľkú zásobu vedomostí, z ktorých môže čerpať podľa potreby v čase potreby, vojak bez cti sa dá ľahko kúpiť za mrzké zlato, víťazom sláva, česť porazeným, ženám upratovanie po oslavách, poznám množstvo ľudí, ktorým nechýba vízia, ale vôľa ju naplniť, veria, že sa môžu zaobísť bez disciplíny a dospieť k svätosti pohodlnou skratkou, často sa ju usilujú dosiahnuť jednoduchým povrchným napodobnením svätcov - odídu do púšte alebo sa stanú tesármi, niektorí sú dokonca presvedčení, že sa takýmto napodobnením skutočne prorokmi a svätcami stali, nedokážu si priznať, že sú ešte stále deťmi, nemôžu sa vyrovnať s tým, že by sa mali vrátiť späť na začiatok a prejsť poctivo celú cestu, slučka - ten najpoctivejší golier, jediné čo je na politických ceremoniáloch čestné - je čestná stráž, sú urážky, ktoré znamenaj hold a pochvaly, ktoré sú utŕhaním na cti, hlas ľudu skoro vždy ľudia povýšia na prvé miesto, len ľudia osvietený a schopný, ktorí tieto miesta zastávajú so cťou, zatiaľ čo tí ktorí sa povznesú v monarchiách sú najčastejšie len malými šibalmi, intrigánmi, ktorých malé úlohy čo na dvoroch vynášajú na veľké miesta verejnosti jasne ukazujú o jej neschopnosti, čestné slovo je pre ženu vždy zábradlím, ktorého sa chytí, kým padne, čo je mužom česť a sláva, to je ženám krása a láska, nemôže byť čestné, čo nie je slobodné, nič nie je zlé, okrem toho, čo je mravne závadné a nič nie je dobré, okrem toho, čo je čestné, príroda nám všetkým vraví: nikto neklame, ak budeš mať synov, možno, že budú krásni, ale je možné, že budú škaredí, niektorý z nich sa môže stať rovnako záchrancom, ako zradcom vlasti, môžeš dúfať, že si ich budú tak vážiť, že sa nikto neodváži pred tebou na nich nadávať, ale mysli aj na to, že môžu byť tak málo čestní, že sami budú živou kliatbou, ak je čestné to, čo robíš, nech to všetci vedia, ak je to hanebné, čo záleží na tom, že to nevie nikto, keď to vieš ty? najväčším majetkom človeka je česť, vezmite mu česť, vzali ste mu život, skromnosť pri priemerných schopnostiach je iba čestnosťou, pri veľkých talentoch je pokrytectvo, zákony prírody nemajú nič spoločné s morálkou: gravitácia nie je ani čestná, ani spravodlivá,