Citáty a múdrosti - plánovanie

citáty a múdrosti o plánovaní a plánoch

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti plánovanie

dosiahnutie niečoho je 99 percent plánovanie a 1 percento metodológia, činnosť trvá minimálne tak dlho, na koľko je naplánovaná, ten kto zlyhá vo svojom plánovaní, plánuje svoje zlyhanie, kľúčové nie je určiť prioritu tomu, čo je naplánované, ale naplánovať svoje priority, aby človek dosiahol niečo veľké, potrebuje dve veci: plán a nedostatok času ak tvoj plán zlyhal, zmeň plán, ale nikdy nemeň svoj cieľ cieľ bez plánu je len želanie ak chceš boha rozosmiať, povedz mu o svojich plánoch, smrť sa neriadi našimi plánmi, tie najkrajšie plány sa vždy zničia malosťou tých, ktorí by ich mali uskutočniť, pretože cisári sami naozaj nedokážu urobiť nič, rozumný človek nikdy nenazve pozmenenie svojich plánov vrtkavosťou, nech robíte čokoľvek, potrebujete na to odvahu, ak ste sa pre niečo rozhodli, vždy sa nájde niekto, kto vám povie, že to robíte zle, vždy sa objavia nejaké ťažkosti, ktoré vám budú našepkávať, že tú kritiku si naozaj zaslúžite, naplánovať si niečo a riadiť sa tým až do konca si vyžaduje takú istú odvahu, akú potrebuje vojak v boji, víťazstvo však potrebuje odvážnych mužov a ženy, ktorí ho dobyjú, z kazateľníc a novín prichádza záplava fráz, ktoré odsudzujú, keď sa niekto usiluje o bohatstvo, ale keby ľudia poslúchli týchto moralistov a vzdali by sa svojich plánov na zbohatnutie, moralisti by museli staviť všetko na jednu kartu a znovu rozdúchať v ľuďoch túžbu po bohatstve a moci, inak by totiž civilizácia zahynula, úmysel, aby bol človek šťastný, nie je obsiahnutý v pláne stvorenia, už som pre spoločnosť urobil svoje, nemám v pláne opäť pracovať, plány, ktoré potrebujú veľa času na svoju realizáciu, nie sú takmer nikdy úspešné, v živote je to ako pri šachu, premyslíte si plán, ten je však podmienený tým, čo v šachu zamýšľa náš súper, v živote osud, ráno si robíme plány, cez deň hlúposti, ak chcete pobaviť pána boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna, život je plán, ktorý má s nami boh, v medziach plánu alebo rozpočtu sa ešte nič nevybudovalo, sťažovať sa na prítomnosť, oplakávať minulosť, robiť si neuskutočniteľné plány do budúcnosti - sú najrozšírenejšie zlozvyky ľudí, som povolaný niečo robiť, alebo niečím byt, k čomu nie je nikto druhý povolaný, mám svoje miesto v božom pláne na božej zemi, ktoré nikto druhý nemá, plány sú sny znalcov, plánovanie je nanič, pokiaľ sa nakoniec nezvrhne na prácu, nikdy nič nevychádza podľa plánu, manželský život je to, čo sa človeku prihodí práve keď si naplánoval niečo iné, budúcnosť si môžeme naplánovať iba vtedy, ak poznáme cestu na obe strany, ktorá nás dovedie k súčasnosti, ak ste už po pás krokodílovi v papuli, sotva vám pomôže fakt, že podľa plánu ten močiar už mal byť dávno vysušený,