Citáty a múdrosti - vzdelávanie

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti vzdelávanie

čím viac vedomostí a skúseností máme, tým jednoduchšie je vyhrať, skôr, ako povieš dieťaťu nie, rozmýšľaj, akým spôsobom by sa dalo povedať áno, nútené vzdelávanie narušuje detskú schopnosť vzdelávať sa, formálne vzdelanie vám pomôže prežiť, sebavzdelávanie vás dovedie k úspechu,  žijeme smutnú dobu, tí, čo rozumejú vzdelávaniu, nemajú žiadnu moc a tí, čo majú moc, nevedia nič o vzdelávaní, najlepšie sa učíme vtedy keď sami rozhodujeme, čo sa ideme učiť a keď si sami volíme materiály, zážitky a ľudí, od ktorých sa budeme učiť, problémy nám nespôsobuje to, čo nevieme, ale to, čo vieme, no v skutočnosti je to inak, niektorí žiaci robia naozaj iba to, čo im prikazuje zákon: povinne dochádzajú do školy, každý, kto sa prestane učiť, je starý, či už má dvadsať alebo osemdesiat rokov, spôsob vzdelávania dnešnej generácie bude spôsobom vládnutia budúcej generácie, informácie nikdy nemôžu nahradiť vzdelanie, existujú tri cesty k múdrosti, prvá je cesta skúsenosti - tá je najťažšia, druhá je cesta napodobňovania - tá je najľahšia, tretia je cesta premýšľania - tá je najušľachtilejšia, dôkazom vysokého vzdelania je aj schopnosť hovoriť o najväčších veciach tým najjednoduchším spôsobom, ak nie ste pripravení mýliť sa, nikdy neprídete s ničím originálnym, vzdelávanie je umenie, ktoré vyžaduje patričné schopnosti, vedomosti a skúsenosti, skúsenosť bez vzdelania je viac ako vzdelanie bez skúsenosti,   nemáme ani tak vychovávať deti, ako vychovávať seba pred deťmi, učiť možno slovami, vychovávať len príkladom,  mali by sme si konečne prestať myslieť, že všetky deti sa potrebujú učiť to isté, náš školský systém má iba dve chyby: 1, čo učíme, 2, ako to učíme, vedieť niečo naspamäť neznamená vedieť, deti viac potrebujú vzory ako kritikov, mali by sme žiakov učiť, ako majú myslieť, a nie, čo si majú myslieť, priemerný učiteľ prednáša, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný učiteľ demonštruje, veľký učiteľ inšpiruje, školy produkujú ľudí schopných čítať, ale neschopných posúdiť, čo je hodné čítania, príliš často predkladáme žiakom odpovede, ktoré si majú zapamätať, namiesto problémov, ktoré majú vyriešiť,  dosiahnutie niečoho je 99 percent plánovanie a 1 percento metodológia, vzdelávať sa neznamená považovať sa za hlúpeho, ale za dostatočne inteligentného, ktorý pochopil, že existuje veľa vecí, ktoré sa oplatí naučiť, neexistuje veľký talent bez veľkej vôle k činu, vedomosti, ktoré považujeme za vedomosti, sa samé preukážu priamo v akcii, to, čo teraz chápeme ako vedomosti, sú informácie v pohybe, informácie orientované na výsledky, naučiť sa niečo a nekonať podľa toho nie je skutočným učením, čím je človek lepší, tým náročnejšie úlohy pred ním stoja, aby sa znalosti stali produktívnymi, musíme sa naučiť vidieť zároveň stromy aj les, musíme sa naučiť všetko prepojiť, ničoho sa v živote netreba báť, treba len všetkému porozumieť, učiteľ, ktorý môže byť nahradený strojom, by mal byť nahradený strojom, ak pedagóg učí tak, že by mohol byť nahradený výukovým programom, tak by ním naozaj mal byť nahradený,  poctivosť bez vedomostí je bezmocná a nepoužiteľná, vedomosti bez poctivosti sú nebezpečné a strašné, tí, ktorí sa zaoberajú praxou bez vedomostí, sú ako námorníci bez kormidla a kompasu, nikdy s istotou nevedia kam plávajú, žiť znamená učiť sa, vzdelanie je tá najsilnejšia zbraň, ktorou možno zmeniť svet, naučil som sa, že odvaha neznamená absenciu strachu, ale víťazstvo nad ním, statočný človek nie je ten, ktorý sa nebojí, ale ten, kto svoj strach prekoná, nikto sa nerodí s nenávisťou k ľuďom s inou farbou pleti, či iným vierovyznaním, ľudia sa nenávidieť učia a keď sa dokážu naučiť nenávidieť, dokážeme ich naučiť aj milovať, navyše, láska je ľudskému srdcu prirodzenejšia, nesúďte ma podľa mojich úspechov, ale podľa počtov pádov, po ktorých som dokázal vstať znova na nohy, dôležitá vec je neprestať sa pýtať, postupov môže byť milión, princípov len niekoľko, ten, kto sa riadi princípmi, si môže voliť postupy, ten, kto skúša rôzne postupy a ignoruje princípy sa dostane do problémov, včera som bol múdry, takže som chcel zmeniť svet, dnes som vzdelaný, preto zmením seba, nič si nepochopil skutočne, pokiaľ nie si schopný vysvetliť to svojej babičke, investícia do seba samého je tá najlepšia, ktorú možno urobiť, ak sa učíš, aby si si zapamätal, zabudneš, ak sa učíš, aby si porozumel, zapamätáš si, neobmedzuj vzdelanie svojich detí na svoje vlastné vedomosti, pretože oni sa narodili v inej dobe, ten, kto sa opýta, vyzerá ako hlupák na päť minút, ten, kto sa neopýta, ním zostane navždy, učenie sa je aktívny proces, prečítaním textu ba ani naučením sa textu látky spamäti nedosiahneme prakticky nič, keď niečo neviem, neznamená to, že sa to nemôžem naučiť, s pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy, bez kníh nebýva učený nikto ani v škole, nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť, nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom, neučíme sa pre školu, ale pre život nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu lepšie je učiť ľudí, ako majú myslieť, a nie čo majú myslieť, tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam, ak dáš človeku rybu, nasýtiš ho pre tento deň, ale ak ho naučíš ryby loviť, nasýtiš ho pre celý život, podstatné je, aby sa študenti naučili učiť, získavať informácie, dávať ich do súvislostí a samostatne myslieť, keď vám škola dá toto, dá vám všetko, vzdelávanie nie je prípravou na život, vzdelávanie je život sám, ak veríme, že skutočné poznávanie prichádza cez skúsenosť, ešte to neznamená, že každá skúsenosť je užitočná, či rovnako užitočná pre poznanie, žiak má prirodzenú tendenciu učiť sa to, čo ho zaujíma, a nie to, čo si želá niekto iný, učenie nie je o mieste, ale o aktivite, ak budeme dnes učiť deti tak, ako sme ich učili včera, nebude pre ne žiadne zajtra, v súčasnosti pripravujeme žiakov pre zamestnania, ktoré zatiaľ neexistujú, na prácu s technológiami, ktoré ešte neboli vynájdené, aby sa naučili riešiť problémy, o ktorých zatiaľ nevieme, že nastanú, vzdelanie ako také ešte nikoho nespravilo múdrym, žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť,