Citáty a múdrosti - charakter

Múdrosti a citáty o charaktere človeka

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti charakter

problémy zocelia tvoj charakter stres podrobuje charakter skúške, skutočne hodnotnými sú tí, ktorých ani v ťažkých dobách neopustí ich čestnosť, rozvaha a citlivosť keď príde gadžo do bytu k rómovi, hľadá špinu, keď príde róm ku gadžovi, hľadá charakter, peniaze kazia charakter, talent sa zdokonaľuje v samote, charakter v prúdoch života, talent v tichu, ale charakter v búrke života, akonáhle sa človek rozhodne uzavrieť aj tomu najlepšiemu protiargumentu, je to znamenie silného charakteru, teda príležitostnou vôľou k hlúpostiam, bezprávie nadobúda charakter práva často iba tým, že sa vyskytuje často, budúce sťahovanie národov bude mať medziplanetárny charakter, chápať ľudí a odpúšťať im, na to treba charakter a sebavládu, uhladené slová a lichotivé správanie sa málokedy spájajú s ušľachtilým charakterom, charaktery sa nemenia, menia sa názory, charaktery iba dozrievajú, nie na rozume záleží, ale na tom, čo ho vedie: srdce a charakter, slabosť postoja sa stáva slabosťou charakteru, väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca, nemajú pravdu, robí ho charakter, nič tak neoslabuje, charakter človeka ako myšlienka, že nájde životné šťastie v niečom inom ako vo svojej vlastnej práci, absolútna hodnota človeka je v mozgu, skutočná cena v charaktere, iba "zamilovanému" by však dvojník pri strate partnera asi pomohol - samotná zamilovanosť by sa dala na dvojníka bez všetkého preniesť, lebo vo svojej zamilovanosti je človek nastavený len na duševný charakter, ktorý partner "má", nie však na duchovnú osobu, ktorou partner "je", veľkí objavitelia nie sú nevyhnutne veľkými ľuďmi, kto zmenil svet viac ako kolumbus? čím bol? dobrodruhom, mal charakter, to je pravda, ale nebol to veľký človek, každá uniforma pokazí charakter, charakter človeka je jeho osudom, základom charakteru je sila vôle, charakter človeka možno najlepšie poznať podľa tých bolestí, ktoré pri druhých nechápe, ak chceš poznať charakter človeka, daj mu moc, z trosiek zúfalstva možno vybudovať najpevnejšie charaktery, je našou povinnosťou ovládnuť svoj charakter, náležite podľa toho žiť je naše veľkolepé umelecké dielo, všetky ostatné veci, vládnuť, hromadiť poklady, stavať, sú prinajmenšom drobné prídavky a rekvizity,,, svoj charakter poznáš, keď si sám v tme, charakter človeka sa pozná podľa toho, aké vtipy ho zrania, šport buduje, ale aj búra charaktery, charaktery niektorých ľudí sú také pevné, že ich zlomíte iba tisíckou, každému je tvorcom šťastia jeho vlastný charakter, ak máte charakter, máte smolu, vaše schopnosti vás môžu dostať na výslnie, ale nato, aby ste sa tam udržali, je potrebný váš charakter, dlhotrvajúce obdobie zásnub umožňuje ešte pred manželstvom vzájomne odhaliť charakter, čo však nemožno odporúčať, vyberám si známych podľa toho, ako vyzerajú, priateľov podľa ich charakteru a nepriateľov podľa ich inteligencie, odborná spôsobilosť v určitej pracovnej oblasti sama o sebe nestačí, sú potrebné ešte ďalšie schopnosti všeobecnejšieho charakteru, tieto schopnosti sa orientujú na umenie viesť ľudí, rozhodovanie a komunikáciu, morálka národa a charakter ľudí sa podobajú zubom - čím sú skazenejšie, tým viac bolia, keď sa ich niekto dotkne, morálka národa a charakter ľudí sa podobajú zubom, čím sú skazenejšie, tým viac to bolí, keď sa ich niekto dotkne, v ničom sa tak jasne neprejaví charakter ľudí, ako pri hre, chváľ viac dobrý charakter bez vzdelania, ako vzdelanie bez charakteru, zostať nevzdelancom? aj na to treba silný charakter, ak charakter muža dobre nepoznáte, pozrite sa na jeho priateľov, podpáliť dom, len aby som si mohol uvariť vajce, je charakter egoistu, genialita je strašná choroba, len naozaj veľký človek dokáže udržať genialitu s charakterom, pričasté podávanie ruky kazí charakter, z trosiek zúfalstva možno vybudovať najpevnejšie charaktery, vzdelávanie sa začína sedením matky na kolenách a každé slovo prispieva k formovaniu detského charakteru, všetky revolúcie neustále povzbudzujú zlé charaktery a potenciálnych zločincov, zradcovia odhodia masky, nemôžu sa zdržať uprostred všeobecného zmätku, ktorý sľubuje ľahkú korisť, veľmi fádny charakter má, kto nemá žiadny, veľká časť ľudí, ktorí sú považovaní za bezcharakterných, majú zvodnejší charakter ako tí druhí, väčšmi dôverujte vznešenosti charakteru ako prísahe, v samote možno získať všetko, okrem charakteru, v napätí medzi úspechom a prehrou, v úsilí, zápase a víťazstve sa tvorí charakter, svoj charakter poznáš, keď si sám v tme, prostitúcia je záležitosť rýdzo súkromného charakteru, prevracanie kabátov nie je ani tak otázkou módy ako vecou charakteru, pre človeka je závažnejší charakter, ako bohatstvo ducha, pravda nie je dosť vzrušujúca pre tých, ktorých všetka zábava závisí od charakteru a života ich susedov, povaha národa sa javí v charaktere jeho vtipov, peniaze kazia charakter, ale ako vylepšia imidž! niektoré charaktery sú nezlomné, pretože sú pružné, nešťastie je skúšobným kameňom charakteru, nehovorím, že ženy nemajú charakter, skôr majú každý deň iný, najvyšším cieľom človeka je, aby sme vytvorili zo seba čo najlepší charakter, najlepšie spoznáme charakter človeka pri peňažných záležitostiach, pri pití a hneve, myšlienka opretá o charakter sa vždy prederie ku svojej sláve, mať pevný charakter znamená mať dlhé a ustavičné sklamania a nešťastia, maličkosť často prezradí o charaktere človeka viac ako veľký skutok, len ten človek má charakter, ktorý dokáže povedať nie, láska k peniazom je veľkou skúškou malých charakterov, ale najmenšou skúškou vynikajúcich charakterov, a je veľký rozdiel medzi človekom, ktorý pohŕda peniazmi, a tým, kto je naozaj čestný, kúpiť všetky charaktery za toľko, koľko majú hodnotu a predať ich za toľko, na koľko sa sami cenia: aké šťastie! kto chce mať nezlomný charaktere, musí byť veľmi pružný, krajšie je byť charakterným a mať pritom úbohé písmo, ako mať úbohú dušu s krásnym písmom, každý človek má tri charaktery: jeden, ktorý ukazuje, jeden, ktorý má, a jeden, ktorý si myslí, že má, je nezmyslom, že peniaze kazia charakter človeka, kazia až tých čo žiaden nemajú, idey sa môžu stať mocnými silami, ale len tou mierou, akou odpovedajú ľudským potrebám, prevládajúcim v danom spoločenskom charaktere, chudobný, ale rýdzi charakter je najväčšou cťou a bohatstvom, bohatstvo však nie je najväčšou cťou a rýdzim charakterom, charakter sa vytvára práve v tých najmenších a najjednoduchších zvyklostiach života, charakter sa ukáže vo veľkých okamihoch, ale formuje sa v maličkostiach, charakter sa pozná najlepšie podľa toho, čo robíme, keď nás nikto nevidí, charakter sa ľahšie udržiava ako obnovuje,