Citáty a múdrosti - spravodlivosť

citáty o spravodlivosti a spravodlivé múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti spravodlivosť

spravodlivosť neexistuje, to, že sme sa narodili, bolo nespravodlivé, vyhrala jedna spermia z milióna, klamstvo len do času, spravodlivosť naveky, život nie je fér, no stále stojí za to spravodlivosť sa vždy nakoniec ukáže, bi, bože, spravodlivých, aby sa lotri kajali, na spravodlivé slová sa hnevá iba hlúpy, spravodlivosť je slepá, spravodlivý sa vždy chleba naje, byť dobrým je ľahké, ťažšie je byť spravodlivým, ak nedokážeme milovať nepriateľa, buďme k nemu aspoň spravodliví! demokracia nie je panovanie, ale len práca, práca na zabezpečenie spravodlivosti, a spravodlivosť je matematika humanity, ten, kto nie je schopný rozhnevať sa nad súkromnou nespravodlivosťou, ktorá sa mu stala, ťažko bude vedieť bojovať, iba slabí hovoria o spravodlivosti, čo nie je spravodlivé, nemôže byť ani čestné, spravodlivosť dbá o to, aby každý dostal to, čo mu patri, spravodlivosť je vládkyňou a kráľovnou všetkých cností, veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť, ak sú pravda, právo a spravodlivosť na pochode, až potom je skutočné šťastie žiť, dobročinnosť sa začína doma, a spravodlivosť sa začína pri susedných dverách, v malom svete, v ktorom deti majú svoju existenciu, nech ich vychováva ktokoľvek, nič sa nevníma tak jemne a nič sa nepociťuje tak jemne ako nespravodlivosť, spravodlivosť je pravda v činnosti, akokoľvek bezmocnými môžu byť dobrí a spravodliví ľudia, predsa len vďaka nim stojí život za to, nech sú dobrí a spravodliví ľudia akíkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť, zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne, takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry,,, veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé, ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách, žiadny náboženský základ nie je potrebný, človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti, celá sociálna spravodlivosť sa opiera o dve zásady - krádež je hodná odsúdenia, ale jej výťažok je posvätný, keď budú zákony spravodlivé, ľudia budú spravodliví, keďže spravodlivosť dáva sankciu akémukoľvek bezpráviu, kdekto z nej čerpá pocit bezpečia, nežiadajte od spravodlivosti, aby bola spravodlivá, nepotrebuje to, pretože sama je spravodlivosťou, spravodlivosť je potvrdenie zavedeného bezprávia, spravodlivosť je schválenie ustanovených nespravodlivostí, zákon vo svojej majestátnej spravodlivosti zakazuje bohatým rovnako, ako chudobným spať pod mostami, žobrať na ulici a kradnúť chlieb, trinásť cností potrebných pre naozajstný úspech: striedmosť, mlčanlivosť, poriadok, rozhodnosť, sporivosť, usilovnosť, úprimnosť, spravodlivosť, umiernenosť, čistotnosť, pokojnosť, cudnosť a pokora, ľudská veľkosť neväzí ani v nahromadených pokladoch, ani v ničivosti zbraní, ale jedine v pravej spravodlivosti, muž neústupný v spravodlivej veci nedá sa odtrhnúť od svojho pevného presvedčenia a rozhodnutia ani zúrivosťou spoluobčanov dožadujúcich sa toho, čo je zlé, ani hrozivou tvárou tyrana, buď spravodlivý, nežiadaj nič cudzie, nič si neosobuj, musím sa postaviť ku komukoľvek, kto stojí na strane spravodlivosti, spravodlivosť je ako cement: kým je čerstvá, je pružná a ľahko sa dá tvarovať, ale keď stuhne, skúste ju obmäkčiť, spravodlivosť odsudzujeme preto, lebo nevieme, či nepostihne aj nás, musíme byť spravodliví, aj keď sme veľmi ranení, vrchol nespravodlivosti: vrásky robia muža atraktívnejším, ženu staršou, pred božou spravodlivosťou sa nedá utiecť na západ, existujú dva druhy ľudí: spravodliví, ktorí sa pokladajú za hriešnikov, a hriešnici, ktorí sa pokladajú za spravodlivých, spravodlivosť a moc musia byť jedno, aby sa spravodlivosť stala mocou a moc spravodlivosťou, sú dva druhy ľudí: jedni sú spravodliví, ale pokladajú sa za hriešnych, druhí sú hriešni, ale pokladajú sa za spravodlivých, z toho, že násilím môžeme podrobiť ľudí spravodlivosti, vôbec nevyplýva, že by bolo správne, aby sme používali násilie, najvyššou hodnotou vo svete ideí je spravodlivosť, cnosť, statočnosť, múdrosť a rozvaha, nemať ani potuchy o spravodlivom a nespravodlivom, o dobrom a zlom je vec, ktorá je skutočne veľmi hanebná, i keby to davy chválili, láska k spravodlivosti je u mnohých ľudí len strach, aby sami neutrpeli nespravodlivosť, spravodlivosť nedokáže na svete spôsobiť toľko dobra, koľko zla spôsobuje zdanie spravodlivosti, ľudská povaha je už taká, že sa jej najviac páči to, čo stratila, z túžby po tom, čo sme stratili, sme často nespravodliví k tomu, čo nám ostalo, nespravodlivé vlády nikdy netrvajú večne, radšej byť porazeným v spravodlivom boji, ako víťazom v nespravodlivej vojne, kde nie je ostych ani úcta k právu, poctivosť, spravodlivosť, vernosť, tam je trón vratký, kto rozhodol niečo bez vypočutia druhej strany, i keď rozhodol dobre, predsa nebol spravodlivý, buďte vždy spravodliví, jedným sa tým zavďačíte a druhých ohromíte, vždy buďte spravodlivý, tým sa jedným zavďačíte, druhých ohromíte, zákony prírody nemajú nič spoločné s morálkou: gravitácia nie je ani čestná, ani spravodlivá, ak pripustíme beztrestnosť zločincov, podrývame základy spravodlivosti a dokazujeme, že podlosť sa netrestá, ale prináša moc a blahobyt, mier nie je absenciou vojny, mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou, ak by si násilie voči chudobnému a konanie súdu a spravodlivosti proti nemu zbadal v ktorejkoľvek krajine, nečuduj sa tej veci, lebo vyšší vysokého súdi a ešte vyšší je nad nimi, ak spravodlivosť protirečí nášmu životu, je lepšie ju priznať ako tajiť, ľudia sami nemôžu posúdiť, čo je spravodlivé a čo nie, ľudia večne blúdili a budú blúdiť, najviac však v tom, čo považujú za spravodlivé a nespravodlivé, spravodlivé je to, čo nespôsobuje druhému zlo, spravodlivosť sa neuskutočňuje snahou po spravodlivosti, ale láskou, je štatistickým faktom, že ničomníci pracujú usilovnejšie na tom, aby sa dostali do pekla, ako spravodliví na tom, aby vošli do neba, spravodlivosť spravodlivých ľudí spočíva predovšetkým v tom, že trúchlia pre všetky nespravodlivosti, ktorých sa dopustia, láska často stroskotáva na tom, že jeden má spravodlivosť srdca a druhý spravodlivosť objektívneho hodnotenia, zdravý človek je brutálnejší a nespravodlivejší ako ten, ktorý cíti, že život je len jeden deň, jedna minúta, jedná sekunda, nestrannosť je rovnako zriedkavá, ako spravodlivosť, ak sa máme naučiť, čo máme robiť, naučíme sa to, ak to konáme, napríklad ten, čo stavia, stáva sa staviteľom, kto hrá na gitare, gitaristom, tak aj spravodlivým konaním stávame sa spravodlivými, rozumným rozumnými a statočným statočnými, láska, ktorú každý k sebe cítime, nie je výnimočný, ale prírodou daný cit, prehnaný egoizmus však naproti tomu, si zasluhuje spravodlivé pokarhanie, lebo je sebaláskou nadmieru vystupňovanou, slušnosť je spravodlivé konanie mimo písaného zákona, spravodlivosť je podstatnou zložkou občianskeho života, len jedna vec je cenná na svete: aby človek strávil život v pravde a spravodlivosti, pomsta je určitá forma divokej spravodlivosti, chamtiví meštiaci sú prozaicky pozitívni ľudia, ich obľúbeným pravidlom je: každý u seba a pre seba, oni chcú byť spravodliví podľa občianskeho zákona, ale nechcú počuť o zákonoch ľudstva a mravnosti, ani smrť nemôže zničiť víťazstvo toho, kto zo všetkých síl bojuje za spravodlivú vec, zvykneme byť v láske nespravodliví, pretože toho druhého pokladáme za dokonalého, všetko nespravodlivé nás zraňuje, pokiaľ nám to neprináša úžitok, viete, že iba medvede spia spánkom spravodlivosti? veľký duch je povznesený nad urážku, nespravodlivosť, bolesť, posmech, bol by nezraniteľný, keby netrpel súcitom,