Citáty a múdrosti - budúcnosť

Citáty a múdrosti o budúcnosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti budúcnosť

všetci sa musíme starať o budúcnosť, pretože v nej strávime zvyšok svojho života, najlepší spôsob ako predpovedať svoju budúcnosť je stvoriť ju, nechcime hľadieť v ústrety budúcnosti - tvorme ju, ak chceš poznať svoju minulosť - pozri sa ako si na tom teraz, ak chceš poznať svoju budúcnosť - pozri sa na to, čo teraz robíš budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov budúcnosť začína dnes, nie zajtra kto chce prežiť dobrú budúcnosť, nesmie premárniť nič zo súčasnosti nezáleží na tom, čo sa stalo v tvojej minulosti, tvoja minulosť nedokáže ovplyvniť tvoju budúcnosť ak jej to sám nedovolíš občas je treba proste zatnúť zuby a urobiť niečo, čo práve nechceš, aby si mohol v budúcnosti robiť to, po čom túžiš pripravovať budúcnosť znamená vytárať prítomnosť v budúcnosti sa ti peniaze zídu omnoho viac, ako teraz, začni preto šetriť a začni hneď žena je budúcnosť muža, premýšľaj o minulosti a budeš poznať budúcnosť, človek je majstrom svojho osudu, svoju budúcnosť si formuje a utvára sám, pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia toľko po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s minulosťou, na minulosť sa treba pozerať tak, aby sme ju správne chápali z hľadiska výsledkov prítomnosti, z hľadiska veľkých ideí budúcnosti, budúcnosť má veľa mien, pre slabých je čímsi neznámym, pre odvážnych je šancou, zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej hodlám stráviť zvyšok života, boháčmi budúcnosti sú boháči ducha, dobrý politik vie presne predpovedať, čo sa stane v budúcnosti, a potom, keď sa tak nestane, vie zasa vysvetliť, prečo sa tak nestalo, je zaujímavé, koľko mužov s budúcnosťou padne do rúk žien s minulosťou, budúci osud dieťaťa je dielom matky, každá stratená hodina v mladosti je zárodkom nešťastia v budúcnosti, všetko na svete sú budúce starožitnosti, som pesimista pre prítomnosť, ale optimista pre budúcnosť, budúce sťahovanie národov bude mať medziplanetárny charakter, budúcnosť niektorých ľudí sa zdá desivým predĺžením ich minulosti, budúcnosť niektorých možno vyčítať z vizitky, história budúceho storočia je biela kniha, ale krv, ktorá ju zafarbí, už teraz vrie v žilách, výchova, ktorú dáva nežná a cnostná matka, má na našu budúcnosť práve taký vplyv, ako skvelé prirodzené vlohy, budúcnosť najviac obdaruje ten, kto dáva všetko súčasnosti, najhoršie obdaruje budúcnosť, kto všetko dáva prítomnosti, duša odlúčená od tela si spomína na minulosť, pozoruje prítomnosť a predvída budúcnosť, jarný čas nám predstavuje mladosť, naznačuje nám plody, ktoré môžeme od budúcnosti očakávať, povedz mi, aká bola tvoja minulosť a ja ti poviem, aká bude tvoja budúcnosť, láska je buď pozostatok, to zdegenerovalo kedysi veľké, alebo je časť toho, čo sa v budúcnosti rozvinie v niečo veľkolepé, v prítomnosti však nevyhovuje, najradšej spomínam na budúcnosť, nikdy nerozmýšľam nad budúcnosťou, príde dosť skoro, jednaj tak, akoby si na konci svojho života listoval vo svojom vlastnom životopise a narazil by si práve na tú kapitolu, ktorá jedná o súčasnom životnom úseku, budúcu kapitolu knihy ešte môžeš zmeniť, minulosť síce umožňuje porozumieť prítomnosti, ale nie je správne nechať výlučne ju, aby určovala tiež budúcnosť, psy sa tešia na budúcnosť, gazdovia predpovedajú psie časy, ružová budúcnosť sa najlepšie sľubuje farboslepým, čítaj správne prítomnosť a kráčaj s budúcnosťou, keď je teraz zle, nebude aj v budúcnosti, mnohé dobrá sľubujú roky budúce a mnohé unášajú so sebou roky minulé, škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti, vstupujeme do neznámej budúcnosti, ale stále sme ešte tu, a kým sme posadnutí životom, zostáva nádej, keď v tomto mesiaci mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný, strnisko v auguste kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo neustáva, ak je na matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno, svätému proroku verte michalovi, ten vám o budúcej zime pohovorí, sucho na gála zvestuje suché budúce leto, keď v októbri mrzne a sneží, budúci január teplom blaží, aký november, taký budúci marec, keď je na štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec, keď duje vietor na štefana, bude víno budúceho roku plané, v studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita, ak je leto mokré, býva v budúcom roku drahota, blúznivec často správne vystihne budúcnosť, ale nevie sa jej dočkať, bol som naučený robiť všetko pre budúcnosť,,, lebo od budúcnosti som všetko očakával,,, nemudruj o minulosti, nesnívaj o budúcnosti, ale chop sa okamihu a uč sa od tej chvíle, byť verný cirkvi, je to naša matka, ale keď hovorím verný, nemyslím tým iba cirkev dneška, ale aj cirkev budúcnosti, budúcnosť ešte nenarodenú radšej nekrstime, hroby slobody sú kolískami budúcnosti, naša budúcnosť závisí predovšetkým od ducha, buďme imperialistami ducha, budúci víťazi sú tí, ktorí vedia, že prehrávajú, ale pritom sú zvedaví, prečo prehrávajú, politikom nejde o našu budúcnosť, ale o vlastnú prítomnosť, minulosť a prítomnosť sú našimi prostriedkami, jedine budúcnosť je naším cieľom, rýchliky odchádzajú bujaro do budúcnosti! osobáky sa z nej zdrvené a unavené vracajú, ako sa môže človek zaručiť za to, čo v budúcnosti bude chcieť, keď nikto nevie určite, čo chce dnes, filozofia ľahko triumfuje nad minulými a budúcimi neúspechmi, ale prítomné neúspechy triumfujú nad filozofiou, budúcnosť je miesto, kam sa uberáte stráviť zostatok svojho života, každodenné výkony sú tehly, z ktorých ho budujete, národ bez pamäti zopakuje v budúcnosti všetko zlé, čo si nezapamätal, sloboda rozhodnúť sa závisí od vedomia, reflexie a sily vôle, naše terajšie rozhodnutia určia naše budúce alternatívy, existuje len jedna ozajstná tragédia v živote ženy - fakt, že milenec je vždy minulosťou a manžel nemennou budúcnosťou, najúprimnejšími sú muži s budúcnosťou a ženy s minulosťou, do záhuby sa rúti ten, kto nevyužíva prítomnosť a pracuje len v nádeji na budúcnosť, nešťastím je myseľ znepokojujúca sa budúcnosťou, veľmi krátky a nepokojný je život tých, čo zabúdajú na minulosť, nedbajú na prítomnosť, no a boja sa budúcnosti, nešťastný je človek, ktorý má strach z budúcnosti,