Príslovia

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady, aj červík sa skrúca, keď ho pristúpia, aj dušu by vzal človeku, keby mu nedal pálenky, aj kohút je smelší na svojom smetisku, aj najtuhšie drevo prehorí, aj na kameni sa vyspíš, keď máš čisté svedomie, aj najmilší hosť, tri dni dosť, aj paripa za tisíc dukátov sa potkne, aj pes vie, kto mu dáva jesť, aj pod otrhaným klobúkom často múdra hlava býva, aj stará koza rada líže soľ, ak chceš spať sladko, večeraj ľahko, ak sa chceš chvastať, hovor pňu, aká matka, taká katka, aká práca, taká pláca, aké chotáre, také koláče, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, ako si kto ustelie, tak bude spať, aký išiel, takú našiel, aký otec taký syn, aké drevo taký klin, ani čert nie je taký čierny, ako ho maľujú, ani pán boh všetkým ľuďom nevyhovie, ani z voza, ani na voz, bez muky, niet náuky, bez práce nie sú koláče, bez oldomáša ani kúpiť, ani predať, bez peňazí na svete človek nič nezvedie, bez vetra sa ani lístok na strome nepohne, bez volania nechytaj sa cudzej roboty, kde ťa nevolajú, tam sa neukazuj, bližšia košeľa ako kabát, boh nie je horlivý, ale pamätlivý, bohatí sa tešia peniazom, chudobný deťom, bohatstvo plodí závisť, chudoba nenávisť, božie mlyny melú pomaly, ale isto, bruško sú najlepšie hodiny, buď za mladi starcom, aby si na starosť bol mládencom, cudziemu človeku svoje tajnosti nezveruj, môžeš o ne ľahko prísť! časom všetko navrch vyjde, častá kropaj aj kameň porazí, česť a dobré meno nekúpiš na trhu, čím bližšie rím, tým horší kresťan, čím krajší, tým čertu milší, čím viac prikladáš, tým viac horí, čím vyšší schod tým ťažší pád, človek hlúpy neustúpi, človek je iba dotiaľ človekom, kým si slova stojí, človek nemá nič, iba to, čo užije, človek nikdy nie je dosť múdry, človek varuj sa a boh ti pomôže, človeka chyť za slovo, psa za uši, čo čert vzal, to nevráti, čo chytro zrie chytro dozrie, čo janík zameškal, jano nedobehne, čo je napísané to mačka nevylíže, čo je vzácne, nie je lacné, čo jeden hlupák skazí, to sto múdrych nenapraví, čo jednou rukou buduje, to druhou kazí, čo kôň premôže to komár nemôže, čo má byť kyslé, nech bude s octom, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra, čo nechceš sebe samému, nerob druhému, čo oči vidia to srdce uverí, čo oko nevidí to srdce nebolí, čo peniaze v tej časnosti, to činnosť platí vo večnosti, čo pes schváti nerád vráti, čo po takej krave, ktorá nadojené mlieko vykopne, čo je platné, že krava dáva veľa mlieka, keď vedro prevrhne, čo sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel, čo sa vlečie, neutečie, čo si kto zaseje, to bude aj žať, čo tam po reči, keď niet v nej veci, čo ťa nepáli, nehas, čo v srdci vrie v ústach kypí, čo vysoko letí nízko padá, čoho sa kto bojí, o tom sa mu najskôr sníva, čože je z veľkej stodoly keď je pustá, daj kobyle obroku, pustí sa ti do skoku, darmo slepému ukazuješ a hluchému vravíš, darmo sa tam tlačíš keď ťa nechcú, darovanému koňovi na zuby nepozeraj, devätoro remesiel a desiata psota, deti bez rodičov ako voz bez oja, do cudzej veci sa nemôže, do očú brat, krem očú had, dobrá myseľ v tŕni rastie, dobrá ovca nebečí, ale mnoho vlny dáva, dobrá práca sama sa chváli, dobrá rada nad zlato, dobrá rada stojí groš, dobrá sliepka aj v žihľave vajcia nesie, dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa poznáva, dobrá známosť - hotové peniaze, dobré bydlo psa pokazí, dobre je zavčasu iskru udusiť, dobre myšiam keď mačky doma nieto, dobré slovo lepšie od peňazí, dobré slovo láme diablovi kosti, dobré svedomie je mäkká poduška, dobré zrno zostane, ale plevu víchor uchytí,