Citáty a múdrosti - beh

Citáty o behu, bežecké múdrosti a citáty slávnych osobností.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti beh

aj ten najdlhší beh sa začína obyčajným krokom, dobrý chýr beží a zlý letí, nepriateľa, ktorý uteká, nestíhaj, ak nemôžeš lietať, tak bež, ak nemôžeš bežať, tak kráčaj, ak nemôžeš kráčať, tak sa plaz, ale nech už robíš čokoľvek, tak sa stále hýb vpred, keď bežíš, môžeš prehrať, keď nebežíš, je isté, že prehráš kým bežec nezakopne o prekážku, nezistí, že si má na ňu dávať pozor ak chceme zmeniť ustálený beh života v sebe alebo v ľuďoch, nesmieme zápasiť s udalosťami, ale s tými myšlienkami, ktoré ich zrodili, pred vozom mu utekajú kolesá, poľovník strelil vpravo, zajac bežal vľavo, nechaj vodu bežať a kamene ležať, kto sám beží, toho netreba naháňať, keď ti dávajú, ber, keď ťa bijú, utekaj, žena je ako tvoj tieň, bež za ňou, bude pred tebou utekať, utekaj pred ňou, pobeží za tebou, pes, ktorý beží, nájde kosť, v behu nechajte starcov vzadu, ale nie ich rady, šťastní ľudia nikdy nepočítajú ako utekajú hodiny, radšej sa vrátiť ako zle utekať, mrcha ovca, čo od čriedy uteká, utekaj ako ti para stačí, keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za ním beží! šťastie vyhľadáva tých, čo pred ním utekajú a uteká pred tými, ktorí ho hľadajú, keď bežíte, nechajte starcov vzadu, ale nie ich ponaučenia, ak utekáš za šťastím, daj pozor, aby si sa nepotkol, utekaj, duša, ide príval! keď bijú utekaj, keď dávajú, ber, kto dlho leží, psota mu do zadku beží, kto nemá čisté svedomie, ten aj vtedy uteká, keď ho nikto nenaháňa, bežať po rovnom dokáže i slepá kobyla, utekal, čo mu para stačila, kto stále ide, dôjde ďalej, ako kto chvíľami beží, radosť pred nami uteká po všetkých cestách, zlosť nám rada príde naproti, bežíš opreteky s vetrom, pretože necítiš búrku, sloboda nie je odmena, ani vyznamenanie, ktoré oslavujeme pri šampanskom, nie je to ani darček, kazeta s maškrtami, po ktorých sa len zalizujeme, ach, práve naopak, je to hrdlovisko, diaľkový beh,,, úmorný a v úplnej osamotenosti, kôň je zrodený na behanie, vôl na oranie, pes na stopovanie zveri, človek je zrodený na dve veci - myslenie a konanie, akoby bol akýmsi smrteľným bohom, mám pred kým utekať, ale nemám, koho by som nasledoval, tak ako je kôň zrodený k behu, vôl na oranie, pes na stopovanie zveri, tak je človek zrodený na dve veci, ako vraví aristotéles: na rozmýšľanie a na jednanie, viem veľmi dobe, pred čím mám utekať, ale netuším ku komu, tí, ktorí kráčajú len veľmi pomaly, ak stále idú po správnej ceste, môžu pokročiť omnoho viac ako tí, ktorí bežia, ale sa od nej vzdialia, keď môj kôň dobre beží, nezastavím sa, aby som mu dal cukor, v prípade pochybnosti či mladý človek našiel správneho partnera do života, má sa spýtať sám seba, či snáď nechce "vyskočiť" z nejakého vzťahu len preto, že sa bojí záväznosti a uteká pred zodpovednosťou, alebo či snáď nezostáva kŕčovite pri nejakom narušenom vzťahu len preto, lebo sa bojí, že bude musieť niekoľko týždňov alebo mesiacov zostať sám, ako pavúk stojaci uprostred pavučiny zbadá, keď nejaká mucha porušila vlákno a rýchlo tam beží, ako keby sa hneval, že mu roztrhla sieť, tak duša človeka, ak je poranená časť tela, rýchlo sa ta uberá, akoby neznášala zranenia tela, s ktorým je pevne a úmerne spojená, smrť dobehne aj toho, kto uteká z boja, keď na matku božiu sneh na poli leží, tam kosa a srpok ľahko beží, na ďura tráva zo zeme beží, na urbanov deň utekaj siať len, od jána krstiteľa beží slnce k zime a leto k horku, od jána evanjelistu obracia sa slnce k letu a zima k mrazom, sneh čo na ondreja spadol, dlho leží, on len na gregora do potoka beží, keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží, žena je ako tvoj tieň: bež za ňou - bude pred tebou utekať, utekaj za ňou - pobeží za tebou, na zemeguli už pomaly jedno miesto uteká pred druhým, utekám pred ľuďmi, ale rád cestujem, aby som ich videl, dokonalá cnosť uteká a mizne z očí, čas uteká rôzne, záleží na tom, s kým, asi nás pribúda takých, čo utekáme za prírodou ako vyľakané mláďa za mamou, blázni, môžete utekať pred ženami, no predsa neutečiete pred ich láskou, keby moje srdce vedelo hovoriť, rozprávalo by iba o tebe, keby vedelo kráčať, utekalo by za tebou, no ono vie iba biť a preto bije len pre teba, ži, ale pamätaj na smrť, lebo čas beží, žena je ako tieň, keď bežíte za ňou, uteká pred vami, keď bežíte od nej, nasleduje vás, zle je s loďou, z ktorej utekajú potkany, horšie už len s takou, kde tvoria väčšinu posádky, vždy sa poháňa ostrohami ten kôň, ktorý beží, utekať už dávno nie je hanba, ale masový rekreačný šport, utekajte pred pokrytcami, hlupákmi a zlomyseľníkmi, sláva, ktorá uteká pred tými, ktorí ju hľadajú, ide za tými, čo sa o ňu nesnažia, prečo ľudia obyčajne utekajú pred samotou? pretože málo z nich je dobrým spoločníkom sebe samému, o problémoch radšej nehovoriť, od problémov utekať! nikdy neukazujem jazyk tomu, kto vie rýchlejšie utekať, nič nemôže bežať opreteky, hlavná vec je byť zavčasu na mieste, nečakaj na šťastie, bež mu oproti, najväčším divom histórie je to, že človek, ktorý uteká pred pravdou, vynašiel zrkadlo, najosamelejší bežec na dlhých tratiach je ten, ktorého naháňajú, kto nemá odvahu myslieť, uteká do nepochopiteľného a spustne v bezvedomí, kto beží za obecenstvom, uvidí len jeho zadok, keď bežíme v nesprávnom smere, nemá zmysel zvyšovať tempo, keby len úbohý obézny džoger vedel, ako ďaleko musí bežať, aby sa zbavil kalórií z kôrky chleba, asi by považoval za lepšie ísť do masážneho salónu, divadelná hra je beh na stredné trate, próza je maratón a lyrika je skok do výšky, diabol je ako pes - nebezpečný pre tých, ktorí pred ním utekajú, deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať, niekedy ich treba nechať aj bežať, človek, ktorý miluje letí, beží, raduje sa, je slobodný a ničím nie je spútaný, čím viac vás bijú, tým rýchlejšie utekáte, bolo za ním vidieť prácu, stále pred ňou utekal,