Citáty a múdrosti - máj

Májové pranostiky a múdrosti. Mesiac máj z pohľadu sledovania našich predkov.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti máj

studený máj, na poli raj, teplý apríl, zimný máj, bude žitko ako háj, nie je stále májový večer, roj, ktorý sa v máji rojí, za veľký voz sena stojí, škaredé ženy sa vydávajú v máji, keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji, mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji, biely január, zelený máj, plné stodoly a stajne, dobre je na gazdovskom dvore, čo január zazelená, to máj spáli, suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj, studený marec, mokrý máj – bude humno ako raj, suchý marec, mokrý máj – bude žito ako háj, marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato, koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu, keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný máj, akže marec ore, apríl je studený, mnohé vetry nesú máj krásne zelený, suchý marec, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a sena plný háj, ak prší 1, apríla, býva mokrý máj, apríl v daždi, máj v kvete, aprílová a májová voda vypije víno, ak apríl pekný, máj bude ružový, ak je v apríli krásne, čisto, bude máj nepríjemný isto, ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny, čo si apríl zazelení, máj mu to spáli, čo si máj zazelení, jún mu to háji, v apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmeň, ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne, na jakuba, filipa zelená sa každá lipa, dážď na prvého mája – úrodný rok, svätý florián úrodu nám chráň, svätý florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk, stanislav ráňa orechy, ak na stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud, jasnými dňami pankráca a urbana bude oberačka viníc požehnaná, dážď na pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam, pred servácom niet leta, po serváci niet mrazu, pankrác, servác a bonifác sú ľadoví muži, na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli, ak bolo napriek očakávanému ochladeniu teplo, predpokladalo sa, že bude studené leto, traja ľadoví muži a žofia je ich kuchárka, pán serboni páli stromy, gazda čaká na prejdenie troch zmrzliakov, na pankráca, serváca a bonifáca býva chladná na poľné práce, keď tŕnie kvitne na troch ľadových svätých, obyčajne býva zima a slota, žofia – ľadová žena, svätá žofia víno vypíja, keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika, žofia sadí mak, svätá žofia ľan rozsieva, žofia víno vypíja a dobré ľany dáva, svätá žofia stromy rozvíja, žofka nasype do žochka, do petra nie je tepla, a po petre už je po teple, ak peter prinesie mráz, mrzne ešte v tomto roku štrnásťkrát zas, keď sa na želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť, urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení, po jasnom urbane, keď je dážď na víta, hojnou žatvou tento rok ku nám zavíta, ak je pekný čas na urbana, bude oberačka hrozien požehnaná, urban z pece zlezie, jasné slnce na urbana hojnosť dobrého vína znamená, na urbanov deň utekaj siať len, keď sa urban smeje, hrozno plače, štedrý hráč, milostivý zlodej, urbanov ovos, havlovo žito – zriedka býva z toho čo dobrého, na urbanov ovos do stodoly nevoz, po svätom urbane mráz neškodí mrazu, dážď na urbana veštil veľa vína, deň svätého filipa prinesie buď požehnanie alebo lopotenie, na sv, filipa tráva už rozkvitá, keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj, ak v prvý májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody, dážď, dážď , májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť, na mokré turíce nasledujú pošmúrne vianoce, aká je chvíľa na vstúpenie, taká bude v celé podjasenie, keď je teplé, jasné nebo na vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie, aj malý dážď na vstúpenie škodí senu, naproti tomu jasný deň osoží, na krížové dni sadená fazuľa bude mať veľa strukov, máj – pôjdem v háj, máj, chleba daj! chladný máj – pre ovocie raj, v máji chladno – bude vína na dno, v máji vlhko, chladno, bude vína na dno,