Citáty a múdrosti - Boh

Citáty o Bohu, božské múdrosti a citáty slávnych osobností.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Boh

boh pomáha tým, ktorí si pomôžu sami, boh stvoril človeka, ale nedal si to patentovať, a tak to teraz po ňom môže robiť hocijaký blbec, ani pán boh všetkým ľuďom nevyhovie, boh nie je horlivý, ale pamätlivý, božie mlyny melú pomaly, ale isto, človek varuj sa a boh ti pomôže, kde boh hospodári, tam sa dobre darí, keď je bieda najväčšia, pomoc božia najbližšia, koho pán boh miluje, toho krížom navštevuje, komu pán boh, tomu všetci svätí, kto chudobnému udelí, tomu pán boh nadelí, kto krivo prisahá, toho boh zabije, kto sa chráni i boh ho ochráni, kto včas ráno vstáva, toho pán boh požehnáva, lepší pán boh daj! ako zdravý buď! pán boh dopustí, ale neopustí, pán boh má palicu na každú opicu, pán boh nikoho za vlasy do neba neťahá, pán boh stvoril vrany a čert politické strany, slúži za groš i čertu i pánu bohu, udrel sa čert o božie muky, boh ide k tomu, kto k nemu prichádza, kto zo svojho udeľuje, tomu boh nadeľuje, ako mne dakto, tak dakomu pán boh, boh na staré kosti, koho bohovia chceli potrestať, toho spravili učiteľom, život je boží dar, ale šťastný život je ovocím múdrosti, kto peniaze utratí, tomu pán boh nevráti, však nás pán boh neopustí, dá nám chleba aj kapusty, dobrých boh zo sveta berie a zlí tu zostávajú, pán boh dal človeku dve uši a jedny ústa, aby veľa počul a málo hovoril, kto sa bojí ľudí, nebojí sa boha, a kto sa bojí boha, nebojí sa ľudí, žena je nešťastie, ale nezbavuj bože žiadny dom tohto nešťastia, kto verí v boha, nikdy nejde spať hladný, a ak ide, nakŕmi ho spánok, keby pán boh pastierovu kliatbu vyslyšal, všetky kravy by mu do roka vydochli, boh dá všetko iba tým, ktorí sa o to budú usilovať, boh je tým všetkým, čoho čiastkou sa cítime byť, luhára boh skára, keď nie razom, tak povrazom, nech nás pán boh chráni od latinskej kuchyne, riedkou plachtičkou ho pán boh prikryl, zápal bohu sviecu a čertovi hlaveň, pán boh jednému dal a druhému sľúbil, boh dáva, aby človek bral, vzduch - boží duch, bože môj, bože môj, z vysokého neba, keď si nám dal zuby, dajže nám aj chleba, odvráť, bože, ľutovníkov a prispor nám závistníkov! kto sa chráni, i boh ho ochráni, pane bože, osloboď ma od priateľov, od nepriateľov sa sám oslobodím! opitý ako snop, do nemoty, pod obraz boží, boh dáva všetko tým, ktorí vstávajú zavčasu, buď bohu chvála, kostol zhorel, krčma zostala, komu pán boh, tomu všetci svätí, komu čert, tomu všetci kati, pán boh tresce nie človeka, ale hriech, ani pánu bohu darmo neslúžime, opýtaj sa vlka, či na boha verí, do boha vysoko, do mora hlboko a vo svete pravdy niet, boj sa pravého boha a dodržuj jeho prikázania, lebo to je celá povinnosť človeka, vtedy bolo dínom dánom a teraz je bože môj! zráža boh pyšným roh, tak robme, aby to bolo i bohu i ľuďom milé, prvým po bohu sú peniaze, na peci pán boh nepožehná, u boha milosť, u pekára žemľa, boh predáva múdrosť za prácu a utrpenie, k bohu vysoko, do mora hlboko a pravdy na svete nieto, komu pán boh nedaruje, tomu kováč neukuje, kto sa opustí, i boh ho opustí, pomôž si človeče, pán boh spolu, bože, či sme všetci tvoji, či len poniektorí,,? všetko do času, žena do smrti a boh naveky, to pán boh pre každého požehnal, boh rozdáva, ale človek musí otvoriť svoju dlaň, boh dá, aj zajtra bude deň, bi, bože, spravodlivých, aby sa lotri kajali, koho boh miluje, toho krížom navštevuje, boh vie písať rovno aj na krivých riadkoch, vymazal ho pán boh z knihy, milovať a pritom si zachovať rozum, to nedokážu ani bohovia, slúži za groš i čertovi i pánu bohu, kto sa s pánmi pravotí, nech mu je boh na pomoci,