Citáty a múdrosti - odpustenie

Citáty o odpúštaní a múdrosti o odpustenie

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti odpustenie

odpúšťanie je vôňa fialky na podpätku, ktorý ju rozšliapol, vždy sa dá povedať prepáč, ale skutočné ospravedlnenie je, keď počuješ ako sa im trasie hlas a vidíš smútok v ich očiach, vtedy zistíš, že seba zranili úplne rovnako odpustenie je vôňa, ktorú fialka zanechá na podpätku, ktorý ju zašliapol, lepšie je priateľovi odpustiť ako ho navždy stratiť, slovo odpustenia je najcennejšia minca v dome, odpustiť neznamená opustiť, a niekedy, nech mi vaša prísna česť prepáči, je dobré skryť, čo máme v srdci, v temnote skryjú sa nedostatky, prepáči sa každá chyba, ľahšie je odpustiť nepriateľovi ako priateľovi, zastavili sa mi hodiny, prepáčte, koľké je storočie? stačí byť zhovievavým a veľa, veľmi veľa odpustíme, keď sme niekomu všetko odpustili, skončili sme s ním, v ženskom odpustení je aj akási satanská krutosť, ľudské chyby si zaslúžia odpustenie, žena vám odpustí všetko okrem toho, že ju nechcete, žena odpustí všetko, s výnimkou toho, že nevzbudila túžbu, krásnej žene sme schopní odpustiť aj to, že je inteligentná, často odpúšťame tým, s ktorými sa nudíme, ale nemôžeme odpustiť tým, čo sa nudia s nami, ochotne prepáčime svojim priateľom chyby, ktoré sa nás netýkajú, väčšina našich chýb sa dá prepáčiť skôr, ako prostriedky, ktorými sa ich snažíme utajiť, vieme odpustiť ľuďom, ktorí nás nudia, ale nikdy neodpustíme tým, ktorých nudíme my, žena odpustí všetko, okrem toho, že nevzbudila túžbu, láska by mala odpustiť všetky hriechy, len nie hriechy voči sebe, po dobrej hostine možno odpustiť všetkým - dokonca aj príbuzným, prepáčte, nespoznal som vás - veľmi som sa zmenil, vždy odpusť druhému, sebe samému nikdy, ľahko odpúšťa ten, komu treba odpustiť, mlaď, ktorej sa všetko prepáči, neodpúšťa nič, ale staršiemu, ktorý všetko ospravedlňuje, sa nič neprepáči, odpustiť znamená vyhodiť oknom ťažko získanú skúsenosť, keď odpustíš, vždy citeľnejšie potrestáš, kto prepáči jednu chybu, radí na mnohé ďalšie, veľký hnev ukazuj odpúšťajúc trest a pohroz, že ak odpustíš, potom nabudúce viac trestať budeš, láska, to je nadanie pre pokoru a odpúšťanie, zlá láska je lepšia ako žiadna, žene sa udeľuje odpustenie, nie však farizejovi - iba preto, lebo nič neurobil, ak nás ženy milujú, tak nám odpustia všetko, aj naše prehrešky, ak nás nemilujú, tak nám neodpustia nič, dokonca ani naše cnosti, pre ženy je láska všeobecným odpustením: muž, ktorý ľúbi, sa môže dopustiť zločinov, je stále biely ako sneh v očiach tej, ktorú ľúbi, ak ju naozaj ľúbi, sme zvyknutí posudzovať druhých podľa seba a ak im ochotne odpustíme naše chyby, prísne ich odsudzujeme za to, že nemajú naše dobré vlastnosti, srdce matky je priepasť, v ktorej sa na dne vždy nachádza odpustenie, žena vám odpustí všetko, ale nikdy nezabudne, čo vám odpustila, žena vždy odpustí mužovi, ktorý sa ju pokúšal zviesť, ale nikdy tomu, kto nevyužil príležitosť, žena vám odpustí všetko okrem toho, že nevzbudila túžbu, začni tým, že odpustíš svojmu partnerovi, pretože si mu nikdy neodpustil, že nie je taký, ako si si ho predstavoval, vždy odpustím svojim nepriateľom, lebo nič iné ich nevie natoľko rozčúliť, ako práve toto gesto, tí, čo vychovávajú deti, im obyčajne neprepáčia nič a sami sebe prepáčia všetko, ten, kto nechce odpustiť, ničí most, po ktorom bude musieť raz sám prejsť, sme povinní odpustiť nášmu nepriateľovi, nie sme povinní dôverovať mu, pane, odpusť mi všetky tie malé triky, čo na teba hrám, a ja ti odpustím ten veľký, ktorý si zahral na mňa, odpustí sa ti, ak nemôžeš, ale nie, ak nechceš, odpusť mi, ó pane, moje malé žartíky, ktoré si robím z teba a ja ti odpustím tvoj veličizný žart, ktorý si urobil ty mne, milujúca žena ti prepáči všetky tvoje nedostatky, nemilujúca ti neprepáči ani svoje, kto odsudzuje blížneho, môže sa mýliť, kto mu odpustí, nemýli sa, kto nevie odpúšťať, rúca most, ktorý sám bude musieť prejsť, lebo každý človek potrebuje odpustenie, keď hľadáme boha úprimne, cestu k nemu máme neustále otvorenú a ľahko dosiahneme odpustenie chýb zo slabosti, každú ľudskú chybu možno odpustiť, iba neľudskosť nie, chudoba neznamená nemať veľké ciele, ale nemať veľké nároky, pýcha aj láska od základu menia každého človeka, počítaj s ľudskou slabosťou, počítaj s božou milosťou - a neprepočítaš sa! odpustenie je podoba, ktorú vzala na seba láska, keď jej bolo ukrivdené, človek nikdy nie je taký krásny, ako keď prosí o odpustenie alebo sám odpúšťa, ak vás manžel prichytí s iným, odpustite mu,