Citáty a múdrosti - únava

citáty o únave, unavené múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti únava

nekončím keď som unavený, končím keď som hotový keď je šťastie unavené, sadne aj na vola, kto je unavený od šťastia, nech sa ožení, kto hľadá šťastie ľahko sa unaví, tu leží žena unavená tým, čo pre ňu život pripravil, ten život, ktorý žila, nechcel od nej príliš veľa, - ako náhrobný nápis chcela churchillova manželka, bol zle oblečený, unavený a vychudnutý, čo znamená, že je to určite čestný človek, sizyfos nezomrie od únavy, ale od nudy, som veľmi unavený, vidím hrob a je mi ľúto, že nie je prázdny, nikdy sa nesmieš unaviť pri pomoci vlasti, únava je najlepší vankúš, vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra, vďaka hladu sýtosť, vďaka únave pokoj, čistota zvečňuje mladosť, na zvráskavených a unavených tvárach niektorých kňazov som spozoroval oči adolescenta, každé zbytočné držanie majetku nás zaťaží zbytočnou únavou, nezahrávaj sa so ženou, ak je veľmi unavená, alebo dobre odpočinutá, vláda je unavená, nevládze kradnúť! rýchliky odchádzajú bujaro do budúcnosti! osobáky sa z nej zdrvené a unavené vracajú, muži sa ženia, pretože sú unavení, ženy sa vydávajú, pretože sú zvedavé, obaja sú sklamaní, človek je vždy unavený tým, že nemiluje, pravá únava je únava z hlúposti, čítanie posilňuje ducha a občerstvuje, keď je človek unavený štúdiom, dlhá noc je tomu, kto nespí, dlhá je míľa unavenému, dlhý je život nemúdremu, úsmev prináša šťastie do domu, v starostiach je oporou, je citlivým prejavom priateľstva, v únave prináša odpočinok, v znechutení a smútku je potechou a pre každú bolesť je prirodzeným liekom, nemožno si ho ani kúpiť, ani požičať, ani ukradnúť, pretože má hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva, žena je podľa biblie posledná vec, ktorú boh stvoril, muselo to byť v sobotu večer, bol unavený, unavení a znudení vravia, že krása je nežný šepot, čo znie v našej duši, únava je naša malá kontrolka, som unavený láskou, ešte viac som unavený rýmom, ale peniaze mi poskytujú potešenie po celý čas, rýchlo a často sa unavil, naháňal šťastie, potešenie z jedla je jediné, po ktorom, ak sa striedmo užíva, nenasleduje únava, po dlhej únave odpočinok je korením práce, nemá zmysel hádať sa so ženou, keď je unavená, alebo oddýchnutá, nechajme v prírode únavu, ale nie haraburdie! mnohé ženy sa vydávajú, pretože sú unavené osamelosťou, a mnohé ženy sa rozvádzajú pretože sú unavené osamelosťou, je rozumné odpočinúť si skôr, než únava dosiahne kritický bod, inšpirácie súčasných ekonómov trpia únavou materiálu, dokonca aj z ničnerobenia možno byť na smrť unavený, čítať, až sa riasy od únavy tichulinko rozcinkajú! ak ženieš svoje auto čoraz rýchlejšie, unavíš motor, ak žiješ neprestajne pod tlakom, tvoje telo a tvoj duch sa veľmi skoro opotrebujú, pretože sa stále ponáhľaš, nestretávaš sa ani sám so sebou, ak chceš uchopiť to, čo je v tebe najhlbšie, musíš sa vedieť zastaviť,