Citáty a múdrosti - snaha

citáty o snažení a múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti snaha

každý úspech začína tým, že sa rozhodnete niečo vyskúšať, ľudí nezaujíma koľko toho viete, pokiaľ vidia, ako veľmi sa snažíte, postupov môže byť milión, princípov len niekoľko, ten, kto sa riadi princípmi, si môže voliť postupy, ten, kto skúša rôzne postupy a ignoruje princípy sa dostane do problémov, lepšie kus rozumu ako palica na snahu, byť sám sebou vo svete, ktorý sa ťa neprestajne snaží urobiť niekým iným, je veľký úspech celkový úspech je len nahromadením stoviek, ak nie tisícov pokusov a snáh, ktoré nikto nikdy neocení človek, ktorý robí úspech významného podniku nikdy nenarieka kvôli davu, robí to všetko pre seba, treba na to nervy a kopec driny, úspešný človek má oboje, každý môže zlyhať, dav obdivuje človeka, ktorý ma dosť sebaistoty, aby sa chopil príležitostí, tieto príležitostí sú predsa len najdôležitejšie veci, človek, ktorý sa snaží uspieť, musí čakať, že bude kritizovaný, jediná osoba, ktorú by ste sa mali snažiť prekonať, je tá, ktorou ste boli včera majster akéhokoľvek umenia sa snaží neprekročiť hranice medzi priveľa a primálo, hľadá zlatú strednú cestu, po ktorej potom kráča nemôžem vám dať recept na úspech, ale môžem dať recept na neúspech: snažte sa vyhovieť všetkým snaha je snahou iba vtedy, keď to začína bolieť snažte sa robiť veci čo najlepšie a svet si vyšliape cestičku k vašim dverám úspech je súčet malých snáh opakovaných každý deň úspešný človek profituje zo svojich chýb a skúša to znova a inak zlato sa skúša ohňom, žena zlatom a muž ženou, nebuďte nemilosrdní k tomu, kto podlieha pokušeniu, ale snažte sa ho utešiť tak ako by ste chceli, aby utešili vás samých, kotol sa vyskúša na ohni, muž podľa daného slova, v snáh ti nič nepadne do lona, snaž sa vidieť všetko, ale málokomu vrav čo si videl, keď dobrý človek neuzná svoje omyly a vždy sa snaží ospravedlňovať, z dobrého človeka sa môže chytro stať veľmi zlý, snaž sa dostať toho, koho miluješ, lebo budeš nútený milovať toho, koho dostaneš, zlí ľudia sa podobajú lavíne, snažia sa strhnúť so sebou aj ostatných, nič nevravím, keď ma kritizujú, snažíme sa konať čo najlepšie a nechávame za nás hovoriť našu prácu, snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší, človek nie je šťastný, dokiaľ si jeho ničím neobmedzená snaha sama nestanoví medze, láska k pravde sa prejavuje tým, že všade sa snaží nájsť dobro, všetci ľudia sa snažia nielen znížiť vynikajúceho človeka na úroveň svojho vlastného chápania, ale dokonca sa pokúšajú zraziť si ho pod nohy do toho lepkavého blata, ktoré sami narobili a potom nazvali všedným životom, američania sa vždy pokúšali robiť správne veci, bohužiaľ, až potom čo vyskúšali všetko ostatné, zlí ľudia ospravedlňujú svoje chyby, dobrí sa im snažia vyhnúť, podiel na sláve predkov máme len vtedy, keď sa im snažíme podobať, snažte sa ukazovať vernou a ja sa vynasnažím vám to veriť, vôľa po moci je snaha poznať, osvojiť si, ovládnuť, využiť, manipulovať a prisvojiť si, hoci nie je dosť síl, treba pochváliť snahu, považujem aj víťaznú vojnu za zlo, od ktorého sa štátnické umenie musí snažiť ušetriť národy, keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič, keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír, právnikova predstava o nebi: každý človek vymáhal svoj majetok pri vzkriesení a každý sa snažil získať ho späť od všetkých svojich predkov, rozumný človek sa prispôsobí svetu, ale nerozumný človek sa snaží prispôsobiť svet sebe preto všetok pokrok závisí od nerozumného človeka, nespavosť, márna snaha o predĺženie života, nezničím svojich nepriateľov, tak povedal taktne lincoln, že z nich urobím svojich priateľov? prečo sa snažíte urobiť z nich svojich priateľov? radšej by ste ich mali zničiť! filozofia, ak ju chceš pochopiť, nie je nič iné ako snaha byť múdry, zo všetkých neprávostí je najhoršia tá, že sa ľudia snažia vzbudzovať zdanie počestnosti, keď najviac podvádzajú, cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí, človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby, má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam, keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť, keď uvidíš zlého človeka, všimni si sám seba, čím viac sa snažíme držať minulosti, tím smiešnejší a znivočenejší sa náš život stáva, nesmieme sa snažiť získať všetko, rozdeliť, vzdať sa to je jediná schodná cesta pre inteligentné ľudstvo, modely sa musia snažiť, aby sa podobali na portrét! jednou z najkrajších odmien života je, že nikto sa nemôže úprimne snažiť pomôcť druhému človeku, aby pri tom nepomohol sám sebe, všetci ľudia sa so zápalom snažia zlepšiť spoločnosť, ale ani jeden z nich sa nezlepší sám, s unikátom sa to nedá urobiť, krásny unikát často vyzerá napoly bláznivý a škodí viac, ako pomáha, ten, kto sa chce obliekať naozaj módne a zároveň vkusne, musí sa vždy snažiť, aby vytvoril harmonický celok, všetko sa musí k sebe hodiť a navzájom ladiť, táto harmónia je skutočná krása, ak je pravda, že túžba skrášli všetko, čo sa snaží dosiahnuť, potom túžba po neznámom skrášli celý vesmír, keby si chcel spoznať cenu peňazí, choď a snaž sa požičať si dajaké, viac sa snažíme o to, aby sme sa vyhli bolesti, ako aby sme dosiahli radosť, neuspokojíme sa s tým, že druhému jednoducho povieme svoj názor, zároveň sa snažíme o určitú mieru, aby tento názor neotriasol tým druhým, snáď mu predložíme pravdu, ale tak, aby mohol do nej vkĺznuť, odkedy bol dôverníkom štb, snaží sa podkopať dôveru v každú vládu, snažím sa byť stručný a prestávam byť zrozumiteľný, hrdza skúša zlato a trápenie človeka, koľko mračien na jakuba, toľko sňahu v zime, keď leto na leva príde, keď veľmi zarodí mak, buk a lieska, bude tuhá zima a mnoho sňahu, povinnosť snažiť sa zo všetkých síl je povinnosťou nás všetkých, skutočná bolesť sa prejaví aj u toho, kto sa ju snaží ukryť a nerušiť život iných, snahou súčasnej konzumnej kultúry je míňať toľko energie naháňaním šťastia, že jej už neostane na to, aby sme boli šťastní, keby som poznal nejakú vec, ktorá by mi osožila, ale mojej rodine uškodila, zavrhol by som ju, keby som poznal nejakú vec, prospešnú mojej rodine, ale škodlivú vlasti, snažil by som sa na ňu zabudnúť, keby som poznal nejakú vec, prospešnú mojej vlasti, ale škodlivú európe alebo prospešnú európe a škodlivú celému ľudstvu, pokladal by som ju za zločin, snaž sa, aby podľa možnosti všetko malo svoj koniec, nič neochudobňuje život tak, ako keď veľa vecí začneš a nič nedovedieš do konca, kým románopisci sa snažia dokázať, že v ľudskom podvedomí je niečo tajomne rozštiepené, vedci vo svojej veľkej ríši sa usilujú o to isté, nešťastím a bolesťou sa človek očisťuje od všetkých trosiek tak, ako sa zlato skúša ohňom, nikdy nebudeme všetko vedieť, ale snažme sa všetko pochopiť, vyskúšajte aktívne odpočinky, činky, činky, činky,,, naše nedostatky síce výčitkou nezmiznú, lebo ich máme príliš veľa, ale keď ich poznáme, začínajú nás znepokojovať a snažíme sa ich zbaviť, existuje istá hranica, za ktorú sa naša snaha milovať všetkých, ktorí nám prídu pod ruku, stáva neúprimnou, a dokonca škodí práve tým, ktorým má slúžiť, z toho vyplýva jediný záver: pokiaľ máme to šťastie, že o našu pozornosť žiada viac ľudí, musíme si medzi nimi vybrať, koho skutočne budeme milovať, je nesporné, že je medzi nami veľa ľudí, ktorých duša je uzatvorená v takom nepreniknuteľnom brnení, že i tá najväčšia snaha povzbudiť ich rast je dopredu odsúdená na takmer istý neúspech, ak sa snažíme milovať niekoho, kto nemôže z našej lásky mať prospech, je to plytvanie energiou, nemá zmysel rozhadzovať semená po púšti, kedykoľvek sa snažíme uniknúť pred zodpovednosťou, činíme to tak, že túto zodpovednosť prenášame na iný subjekt (osobu, organizáciu), to však znamená, že tomuto subjektu, či už je to osud, “spoločnosť”, vláda firma alebo šéf, dávame nad sebou moc, nie je jednoducho možné milovať každého, môžeme síce cítiť lásku k ľudstvu, takýto pocit môže byť užitočný tým, že nám poskytuje dostatok energie, aby sme dali svoju lásku najavo niekoľkým konkrétnym osobám, skutočná láska k niekoľko málo jedincom je však maximum, ktorého sme schopní, pokiaľ sa snažíme vydať viac energie, než máme, ponúkame vlastne viac, než môžeme dať, každý , kto sa snaží byť veľkým , musí ukázať, čo veľkosť vyžaduje, nič natoľko nebráni tomu, aby sme boli prirodzení ako snaha tak vyzerať, ospravedlniť možno väčšinu našich chýb, no nie prostriedky, ktorými sa ich snažíme utajiť, snaha robiť dojem schopného človeka nám často bráni, aby sme sa ním stali, pretože viac myslíme na to, ako vyzerať dobre pred druhými, ako na to, ako sa skutočne stať tým, čím treba, snaha vidieť vo všetkom niečo zlé je spupnosť a duševná lenivosť tých, ktorí by najradšej pred sebou videli samých vinníkov, aby sami vyzerali cnostnejší, väčšina našich chýb sa dá prepáčiť skôr, ako prostriedky, ktorými sa ich snažíme utajiť, ak sa snažíme milovať niekoho, kto nemôže z našej lásky mať prospech, je to plytvanie energiou, je potrebné trochu sa podobať, aby sme si rozumeli, ale trochu sa líšiť, aby sme sa milovali,