Citáty a múdrosti - veda

citáty o vede, vedecké múdrosti a citáty vedcov a mudrcov

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti veda

lekárska veda učinila taký pokrok, že dnes nie je možné nájsť zdravého človeka, úspech je ako veda - ak splníte podmienky, dosiahnete výsledky, skúmaj to, čo bolo povedané, nie toho, kto to povedal, kde sú šedy, tam sú vedy, pestovať vedu a nemilovať ľudí je ako zapáliť pochodeň a zavrieť oči, pre vedu nejestvuje široká hradská a len ten môže dúfať, že dosiahne slnkom ožiarené končiare vedy, kto sa neľaká námahy pri šplhaní po jej strmých chodníkoch, človek, ktorý sa nebojí neznámeho vo vede, bojí sa neznámeho v morálke, ak skúmame všetky veľké pravdy, nakoniec zistíme, že sú jednoduché a ľahko pochopiteľné, pokiaľ nie, nejde o veľké pravdy, politika nie je žiadna veda, ako si to predstavujú mnohí páni profesori, ale je to umenie, úlohou vedy nie je otvárať dvere nekonečnej múdrosti, ale určiť hranice nekonečného omylu, pedagogika: veda o tom, ako žiť z nevedomosti žiakov, skúma vlastný životopis cez mikroskop, preto sa mu zdá byť taký veľkolepý, každý deň skúmaj svoje konanie z troch hľadísk: nebol som nedôsledný v pomoci iným? nebol som neúprimný v styku s priateľmi? zužitkoval som svoje vedomosti? devätnáste storočie vynašlo ešte niečo nespútanejšie ako paru a elektrinu, totiž dejiny, len ignoranti môžu s presvedčením tvrdiť, že veda nikdy nebude schopná vyriešiť ten, či onen problém, teda veľmi jasne uznávam, že istota a pravda každej vedy závisí jedine od poznania pravého boha, nič, čo by stálo zato, nevykonal som nikdy náhodou, ani nijaký môj vynález nebol dielom náhody, všetky boli výsledkom práce, zásluha o vynález hovoriaceho stroja neprisluší mne, ale bohu, ktorý stvoril ženu, ja som vynašiel iba prvý hovoriaci stroj, ktorý je možné zastaviť, ako vzniká vynález? všetci vedia, že niečo je nemožné, potom sa však objaví nejaký blázon, ktorý nevie, že je to nemožné a urobí vynález, je otázne, čo je pre vedca významnejšie - či znalosť faktov, či fantázia, najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť, to je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy, väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca, nemajú pravdu, robí ho charakter, veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé, za svoj dlhý život som pochopil jedno - keď tak objektívne pozerám, tak naša veda je v plienkach a je veľmi jednoduchá, ale je to to najlepšie čo vôbec máme, základné myšlienky vedy sú väčšinou jednoduché a pravidlá sa dajú reprodukovať jazykom, ktorý je zrozumiteľný každému, zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne, takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry,,, veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé, ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách, žiadny náboženský základ nie je potrebný, človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti, nie vynálezmi, ale zlepšeniami sa získava majetok, ak veda bude jedného dňa vládnuť sama, dôverčiví ľudia už budú mať iba vedecké dôverčivosti, existuje vždy určitý okamih, keď sa zvedavosť stane hriechom, a diabol sa vždy postavil na stranu vedcov, história nie je veda, je to umenie, úspech sa tam dosiahne iba predstavivosťou, v temnote, v ktorej sa ocitáme, vedec naráža na múr, nevedomec však ostáva pokojne uprostred izby, vášne sú nepriateľkami odpočinku, ale bez nich by nebolo na tomto svete ani vynálezov, ani umenia, veda je neomylná, ale vedci sa stále mýlia, učený hlupák píše nezmysly možno lepším štýlom, ako vedec pravdy - ale aj tak sú to stále nezmysly, prvý tvorivý čin, ktorý musí spisovateľ vykonať, je vynález svojho čitateľa, až zánikom dogiem začína veda, veda je organizované poznanie, konečným cieľom vedy je pravda a konečným cieľom umenia radosť, kto sleduje dejiny filozofie a prírodné vedy, zistí, že najväčšie objavy vykonali ľudia, ktorí prijímali za pravdepodobné to, čo iní vydávali za isté, vynájsť tak vynálezcu všetkých vynálezcov! veda je spojením vedomostí a duše, vedou a peniazmi bohatnú iní, múdrosť musíš získať vlastnou prácou na sebe, mikrób nemá čas skúmať biológa, hovoríš, že sa obávaš, aby nebol vynájdený nejaký spôsob ničenia, ešte fatálnejší než doterajšie, nie veru, keby prišlo k takému fatálnemu vynálezu, právom ľudským by bol čoskoro zakázaný a jednomyseľný súhlas národov by tento objav pochoval, veľa učiteľov vedy i umenia nevyhnutne potrebuje značný talent pretože netreba veľa ducha na to, aby sa jednoducho ukazovalo, čo poznáme, ale treba ho nekonečne veľa, aby človek učil niečo, čo nepozná, kým románopisci sa snažia dokázať, že v ľudskom podvedomí je niečo tajomne rozštiepené, vedci vo svojej veľkej ríši sa usilujú o to isté, tam, kde je povinnosťou zbožňovať slnko, určite je zločinom skúmať zákony tepla, niet nijakej vedy bez fantázie a nijakého umenia bez skutočnosti, ak nemá včela vlasť, vedec ju má, veda a mier budú triumfovať nad nevedomosťou a vojnou, hrdinstvo je veda o tom, čoho sa treba báť a čoho nie, sledovať myšlienky veľkého človeka je tá najzaujímavejšia veda, v politike je dôležité skúmať, ale nepovedať, v láske zasa povedať, ale neskúmať, rozvoj vied neurobil človeka šťastným, ale vzdialil ho od pôvodného prírodného stavu, vojna je veda skazy, veľkou poéziou nášho storočia je veda a jej obdivuhodný rozkvet, tieňom je celá veda, večným svetlom je láska, matematika je obdivuhodná veda, neporadí vám však, ako rozdeliť trojkolku medzi tri malé deti, možno je pravda, že elektrinu vynašiel benjamin franklin, ale peniaze zarobil ten, čo vynašiel elektromer, sú veci na nebi i na zemi, o ktorých veda nesníva, kde nie je ventilácia, tam čerstvý vzduch platí za nezdravý a kde nie sú znalosti, tam sa nevedomosť nazýva vedou, veda nikdy nevyrieši jeden problém bez toho, aby nenarobila desať nových, vedec, to je človek, ktorý zabíja svoj voľný čas prácou, aj manželstvo je veda, rieši súlad medzi rozumom a srdcom, poslaním vedy je slúžiť ľuďom, keby sme skúmali, čo pretrpí iný, nežalovali by sme sa na svoje utrpenie, všetko v mojom tele je prostriedkom a cieľom, všetko je plné pružín, kladiek, hybných síl, hydraulických mechanizmov, rovnováhy kvapalín a chemických laboratórií, keby bolo treba vziať do úvahy služby preukázané vede, prvé miesto by obsadila žaba, čas je vynález prírody, ako zabrániť tomu, aby sa všetko udialo naraz, láska je jediný druh vedy, ktorá sa celkom dobre zaobíde bez konverzácie, to teda už ľudia, nemajúci v raji čo na práci, sa tak dokonalo nudili, že pre zmenu vynašli lásku? najlepším vedcom je príroda, nie je to voľný čas, ktorý je hranicou práce, ale je to práca, ktorá je hranicou voľného času, ten sa má naplniť umením, vedou a predovšetkým filozofiou, najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť, poznanie príčin je skutočná veda, poznanie je sila, znalosť príčin je skutočná veda, matematika je bránou a kľúčom vied, veď aj samotná veda je mocná sila, diplomacia je veda tých, čo sú hlbokí svojou plytkosťou, žena skúma milovaného muža ako sudca zločinca,