Citáty a múdrosti - energia

Múdrosti a citáty o energii

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti energia

väčšina ľudí potrebuje viac energie na rozhovory o problémoch, než na ich riešenie, bez vášne nemáte energiu, bez energie nemáte nič ľutovať sa a ľutovať svoj súčasný stav, nie je len mrhaním energie, ale aj najhorším zlozvykom, aký môžeš mať väčšina ľudí spotrebuje viac energie na hovorenie o problémoch, než na ich riešenie myšlienka, úsilie a duch hýbu energiou čchi, čchi hýbe hmotou, teda telom, čo už môžeme nazvať svojim vlastným okrem energie, sily a vôle! keby som mohol povedať, čo všetko som prevzal od svojich veľkých predchodcov a vrstovníkov, veľa by toho nezostalo, koľko rozumu a energie sa vynakladá na to, aby sa ľudom ukázalo, akí sú zlí! a predstavte si, že by sa všetka tá energia využila na to, aby sa ľuďom ukázalo, čo je v nich dobré, sila národa nie je v hmote, ale v energii, umenie a láska pôsobí ako slnko - prebúdza energiu, dôvod, prečo dokážem tak veľa písať, je, že neplytvám svojou energiou v posteli, pomocou energie, pozornosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zničiť, keď hmota stratí vnútornú energiu, stane sa pevnou, najmocnejšou vodnou energiou na svete sú ženské slzy, problémom nie je atómová energia, ale ľudské srdce, uvoľnenie atómovej energie zmenilo všetko, okrem nášho spôsobu myslenia a teraz sa bezbranní rútime do katastrofy, väčšina ľudí spotrebuje viac energie na rozhovory o problémoch, než na ich riešenie, konflikty s okolím sú zdrojom deštruktívnej energie, táto energia je spôsobilá zničiť človeka, spoločnosť, aj celú krajinu, snahou súčasnej konzumnej kultúry je míňať toľko energie naháňaním šťastia, že jej už neostane na to, aby sme boli šťastní, strach a obavy zbytočne oberú človeka o energiu, ktorú potrebuje na iné, jedine vojna vybičuje všetku ľudskú energiu k najvyššiemu vypätiu a kladie pečať na národy, ktoré majú odvahu ísť jej v ústrety, ak sa snažíme milovať niekoho, kto nemôže z našej lásky mať prospech, je to plytvanie energiou, nemá zmysel rozhadzovať semená po púšti, nie je jednoducho možné milovať každého, môžeme síce cítiť lásku k ľudstvu, takýto pocit môže byť užitočný tým, že nám poskytuje dostatok energie, aby sme dali svoju lásku najavo niekoľkým konkrétnym osobám, skutočná láska k niekoľko málo jedincom je však maximum, ktorého sme schopní, pokiaľ sa snažíme vydať viac energie, než máme, ponúkame vlastne viac, než môžeme dať, sú ľudia, ktorí sa radšej pokúsia novú realitu zničiť, než by zmenili svoju mapu, tieto osoby potom bohužiaľ často vydávajú viac energie na obranu svojho zastaralého svetonázoru, než by pôvodne potrebovali na jeho prehodnotenie, paradoxom doby je, že ľudia venujú viac energie na dorozumenie sa s inými civilizáciami, ako medzi sebou, ak sa snažíme milovať niekoho, kto nemôže z našej lásky mať prospech, je to plytvanie energiou, je potrebné trochu sa podobať, aby sme si rozumeli, ale trochu sa líšiť, aby sme sa milovali, ako napojiť život na radosť? kde nájsť zdroj energie? je iba jeden prostriedok: lojálne hľadieť na realitu a cez ňu na všetko, čo zjavuje, ale aj na všetko, čoho je znamením, ak sa totiž zriekneme tajomstva, tak si priznajme, že všetko je zrazu absurdné a ty i ja existujeme bez dôvodu, milovať milosrdnou láskou nie je iba dávať, to je aj byť ranený ranou druhého, znamená to spojiť všetku svoju energiu s tou ich na uzdravenie zo zla, ktoré sa stalo mojím, vo vás leží toľko skrytej sily, že s ňou môžete prekonať všetky prekážky, urobte z tejto neopakovateľnej sily spotrebu energie, paradoxom je, že najviac energie potrebujeme na zachovanie pokoja, ak národ vyčerpá svoju duchovnú energiu, ani to najlepšie politické usporiadanie alebo priemyselný rozvoj ho nezachráni pred pádom, strom s bútľavým kmeňom dlho nevydrží, človek môže robiť to, o čom sníva, ak je preto ochotný vynaložiť dostatočné množstvo energie, byť kultivovanou ženou znamená, zväčšiť miliardu životných energií mužov ešte o jednu miliardu, ženy nám berú tri štvrtiny našej životnej energie, keby ich však nebolo, nemali by sme žiadnu energiu, zdá sa mi, že na búranie komunizmu sme vynaložili oveľa viac energie, ako na jeho budovanie, zaťatosť je energiou hlúposti, veci pre peniaze sa učíme, ale lásku, ktorá prospieva len duši, ale neprináša zisk v modernom zmysle slova, považujeme za prepych, na ktorý nemáme právo vynaložiť mnoho energie? uvedomenie si pravdy má oslobodzujúci účinok, uvoľňuje energiu a zbavuje myseľ neistôt, šetriť energiou sa dá aj tak, že prestaneme mlátiť slabšieho, niektorí ľudia vynaložia celú svoju energiu na svoju pasivitu, kto v danom čase urobí viac ako ostatní, má energiu, kto urobí viac a lepšie, má talent, kto urobí niečo, čo nikto druhý nedokáže, je génius, kto sa necháva unášať prúdom, tomu občas zostane energia na pár efektných záberov – proti prúdu, jedna hádka so ženou ma stojí viac energie, ako päť tlačových konferencií, hluk, krik, ťahanica medzi sebaprijatím a sebaodmietaním produkujú emocionálne parazity, ktoré z nás vyciciavajú všetku energiu, takto stratená energia bola určená na podporu a produkciu rastu, energia potrebná na zmenu hociktorého z týchto stavov je vždy väčšia, ako ste ochotní vydať, ale nie natoľko veľká, aby urobila nekvalifikované fušovanie do chodu vesmíru nemožným, diabol vydáva nesmiernu energiu na to, aby nás presvedčil, že mu ustupujeme len v maličkostiach, cnosť je rozum premenený na energiu,