Citáty a múdrosti - duša

Citáty o duši - duševné múdrosti a citáty

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti duša

u tých s priemernou mysľou sa veľké duše vždy stretali s odporom, aj dušu by vzal človeku, keby mu nedal pálenky, luk sa láme, keď je napnutý, ale duša stráca svoje sily nečinnosťou telo a duša potrebujú nové výzvy veľké duše majú vôľu, tie malé len priania a túžby veľké duše sa vždy stretali s násilným odporom u tých s priemernou mysľou ústa, ktoré klamú, zabíjajú dušu, ak je v duši svetlo, v človeku je krása, ak je v človeku krása, v jeho dome vládne harmónia, ak v jeho dome vládne harmónia, v krajine je pokoj, ak je v krajine pokoj, vo svete je mier, škoda tej duše v tom mizernom tele, vzdychaj duša, telo pôjde kradnúť, verný priateľ je medicína na dušu, láska v duši je ako voda v sude - rozťahuje ju, muž a žena – jedna duša, zdravie mu dušu naháňa, veľké duše majú vôľu, tie malé iba priania a túžby, alkohol žiada najprv prst, potom ruku a nakoniec celé telo i dušu, zlato je žlté, ale duša je od neho čierna, lakomý na peniaze ako čert na dušu, lekár hojí telo, čas dušu, za peniaze i dušu predá, nech duša pomáha telu trápiť sa, rada by duša do neba, ale hriech ťažký! ak zomrie otec, plače duša, ak zomrie matka, plače srdce, tvár je obrazom duše, oči sú zrkadlom duše, môžeš kúpiť telo, ale nie dušu, špina z tváre sa dá zmyť, špinu z duše nezoškriabeš, ak má človek v duši svetlo, vyžaruje z neho krása, ak vyžaruje z človeka krása, vládne v jeho dome harmónia, ak vládne v dome harmónia, panuje poriadok v národe, ak panuje poriadok v národe, je mier na celom svete, utekaj, duša, ide príval! vyložiť dušu na dlaň, tučné telo, chudá duša, vypustiť dušu, dvojaký jed kazí dušu: víno a krásna žena, ženy sú raj pre oči, očistec pre peňaženky a peklo pre duše, radosť je sieťou lásky, do ktorej môžete loviť duše, mladosť nie sú roky, ale duševný stav, či v pergamene sväté žriedlo, či smäd duše zaženie? nie, navždy budeš smädom trpieť, kým z teba prameň nevyvrie, kiežby si každý denne opakoval: svojim priateľom môžeš prospieť iba tak, ak im ponecháš radosti a ich šťastie znásobíš tým, že sa mu budeš tešiť vedno s nimi, a keď znepokojujúca náruživosť sužuje vnútro ich duše, keď ho drví žiaľ, môžeš im poskytnúť kvapku úľavy, mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav, základom našej duše je naše chovanie, strach je pre dušu rovnako zdravý, ako kúpeľ pre telo, láska je taká ako strom, vyrastie sama od seba, zapustí hlboké korene do celej našej duše a často sa ďalej zelená na rozvalinách nášho srdca, prísľub, veľký prísľub, je dušou inzerátu, kto pracuje pre peniaze, ubíja svoju dušu, pracuj pre prácu samotnú a všetko ostatné dostaneš, maznajte svoje vízie a svoje sny, ako by to bol deti vašej duše, náznaky cieľov, ktorých nakoniec dosiahnete, duša, ktorá vie, že je milovaná avšak sama nemiluje, prezrádza svoju usadeninu, čo je v nej najhlbšie, vyplaví sa na povrch, ľudská duša sa podobá na letokruhy stromu, v pravej láske, duša prekrýva telo, odpočinok zvyšuje našu telesnú silu, aj duša sa z neho živí, kým nepretržitá práca zabíja oboje, ľudská duša je sviečkou boha, sebaláska to znamená nútiť dušu jasať nad sebou samým, a aby ruky tlieskali nad vypískanou komédiou svojho ja, oči sú významná vec, niečo ako barometer, všetko je vidieť, kto má veľkú suchotu v duši, kto len tak nič po nič môže pichnúť špičkou čižmy do rebier, a kto sa sám každého bojí, duše žien sú také malé, že niektorí si myslia, že nemajú žiadne, každý by mal mať duševný kôš na papier a čím bude starší, tým viac vecí tam bude pohotovo ukladať, duša ženy je ako kniha, musí byť veľmi dobrá, aby si ju čítal aj druhý raz, už nemáme politických väzňov v psychiatrických ústavoch, dnes môže ísť do politiky každý, bez ohľadu na jeho duševné zdravie, v malých dušiach sa skrýva veľká nenávisť, doviesť dušu mladého človeka k zúfalstvu je zločin, je určitým prejavom duševného snobizmu myslieť si, že človek môže byť šťastný bez peňazí, blažený život nachádzame v duševnom pokoji a oslobodení od všetkých povinností, duša odlúčená od tela si spomína na minulosť, pozoruje prítomnosť a predvída budúcnosť, duševné choroby sú: nesmierna túžba po bohatstve, po rozkošiach a po sláve, filozofia je vskutku liekom na dušu, jedine múdrosť je schopná zahnať z duše smútok a nedovoliť, aby sme sa triasli strachom, obrazom duše je tvár, sudcom sú oči prisahal som jazykom, mám však dušu, ktorá nie je viazaná prísahou, z duše vychádza všetka činnosť a obrazom duše je tvár, prezradzovateľom sú oči, človek si musí najprv urobiť poriadok vo svojej duši, kým začne usporadúvať vonkajší svet, telá sa v ľuďoch milujú častejšie, než duše, kto vo svojom živote spoznal hoci aj sto žien, možno vôbec nepoznal lásku, hniloba zožiera trávu, hrdza železo, lož zasa dušu, ľahostajnosť je ochromenie duše, predčasná smrť, všetko zlo v živote pochádza z duševnej prázdnoty, nudy, lenivosti a všetko to je nevyhnutné, ak si človek zvykne žiť na účet iných, každý človek potrebuje duševný pokoj, otázkou je, ako ho dosiahnuť, sila súcitu vytvára duševný pokoj, spokojnosť a naplnenie, bez ohľadu na to, ako sa utvárajú vonkajšie okolnosti, najväčšie duše sú schopné najväčších nerestí práve tak ako najväčších cností, usilovnosť je dušou obchodu a podstatou blahobytu, básnik je maliarom duše, utrpenie je najväčším učiteľom ľudstva, naše duše sa rozvíjajú pod jeho duchom, pretože naša vnútorná skúsenosť sa zakladá na reprodukovaní a kombinácii zmyslových vnemov, koncepcia duše bez tela sa mi zdá prázdna a zbavená zmysluplnosti, ak je človek nespokojný, buď môže zlepšiť podmienky svojho života, alebo svoj duševný stav, prvé vždy nie je možné, druhé je možné vždy,