Citáty a múdrosti - Andre Brie

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Andre Brie

život je voči dogmám oveľa tolerantnejší, než dogmy voči životu, veda vždy musí slúžiť, nikdy však nesmie prisluhovať, tak veľmi prehĺbil svoje poznanie, až ho pochoval, smäd po poznaní nemožno uhasiť, zväčšuje sa úmerne s vedomosťami, prečo byť pesimistom? dnes predsa môžeme zúfať i ako optimista, občas vnikneme do problémov tak hlboko, že sa z nich už nevymotáme, nejeden cieľ je taký veľký, že keď sa k nemu priblížime, stratíme ho z očí, najradšej zatvárame oči nad vlastnou slepotou, myslenie nemohlo vzniknúť bez reči, no reč bez myslenia sa vyskytuje často, múdry človek musí vedieť občas aj mlčať, klebety sú posilami pravdy a hyenami lží, keď človek začne zatvárať oči pred skutočnosťou, skutočnosť začne zatvárať oči pred ním, každý riaditeľ najradšej počúva mlčiacich podriadených, jeho sny rástli až do neba, a preto niet divu, že spadol z oblakov, ignoranti jednoducho nechcú vidieť to, že sú slepí, iba keď som sa pozrel do oči skutočnosti, zistil som, že som slepý, dogmatik sa najväčšmi prejaví pri zahladzovaní protikladov, človek, ktorý sa díva iba cez ružové okuliare, oslepne, človek sa stáva voľným iba tak, že sa pripúta k ľuďom, človek sa ľahko potkne na kameni, ktorý mu spadol zo srdca, cesta okolo priepasti je často jedinou cestou, ktorá okolo priepasti vedie, arogantní ľudia nebývajú nemí, nemá je iba ich vnútorný hlas, ako starneme, radšej meníme svoj názor na svet, ako sám svet,