Citáty a múdrosti - Anselm Osb Grün

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Anselm Osb Grün

za tým sa však skrýva pocit našej všemocnosti, pri všetkom, čo konáme, potrebujeme výdrž, zotrvanie a mlčanie, v tom, v čom tkvie môj najväčší problém, tam spočíva i moja najväčšia šanca, v pôste iba objavujem svojho nepriateľa, dobrým jedlom a nápojom môžem všeličo potlačiť, no hlboko v srdci mi leží neradostná prázdnota a nemôže sa dostať von, v pôste sa stretám so sebou samým, s nepriateľmi mojej duše, s tým, čo ma vnútorne spútala, sebapoznanie je pre nás väčšinou nepríjemné, strháva nám z tváre všetky masky a odkrýva, čo v nás je, ak svoje vlastné slabosti premietame na druhých ľudí, nemôžeme ich rozpoznať u seba, pôst uvoľňuje štruktúry duše, prežaruje vnútro a vynáša na denné svetlo aj všetky myšlienky, ktoré by inak zostali ukryté v skrýšach, pomyslenie na smrť nás oslobodzuje, pretože prestávame visieť na tomto svete, na svojom zdraví, na svojom živote, myšlienky na smrť umožňujú, aby sme každý okamih žili vedomejšie, pociťovali, čo je dar života, a denne ho plne užívali, keď sa hodiny a hodiny spievajú žalmy a piesne, človek zrazu vidí svet v inom svetle: už nie je uzatvorený do seba, ale je otvorený pre nebo a tam, kde sa modlíme, dotýka sa nebo so zemou, hriech ľudí rozdeľuje, vylučuje ich zo spoločenstva a vytvára bariéru v samotnom človeku, odpúšťajúca láska zjednocuje vnútorne rozpolteného človeka a znova ho prijíma do spoločenstva, opäť v ňom môže prúdiť život a láska, dosť často zatvárame svoje dvere pred druhými; nikoho nenecháme k sebe vstúpiť, skrývame sa za pancierom strachu, vzkriesenie znamená, že žiaden zámok a žiadne dvere nemôžu zadržať vzkrieseného, aby nedošiel k nášmu srdcu a nevstúpil k nám, delenie hriechov na smrteľné a všedné by bolo vhodnejšie zmeniť na smrteľné a zraňujúce, často býva zmysluplnejšie určiť si v jedle mieru, než sa okato postiť, starí autori hovoria, že pri svojej askéze nemáme robiť veľa hluku, inak to začujú démoni a zničia ju, askéza nás má uvádzať do poriadku, má byť viditeľná v účinkoch, nie keď ju konáme, ak človek posudzuje druhých, je to znamením, že sa ešte nestretol sám so sebou,