Citáty a múdrosti - Christopher Morley

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Christopher Morley

existujú iba jeden úspech - žiť svoj život podľa seba ak chceme ľahko predať svoj tovar, musíme najprv predať svoju osobnosť, ak sa knižný obchod len trochu nakloní, vždy skĺzne do nehanebností, budúci víťazi sú tí, ktorí vedia, že prehrávajú, ale pritom sú zvedaví, prečo prehrávajú, byť je jedno z mála ľudských víťazstiev, človek má málokedy šťastie vedieť v pravej chvíli to, čo by mal vedieť, človek musí hrať sám so sebou nejakú hru, aby mu nebolo smutno, človek, ktorý má mnoho vlastných záležitostí, nemá čas všímať si, čo robí sused, čo sa nikdy nezverí tlači, ide od ucha k uchu, dve zlé veci nikdy nemôžu vytvoriť jednu dobrú, hľadajme ľudí, z ktorých sa môžeme tešiť, a nielen z nich mať pocit vlastníctva! je chybou, že ľudia, o ktorých sa píšu životopisy, sa od nás tak líšia, je iba jedno pravidlo, aby si bol dobrý, nauč sa počúvať, je nebezpečné miešať spoločenské a obchodné záujmy, je riskantné vravieť ľuďom niečo, čo nie sú pripravení počuť, jediný zákon, ktorý je človeku neomylne vnucovaný, je zákon prostrednosti, jednoduchí zákazníci sa dajú ľahšie odstrašiť, ako elegantní prilákať, k svojmu bohu musí prísť každý sám, každá idea je mikrokozmos mysliteľovej totožnosti, každá skúsená žena schopná súcitu vie, že pýcha a šťastie muža závisia jedine od jeho domova, každá vláda sa musí naučiť, kedy nemá počúvať za dverami, každý človek má istú zásobu pre každý prípad, na ktorú sa v konečnom dôsledku spolieha, každý človek povie všetko, ak mu na to dáte príležitosť, každý je vždy taký zrelý, ako city, ktoré práve v tej chvíli prežíva, každý musí kovať svoje vlastné nástroje z ťažkého kovu pochybností, každý zlodej verí tomu, že zlodejom sa stal vinou niekoho iného, každý životopisec by si mal po každej vete hovoriť, že nepíše o sebe, keby človek vopred vedel, čo si ľudia pomyslia, život by nemal nijaké čaro, keď človek, ktorý obyčajne mlčí, prehovorí, otvorí sa veľká priepasť, keď je málo koní, prvé to spozorujú holuby, keď po ľuďoch naťahujeme ruky, chceme sa ich dotknúť, alebo sa skôr chceme ubezpečiť o sebe samých? keďže muži sú deťmi, sú aj prísne trestaní ako deti, kým románopisci sa snažia dokázať, že v ľudskom podvedomí je niečo tajomne rozštiepené, vedci vo svojej veľkej ríši sa usilujú o to isté, láska je taká pružná a ohybná, že znesie akékoľvek trápenie, len firma najvyššej spoločenskej úrovne si smie dovoliť zažartovať si s vážnosťou obecenstva, ľudia sa sami so sebou rozprávajú viac, ako by sa zdalo, s kým iným by sa mohli lepšie porozprávať? mnohí ľudia nám na mnohé otázky neodpovedajú len preto, lebo sa ich na ne nevieme opýtať, muži sú od prírody verné a sentimentálne zvieratá, ak sa zmenia na cynikov, je za tým vždy zlomené srdce, muži vedia krásne poúčať svet, ale predtým im to vždy našepká nejaká žena, najstaršie vtipy sú najspoľahlivejšie, lebo najúčinnejšie terče ľudskej veselosti boli objavené už dávno, najväčšou poverou je názor, že knihy sú na to, aby sa čítali, neskúsený rozprávač vždy odhalí viac, ako je nielen vkusné, ale aj potrebné, nestačí vedieť, čo robíme my, treba vedieť aj to, čo robia ostatní, nežné srdcia sa bránia ostro nabrúsenými rečami, nič tak neukáže, aký bol človek, ako jeho smrť, nik nemá rád ľudí, ktorí sú si príliš istí sami sebou, nosiť masku sa u mnohých ľudí stalo profesiou, keď im ju strhnete, zistíte, že za ňou vôbec nič nie je, obchod nie je len akýsi reklamný vozík s vystavenými predmetmi, ale aj akýsi druh divadla, obchod, ktorý má fantáziu, hrá denne nové predstavenia, pri ktorých sú herci a diváci v dokonalej súhre, obchodný cestujúci môže získať najväčšie vzdelanie, keď má otvorené oči,