Citáty a múdrosti - Cicero

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Cicero

každý najmenej pozná samého seba, všetci sme motivovaní túžbou po uznaní, čím je človek úspešnejší, tým viac je inšpirovaný k sláve aby sme mohli byť slobodní, sme otroci zákonov, aj krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život, aj napomínať a byť napomínaný je vlastnosťou pravého priateľstva, ak budeš mať pri svojej knižnici záhradu, nič ti nebude chýbať, ak chceš dosiahnuť najvyššie miesto, nie je hanbou zastaviť sa na druhom, alebo aj na treťom, ak chcete odstrániť lakomosť, treba odstrániť aj jej matku, prepych, ak nás k tomu, aby sme boli poriadnymi mužmi, nevedie sama čestnosť, ale len úžitok a zisk, sme prefíkaní, ale nie statoční, ak plníme povinnosti len vtedy, keď za to čakáme odmenu, nie je to cnosť, ale len napodobnenie cnosti, ak pôsobí na ducha pokojne a stále rozum, hovorí sa tomu radosť, ak sa necháme viesť prírodou, rozhodne sa nemôžeme mýliť, aké to časy, aké to mravy! ako je ozdobou človeka nadanie, tak chválou samotného nadania je výrečnosť, ako zlato v ohni, tak sa trvalá vernosť preveruje v nebezpečenstve, aký je človek, taká je jeho reč, ani bohovia nemôžu pomôcť tým, ktorí sa bezhlavo vrhajú do nebezpečenstva, ani šediny, ani vrásky nedokážu na seba náhle strhnúť vážnosť, ale čestne prežitý život zožne nakoniec vážnosť ako svoj posledný plod, bez priateľstva niet života, blaho národa je najvyšší zákon, blažený život nachádzame v duševnom pokoji a oslobodení od všetkých povinností, boha nevidíš, ale spoznáš ho podľa jeho skutkov, celý život filozofov je rozjímaním o smrti, čas obvykle aj hlúpych vylieči, často nemá človek väčšieho nepriateľa, ako seba samého, často sa aj pod špinavým plášťom skrýva múdrosť, čelo, oči, tvár veľmi často luhajú, ale reč skutočne najčastejšie, čestná smrť často zdobí aj hanebný život, čím je kto lepší, tým zriedkavejšie podozrieva druhého z nešľachetnosti, čím je spánok pre telo, tým je priateľstvo pre ducha - osviežuje sily, čím menej rozumu tým viac šťastia, čím viac sa niekto zaoberá vlastným prospechom, tým menej je dobrým človekom, nech už robí čokoľvek, čím vyššie stojíme, tým pokornejšie si počínajme, človeče, keby si vedel koľko úžitku ti prinesú vedomosti, učil by si sa vo dne v noci, človek je taký, aká je jeho reč, človeka často nesúdia podľa veľkosti jeho dobrých skutkov, ale podľa malosti jeho previnení, čo je človeku zo všetkých darov prírody milšie než jeho deti? čo je hlúpejšie, ako keď predavač hovorí o chybách tovaru, ktorý predáva? čo je príjemnejšie ako odpočinok venovaný štúdiu? čo je sladšie, ako mať niekoho s kým máš odvahu hovoriť o všetkom tak, ako sám so sebou? čo je zlé na začiatku, to nemôže byť správne, čo môže byť nerozumnejšie, ako prázdny zvuk najlepších a najkrajších slov, ktorým chýba myšlienka a vedomosti? čo nie je spravodlivé, nemôže byť ani čestné, dať sa oklamať raz je nepríjemné, dva razy hlúpe a tri razy až hanebné, dedinský život nepozná záhaľku, je najčestnejší a najkrajší, deväť desatín múdrosti je - byť múdrym v pravý čas, dobročinnosť zlému človeku považuj za zlý čin, dôkazy majú väčšiu platnosť, ako svedkovia, dôvodenie robí pochybnú vec vierohodnou, druhé myšlienky sú tie najlepšie,