Citáty a múdrosti - Karl Marx

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Karl Marx

ak človek pracuje len pre seba, môže sa stať znamenitým učencom, veľkým mudrcom, slávnym básnikom, ale nikdy sa nemôže stať veľkým človekom, ak použijem na dobrý cieľ zlé prostriedky, prestáva byť cieľ dobrý, akí sú ľudia, taká je aj diskusia, blahobyt spoločnosti má dva zdroje - prácu a prírodu, byrokracia miluje iracionálnosť a v tom je sestrou teológie, byť radikálnym znamená ísť veci až na koreň, koreňom človeka je však človek sám, filozofi tento svet len interpretovali, čo je však rozhodujúce, to je jeho premena, jeho sociálne bytie určuje jeho vedomie, každý začiatok je ťažký - táto pravda platí pre všetky veky, len ten národ je slobodný, ktorý neberie slobodu iným národom, ľudské dejiny sú dejinami individuálneho vývoja ľudí, ľudstvo si dáva vždy len také úlohy, ktoré môže vyriešiť, manželstvo sa nemôže podriaďovať vôli, ale vôľa sa musí podriaďovať manželstvu, morálny môže byť každý sám, ale na hriech treba dvoch, náboženstvo je ópium ľudstva, nešťastie nikdy nechodí samo, nevedomosť je démon a obávam sa, že ešte zaviní mnoho tragédií, poslaním umenia je nielen zjemňovať existujúce zmysly človeka, ale vytvárať zmysly nové, pravdy nepoznajú hranice politického zemepisu, pre vedu nejestvuje široká hradská a len ten môže dúfať, že dosiahne slnkom ožiarené končiare vedy, kto sa neľaká námahy pri šplhaní po jej strmých chodníkoch, prečo sa hýbu dejiny? preto, aby sa ľudstvo so smiechom lúčilo so svojou minulosťou, proletári všetkých krajín, spojte sa! reč je bezprostrednou skutočnosťou myšlienky, revolúcie sú lokomotívy dejín, robotnícka trieda v revolúcii nemôže nič stratiť, len až svoje okovy, ale získať môže celý svet, skúsenosť nám ukazuje, že najnešťastnejší je ten, kto priniesol šťastie najväčšiemu počtu ľudí, sloboda je poznaná nutnosť, ten, kto siaha po palici, iba dokazuje, že mu došli argumenty, to, čo máme, deformuje to, čo sme, tvorivá práca je ako plameň, je vážnym a veľmi zaujímavým napätím, účel, ktorý potrebuje nesprávne prostriedky, nemôže byť správny, umenie je najväčšia radosť, ktorú človek dáva sám sebe, v revolúcii ľudia rýchlo dospievajú, záujem jednotlivca nikdy nebude totožný so záujmom spoločnosti, žena musí byť predovšetkým pekná a muž silný,