Citáty a múdrosti - Marie Ebner-Eschenbach

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Marie Ebner-Eschenbach

aby sme perfektne zastávali nejakú verejnú funkciu, potrebujeme mať isté množstvo dobrých - ale aj zlých - vlastností, aby sme zakryli to čo nevieme, musíme veľa vedieť, aj keby sme mohli byť učenými učenosťou iného, múdrymi môžeme byť iba vlastnou múdrosťou, aj ten najskromnejší človek si o sebe myslí viac, než si o ňom myslí jeho najlepší priateľ, ak vládneš nad okamihom, vládneš nad životom, čím skorumpovanejšia republika, tým viac zákonov, záľuby chránia pred vášňami, ale záľuba sa neraz stáva vášňou, čím väčšmi miluješ sám seba, tým väčším nepriateľom sa stávaš sám sebe, čím vie človek viac o sebe, tým ľahšie sa vie vcítiť do uzavretých systémov svojich blížnych, a tak ich lepšie pochopiť a tolerovať, človek máva buď príliš dobrú, alebo príliš zlú povesť, nemá len tú povesť, ktorú by si zaslúžil, človek zostáva mladým, kým je ešte schopný učiť sa, získavať nové vlastnosti a znášať odlišné názory iných, čo ti skutočne patrí, dostal si darom, duch reči sa najlepšie prejavuje v nepreložiteľných slovách, ešte aj zlá istota sa ľahšie znáša ako neistota, hrdý človek od seba vyžaduje niečo výnimočné, pyšný človek si to pripisuje, je pre nás úplne prirodzené, že ostatní ľudia nemajú šťastie, že sami nemáme šťastie, to je vždy vonkoncom nepochopiteľné, je zlé, keď sa manželia spolu nudia, omnoho horšie je, keď sa nudí len jeden z nich, jeho bicepsom je bankové konto, každé bezprávie nemožno napraviť, ale každé právo možno pokaziť, každý vnáša do obrazu iného človeka iba svoje vlastné predsudky, kde by bola moc žien, keby nebolo samoľúbosti mužov? keby každý chcel pomôcť druhému, pomohlo by sa všetkým, keď hľadáme pravdu, chceme ju vždy nájsť iba tam, kde nám to vyhovuje, keď napokon dospejeme k pokoju, po ktorom tužíme, už z neho nič nemáme, keď sa zvedavosť upriami na vážne záležitosti, nazýva sa vedychtivosťou, kedysi muž dokazoval svoju silu svalmi, dnes svojou schopnosťou uplatniť sa, kto nič nevie, musí všetkému veriť, kto sa už dobre nepamätá na svoju mladosť, je zlým vychovávateľom, kto vládne okamihom, vládne životom, ľahšie sa pomáha hladnému, než sýtemu, láska má vždy pravdu, láska môže slúžiť na zabíjanie času, ale čas čoskoro zabije lásku, láska premáha smrť, ale zlá obyčaj môže lásku často premôcť, láska víťazí nad smrťou, ale stáva sa, že jedna malá zloba víťazí nad láskou, lásku berie vážne iba ten, čo nemá vážne starosti, lepšie je, keď sa ťa boja, ako keby ťa pokladali za hlúpeho, ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ, mačky nepokladajú za výrečného nikoho, kto nedokáže mňaučať, mali by sme menej starostí, keby sme si nerobili zbytočné starosti, mali by sme vždy odpúšťať - tým, čo sa kajajú, kvôli nim a tým, čo sa nekajajú, kvôli nám samým, manželstvo z rozumu vo väčšine prípadov znamená pozbierať všetok rozum a dopustiť sa najväčšej nerozumnosti, akej sa človek môže dopustiť, mať a nič nedávať, je v mnohých prípadoch horšie ako kradnúť, mnohí si myslia, že majú dobré srdce, ale v skutočnosti majú iba slabé nervy, môžeš padať tak rýchlo, že sa ti bude zdať, že letíš, múdra žena má milión prirodzených nepriateľov: všetkých hlúpych mužov, múdrejší ustúpi! smutná pravda - zdôvodňuje vládu hlúposti nad svetom, múdry je málokedy rozumný, muži sú skôr schopní všetkého sa vzdať a uviesť pre to tie najhlúpejšie dôvody, než pripustiť, že majú strach, to je jedno, pred čím, myšlienka sa nemôže prebudiť bez toho, aby neprebudila aj iné myšlienky, najpoľutovaniahodnejší sú tí, ktorí majú pocit zodpovednosti, ale nemajú sily, aby zodpovednosť naplnili činmi, nech zamýšľam ísť kamkoľvek, najprv sa musím zbaviť prekážok návykov, pretože tak úporne blokujú všetky naše cesty,