Citáty a múdrosti - Martin Heidegger

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Martin Heidegger

technika prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila žiadnu blízkosť, najdôležitejšia dimenzia človeka je jeho budúcnosť, filozofia nie je láska k múdrosti, ale múdrosť lásky, existencia je dobrodružstvom svojej vlastnej nemožnosti, bratstvo je uvedomelý vnútorný vzťah človeka k človeku, založený na dôvere, úprimnosti a altruizme, najdôležitejšia dimenzia človeka je jeho budúcnosť, moderná doba prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila žiadnu blízkosť,