Citáty a múdrosti - Martin Luther King Jr.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Martin Luther King Jr.

ak nemôžeš lietať, tak bež, ak nemôžeš bežať, tak kráčaj, ak nemôžeš kráčať, tak sa plaz, ale nech už robíš čokoľvek, tak sa stále hýb vpred,