Citáty a múdrosti - Matka Tereza

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Matka Tereza

hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých, malo by byť menej rozprávania, nabádanie k cieľom ešte nie je dosahovaním cieľov, čo teda urobíš? zober metlu a vyčisti niekomu dom, tým hovoríš dostatočne viem, že čo chcem, je nad moje sily, ale ten, kto mi dal túžbu, dá mi aj silu spraviť nemožné ak dávate to, čo nepotrebujete, nie je to dávanie, ak chceme odrazu pomáhať mnohým, tak mnohých stratíme, vždy chcem pomôcť najprv jednému človeku, ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť len jedného, ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná, ak všetko robíte pre vlastnú slávu, vydržíte to robiť iba pár rokov, ak však chcete byť nápomocní, vaša cesta je dlhá a má cieľ, ako sa môžeme cvičiť v pokore: čo najmenej o sebe hovoriť, nezaoberať sa sám sebou, nechcieť usmerňovať záležitosti iných, radostne prijímať opačné názory a napomenutia, nevšímať si chyby iných, ustúpiť v diskusii, aj keď mám pravdu, byť láskavý a milý, aj keď ma niekto pobúri, prijímať nevšímavosť, vybrať si vždy to, čo je ťažšie, vyhýbať sa zvláštnostiam, dary dávajte biednym s citom, keď chceš pomôcť chudobnému, pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému, hlad sa netýka iba chleba, existuje aj hlad po láske, nahota sa netýka iba šiat, ale je aj nedostatkom úcty jedného k druhému, byť bez domova je aj byť odmietaný, nemilovaný, horšie ako choroba je život bez lásky, chamtivosť ešte nikdy nikoho neurobila šťastným, pane, požehnaj používanie peňazí vo svete, aby za ne boli nasýtení hladní, zaodetí nahí, aby chudobní našli útočisko a aby boli ošetrení chorí, chudobní sú skvelí, sú veľkí, keby ste ich poznali, nemohli by ste ich nemilovať,,, len vy a ja spoločne môžeme uhasiť smäd toľkých ľudí po láske! keby sme mohli navrátiť lásku do rodín, svet by sa zmenil na raj, keď chceme chudobným rozumieť, musíme vedieť, čo je chudoba, inak by sme rozprávali úplne iným jazykom, keď poznáme ľudí, keď vidíme ako žijú a kto sú, naučíme sa ich milovať a láska nás potom naučí im slúžiť, ľahšie je utíšiť materiálny hlad človeka, poskytnúť chudobným odev a bývanie, omnoho ťažšie je nájsť odpoveď na obrovskú osamotenosť a núdzu srdca, ľahšie mi padne okúpať a očistiť malomocného, ako dať novinárom interview, láska je plod, ktorý dozrieva v každom ročnom období, a ktorý má každý na dosah ruky, zbierať ho môže ktokoľvek a bez obmedzenia, láska sa začína tam, kde pôsobí bolesť, láskavé slová môžu byť krátke a ľahko vysloviteľné, ale ich ozvena je priam nekonečná, mali by sme byť s ním sami, nie s našimi knihami, myšlienkami a spomienkami, mali by sme sa zbaviť všetkého a naplniť sa láskou: tichí, vyprázdnení, v očakávaní, misionárky lásky prijmú každé dieťa, o ktoré nikto nestojí, akokoľvek slabé či zmrzačené, dajte nám ho, hoci bude žiť iba pár minút, nech zacíti ľudské teplo, mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle, len ten, kto sa naučil mlčať, bude schopný dotknúť sa srdca blížneho, mnoho ľudí sa veľmi zaujíma o deti v indii a afrike, kde ich veľa umiera na podvýživu, hlad atď, ale milióny iných umierajú z vôle svojej vlastnej matky, a v tom je dnes najväčšia prekážka mieru: lebo ak je matka schopná a ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja teba a ty mňa? medzi tým nie je žiadny rozdiel, môže sa stať, že sa ti nepodarí zachrániť manželstvo alebo obrátiť hriešnika, nebuď smutná, ak si sklamaná, je to znakom pýchy, svedčí to o tom, že sa ešte stále spoliehaš na svoje sily, nikdy sa netráp pre ľudské ohľady! buď pokorná a nikdy sa nebudeš znepokojovať, lebo z pokory vyžaruje božia veľkosť a sláva, môžeš ma postaviť sem, postaviť tam, môžeš so mnou robiť, čo chceš,,, musím priznať, že sa mi veľmi páčia psy, ale nemôžem zniesť, keď pes zaberá miesto dieťaťu, my nepracujeme podľa máp, riadime sa srdcami ľudí, ktorí nás na tomto svete potrebujú, my, ženy, môžeme sa vyrovnať mužom, ak máme prostriedky a rozum, na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru, medzičasom som sa naučila, že mojou úlohou je milovať, a láska obráti, koho chce,,, najväčším zlom je nedostatok lásky: lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi, k tým, čo žijú na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným, starým, najväčšou chorobou nie je malomocenstvo ani tuberkulóza, ale vedomie, že nikomu nie som potrebný, nikým milovaný, všetkými opustený, najviac dáva tá, ktorá dáva s radosťou, nazdávam sa, že politici strávia málo času na kolenách, som si istá, že by boli lepšími politikmi, keby to robili, nedávajte to, čo vám zvyšuje, musíte dať to, čo vás stojí urobiť obetu, zrieknuť sa toho, čo vás priťahuje tak, že váš dar má v božích očiach cenu, nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší, buďte živým výrazom božej dobroty: svojou tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou vo vašom pozdrave, nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší, buďte živým výrazom božej dobroty: svojou tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou vo vašom pozdrave, nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší, buďte živým výrazom božej dobroty: svojou tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou vo vašom pozdrave, nech od vás odíde každý šťastnejší, než ako k vám prišiel, nemáme silu vzkriesiť ani darovať život, máme však možnosť prinavrátiť človeku jeho ľudskú dôstojnosť a to je veľká milosť, nenechávajte drobné obety dňa bez povšimnutia, prijímajte ich s radosťou, sú to totiž veľmi vzácne dary pre vás a pre druhých, nepredstavujte si, že láska musí byť niečím mimoriadnym, ak má byť pravá a vrúcna, nie! to, čo potrebujeme, k svojej láske, je trvalá túžba milovať toho, koho milujeme, nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou, nestrácajme čas hľadaním mimoriadnych zážitkov, žime životom čistej viery, deň za dňom si plňme povinnosti s mimoriadnou láskou a oddanosťou, nič nevravím, keď ma kritizujú, snažíme sa konať čo najlepšie a nechávame za nás hovoriť našu prácu, nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme, robme malé veci s veľkou láskou, nikdy nie sme schopní dostatočne porozumieť, akým veľkým dobrom je schopnosť obyčajného úsmevu, o čo viac prijmeme v mlčaní, o to viac budeme môcť rozdávať v každodennom živote, otec a matka majú mnoho práce a nemajú na dieťa čas , toto sú veci, ktoré ničia mier, potrat je preto taký strašný, lebo matka zničí aj život aj lásku: život dieťaťa a lásku matky: