Citáty a múdrosti - Orison Swett Marden

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Orison Swett Marden

ber, zisk ti plynie len krátko, čas lieči i najväčšie bôle a starosti, čo srdce dychtivo očakáva, to si vybuduje, čokoľvek robíš, rob dokonale, drž sa pevne ideálu a bi sa zaň celou silou, len tak ho môžeš uskutočniť, duša dieťaťa je ako doska citlivá na svetlo, každá myšlienka, každý vplyv, ktorému je vystavené, sa do nej vrývajú, hodina denne by urobila za desať rokov ignoranta učencom, chváliť a povzbudzovať dieťa je stokrát účinnejšie ako hroziť a trestať, každá ušľachtilosť bude – po zásluhe potrestaná, každý človek by sa mal pozerať na svoje detstvo ako na dobu raja, každý človek je staviteľom svojho života, kto je priateľ? prvý človek, ktorý prichádza, keď celý svet odišiel, najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska, nemudruj o minulosti, nesnívaj o budúcnosti, ale chop sa okamihu a uč sa od tej chvíle, nerobiť veľa vecí povrchne, ale jednu vec dôkladne, to je požiadavka doby, v ktorej žijeme, nie pokoj, ale usilovné napätie, nie ľahostajnosť, ale ťažkosti robia muža, nie usilovný človek, ale leňoch sa neustále sťažuje na nedostatok času a príležitostí, niet osudu okrem toho, ktorý sídli v našom duchu, my sami sme svojím osudom, nieto súdu, ktorý by jedného človeka určil k vzostupu a druhého k porážke, nik nie je starý, pokiaľ sa zúčastňuje na živote a pokiaľ jeho svieca nevychladne a nestratila cit, odvaha je víťazstvo, bojazlivosť je porážka, premárnené hodiny už nedohoníš, čo je stratené - je stratené, rozsievajte kvety všade a stále, kamkoľvek životom idete, lebo málokedy sa vám podarí po tých istých cestách kráčať ešte raz, slabí ľudia čakajú na priaznivú príležitosť, silní si ju vytvárajú, strachom a starosťami priťahujeme k sebe práve to, čomu by sme sa chceli vyhnúť, tajomstvo úspechu spočíva iba v dochvíľnosti a presnosti, ten, kto nie je súci prekonať tisíce drobných prekážok sám v sebe, nevykoná nič veľké, ten, kto použil svoj čas na vážne a poctivé štúdium, bude mať veľkú zásobu vedomostí, z ktorých môže čerpať podľa potreby v čase potreby, úspech a šťastie sú nezdolateľným právom každého človeka, úspech je dieťaťom dvoch rodičov: vytrvalosti a presnosti, v okamihu, keď stratíš sebadôveru, vydávaš pevnosť nepriateľovi, výchova je ako rezanie a brúsenie diamantu, z najhorších klebiet sveta je viera v nutnosť chudoby,