Citáty a múdrosti - Plautus

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Plautus

ženy sú krajšou polovicou sveta, žena, ktorá má najlepšiu vôňu, je tá, ktorá nie je navoňaná, zlý je človek, ktorý vie dobro prijímať, ale nevie ho odplácať, vravím, že mŕtvy je ten, kto stratil cudnosť, vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá, viacej platí jeden svedok očitý než desať svedkov ušných, väčšiu cenu má jeden očitý svedok ako desiati, ktorí poznajú vec len z počutia, v láske je slasť i horkosť, v jednej ruke nesie kameň, v druhej ukazuje chlieb, úbohý, kto miluje, je nebezpečnejšie zamilovať sa ako spadnúť z útesu, treba, aby sluha mal skrotené oči a ruky a reč, treba, aby najprv tratil ten, kto chce mať zisk, tí, ktorí závidia, trpia, ten, kto druhých viní z hanebnosti, má byť sám bez poškvrny, ťažko je naraz pregĺgať aj fúkať, šťastnému osudu pristane pýcha, svoje hodnoty spoznáme až vtedy, keď sme ich už stratili, starý priateľ je najlepší, skutok nemožno urobiť neskutočným, si hlupák, robíš, čo už je hotové, riadny tovar ľahko nájde kupca, aj keď bude na nenápadnom mieste, prirodzene sa všetci rodíme slobodní, preukázať lotrovi dobrodenie je rovnako nebezpečné ako uškodiť poctivému, presadnúť zo somárov na voly, pre každý vek je vhodné niečo iné, pokojná myseľ je najlepším korením na starosti, plachty vždy treba obracať podľa vetra, obdiv milujúcich je obnova lásky, niet družnejšieho človeka od toho, kto je v núdzi, nie je nič biednejšieho, ako zlé svedomie, nie je dobrý človek, ktorý vie dobro prijať, ale nevie ho odplatiť, nič v živote netrvá večne, ak ide o ľudské veci, nič sa medzi ľuďmi nešíri rýchlejšie ako klebeta, nič nie je naveky, nič netrvá večne, nič nie je drahšieho nad priateľa v núdzi, nič ľudského nie je večné, nerozkazuj skôr, ako sa nenaučíš poslúchať, nemnoho znamená človek, ktorý je lenivý, nečestný je ten človek, ktorý dokáže prijať dobro, ale ho nevie odplácať, najväčšie talenty zostávajú často utajené, na získanie peňazí treba utratiť peniaze, myš nikdy nezverí svoj život len jednej diere, môžeš sa tešiť, ak sa ti podarilo ovládnuť vášeň skôr, ako ona ovládla teba, mladík má byť hanblivý, medzi ľuďmi sa nič nešíri rýchlejšie, ako klebeta, loviť ryby vo vzduchu, lietať bez krídel nie je ľahké, ľahko prišlo, ľahko odišlo, ľahko je vládnuť v dobrých časoch, kto vychováva, je väčšmi otcom ako ten, kto priviedol na svet,