Citáty a múdrosti - Publilius Syrus

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Publilius Syrus

zajtrajší deň je žiakom dnešného ach, aká je to bieda, zostarnúť v strachu, aj bez zákona je trestom vlastné svedomie, aj dobrí ľudia musia často zlému privykať, aj dobrota sa postráca, ak sa jej krivdí, aj jediný vlas má svoj tieň, aj lož je pravda, keď rozkazuje mocnejší, aj sladkému sa vyhnúť snaž, keď sa môže na trpké zmeniť, ak jednu krivdu trpíš, druhú privábiš, ak si sa raz pomýlil, neospravedlní ťa, ak sa potkneš ešte raz, ak vieš používať peniaze, slúžia ti, ak nevieš, vládnu nad tebou, jedným peniaze slúžia a druhí slúžia peniazom, ak znášaš chyby priateľa, sám chybíš, ako krásne je neuškodiť i keď máš tu moc, ako slza je láska: v oku vzniká, do srdca preniká, ako ty mne, tak ja tebe, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, od druhého očakávaj to, čo si mu sám urobil, aký je úbohý ten, kto nepozná zľutovanie, ani boh nemôže spojiť lásku s rozumom, bez výčitiek znášaj to, čo sa nedá zmeniť, boj dlho chystaj, aby si rýchlo zvíťazil, bolesť duše je oveľa ťažšia ako bolesť tela, buď rozum, alebo láska - nikdy nie oboje, cudzie sa páči nám a naše zasa cudzím, čas je najlepší lekár, trpezlivosť ruže prináša, každú bolesť vylieči trpezlivosť, často by si robil menej omylov, keby si vedel, čo nevieš, človek sa vždy viac bojí zla, ktoré nepozná, človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stráca blízkych, človek, ktorý nevie mlčať, nevie ani hovoriť, čo horšie želať lakomcovi, ako dlhý vek? čo je dobre premyslené, i keď vypadne z pamäti, nezahynie, čo necítiš, že si stratil, vôbec si nestratil, čo sa má v budúcnosti stať veľkým, rodí sa z nepatrných počiatkov, dedičov plač je maskovaný smiech, denne je trestaný, kto sa stále bojí, dlh je pre slobodného človeka trpkým otroctvom, dlhé sa nám vidí každé čakanie na to, čoho sa nalieha dožadujeme, dlhým rozmýšľaním sa často stráca príležitosť, dobrá povesť je ako druhý majetok, dobrá povesť je istejšia ako peniaze, dobré účty robia dobrých priateľov, s priateľmi treba mať krátke účty a dlhé priateľstvá, dobre žil ten, kto mohol zomrieť vtedy, keď sám chcel, dobrodenie sa dostalo človeku, ktorý ho preukázal tom kto si ho zaslúži, dúfať v dobro v nešťastí je schopný len nevinný, duševná bolesť je horšia ako bolesť telesná, dvakrát dáva, kto rýchlo dáva, chudobnému dvojnásobne dáva, kto rýchlo dáva, dvakrát meraj, raz strihaj, treba dlho uvažovať o tom, čo sa má rozhodnúť hneď, dvakrát robíš chybu, ak vyhovieš, tomu, kto robí chybu, dvakrát víťazí, kto zvíťazí nad sebou, dvojnásobne je vinný, kto sa za svoje previnenie nehanbí, hlupáci sa osudu boja, múdri ho znášajú, hlúposť je nariekať nad nešťastím, ktoré si si zavinil sám,