Citáty a múdrosti - Quintus Ennius

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Quintus Ennius

rímsky štát stojí na starodávnych mravoch a mužoch, istého priateľa poznáme v neistej situácii, dobrý skutok na zlom mieste pokladám za zlý skutok, astrologická veštba stojí drachmu a je o drachmu predražená, amicus certus in re incerta cernitur » v núdzi poznáš priateľa, fortibus est fortuna viris data, » šťastie praje odvážnym mužom, qui vincit non est victor nisi victus fatetur, » kto zvíťazil, nie je víťazom, pokiaľ to dobytý neuzná,