Citáty a múdrosti - Sigmund Freud

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Sigmund Freud

láska a práca sú základné kamene ľudskosti, amerika je omyl: gigantický omyl, ale omyl, anatómia je osud, ani po mojom tridsaťročnom štúdiu som ešte stále nezistil, čo vlastne ženy chcú! básnik robí to isté čo hracie sa dieťa, vytvára fantastický svet, ktorý berie veľmi vážne, tj, investuje do neho veľké efektívne kvanta, ale zároveň ho ostro odlišuje od skutočnosti, civilizácia je vybudovaná na odopretí uspokojenia pudov, človek je dieťaťom svojho veku, človek je potlačovateľ pudov, človek užíva svoju fantáziu v skutočnosti k uspokojovaniu svojich nesplnených želaní, človek, ktorý namiesto oštepu prvý raz použil nadávku, bol zakladateľom civilizácie, ego nie je pánom vo vlastnom dome, existuje práve tak málo stopercentnej pravdy ako stopercentného alkoholu, hlas rozumu je tichý, ale neodpočinie si, kým mu nedoprajeme sluchu, hystéria je trest za to, čo sme neurobili, keď chceš vydržať život, pripravuj sa na smrť, keď niekto bol nesporným miláčikom svojej matky, zachová si do konca života presvedčenie o úspechu, ktoré nezriedka naozaj vedie k úspechu, keď sa niekto považuje za skeptika, urobí dobre, ak občas zapochybuje aj o svojej skepse, keď sme niekomu všetko odpustili, skončili sme s ním, kto má oči, aby videl a uši, aby počul, presvedčí sa, že ľudia nedokážu skryť žiadne tajomstvo – zo všetkých pórov im uniká zrada, kým sa cnosť nevypláca už tu, na zemi, bude etika márne horliť, reálna zmena vo vzťahu ľudí k majetku by pomohla väčšmi, ako prikázania, láska je najosvedčenejší prostriedok na prekonanie pocitu hanblivosti, ľudia sú svorka vlkov, ktorá uštve k smrti tých, ktorí im mohli urobiť dobre, masa nepozná ani pochybnosť, ani neistotu, náboženstvo, aj keď sa nazýva náboženstvom lásky, musí byť tvrdé a chladné voči tým, čo do neho nepatria, najdôležitejšia úloha civilizácie, jej skutočný zmysel existencie, je ochrániť nás pred prírodou, nepravda je často pravda prevrátená hore nohami, nikdy nie sme menej chránení proti bolesti, ako vtedy, keď milujeme, podvedomie je omnoho morálnejšie, ako si to chce priznať vedomie, porovnania nerozhodujú o ničom, to je pravda, ale môžu spôsobiť, že sa cítime viac doma, práca je najsilnejším putom človeka k realite, proti útokom sa možno brániť, proti chvále sme bezmocní, rozkoš je prémia prírody za námahu s plodením a rodením, samotná dôraznosť prikázania: 'nezabiješ!', nás ubezpečuje o tom, že pochádzame z nekonečne dlhého reťazca generácií vrahov, ktorí mali lásku k vražde vo svojej krvi asi tak, ako ju máme aj my, sme vytvorení tak, že máme intenzívne potešenie iba z kontrastu, a len málo zo stavu vecí, sny majú zmysel, ktorý možno uhádnuť, škola síce ľudí učí, ako sa má premýšľať, nenaučí ich však samostatne rozmýšľať - na to musí prísť každý sám, šťastie je neskoré splnenie detského priania, peniaze nie sú detské prianie, preto peniaze ani nerobia človeka šťastným, ten, kto po prvý raz použil namiesto oštepu nadávku, bol zakladateľom civilizácie, to, čo robí človeka závislým, robí ho nešťastným, úmysel, aby bol človek šťastný, nie je obsiahnutý v pláne stvorenia, v momente, keď sa človek začne pýtať na zmysel života, je chorý, v tom okamihu, keď človek zapochybuje o zmysle a hodnote života, je chorý, veľkí objavitelia nie sú nevyhnutne veľkými ľuďmi, kto zmenil svet viac ako kolumbus? čím bol? dobrodruhom, mal charakter, to je pravda, ale nebol to veľký človek, viac sa snažíme o to, aby sme sa vyhli bolesti, ako aby sme dosiahli radosť, zdá sa, že neuróza je výsadou ľudí, zdá sa, že zadržiavaná agresívnosť spôsobuje ťažkú krivdu, naozaj sa zdá, akoby sme museli zničiť nejakú inú vec alebo osobu, aby sme nezničili seba, žena by mala muža zmäkčiť, ale nie oslabiť ho,