Citáty a múdrosti - William Shakespeare

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti William Shakespeare

veci nie sú dobré a zlé, takými ich robí naše myslenie, celý svet hrá divadlo, sú bolesti, v ktorých človek iba sám si môže pomôcť, a silné srdce sa chce iba na svoju silu spoľahnúť človek, ktorý nikdy nezakúsil šťastie alebo nešťastie, umiera ako vojak, ktorý sa nikdy nestretol s nepriateľom, ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život - horlivo by som si ho preveril, ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty vravím, že je lepšia tvrdá pravda než utešujúca fantázia, ak je niekto na tomto svete statočný, znamená to, že je jeden z desaťtisíca, ak sa staneme vo svojom hriechu zatvrdenými, beda nám! múdri bohovia nám našou vlastnou špinou zapečatia oči, ak stretnete ženu, ktorá vám ostala dlžná odpoveď, dobre sa jej pozrite do úst, naisto nemá jazyk, aké majstrovské dielo je človek! akí úbohí sú tí, ktorí nie sú trpezliví! anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepovažuje za nič, ber od života, čo ti dal, radosť, bolesť, lásku, však život je len karneval, v ňom stokrát meníš masku, názory ľudí sú časťou ich šťastia, bodaj by slnko so slunou blúdili do tých čias, kým plameň lásky nedohorí v nás, božská hudba bola vždy vladárkou, čas je živiteľom všetkého dobrého, čas uteká rôzne, záleží na tom, s kým, často sa ukáže, že pokora je len rebríkom mladej ctižiadosti, čím väčšia láska, tým väčší strach, čím viac jej dávam, tým viac jej mám, človek sebe dlhy neplatí, človek v starobe má vždy nadbytok múdrosti a rozvahy, tak ako v mladosti vždy bol na ne chudobný, človek, ktorý neskúsil šťastie alebo nešťastie, umiera ako vojak, ktorý sa nikdy nestretol s nepriateľom, čo chcete spraviť, urobte už dnes, daj do oka novú otravu a prudký jed starej sa zničí, dar nemá cenu, keď sa ukáže, že darca z lásky nedával, dobre sa obesiť, to vylúči možnosť zle sa oženiť, lepšie je byť dobre obesený, ako zle ženatý, dobre srdce ženy a nie pekná tvár upúta moju lásku, dúfam v život, hoci som pripravený umrieť, habit mnícha nerobí, hoci je rozum lekárom lásky, za radcu ho láska neuznáva, chcem každú hodinu mať denne správu, pretože v minúte je mnoho dní, choroba je nákazlivá, kiež by bola aj láska, je to božská moc, ktorá utvára naše osudy, hoci sa neustále snažíme neobratne ich obtesávať, každá nemoc má svoj liek, len hlúposť je výnimkou, každý z nás vie, čím je dnes, ale nevie, čím môže byť zajtra, kde idú vpredu peniaze, sú všetky cesty otvorené, keby každý dostal, čo si zaslúži, kto by si bol istý pred výpraskom? keby robiť bolo také ľahké, ako vedieť, čo je dobré urobiť, kaplnky by boli kostolmi a chalúpky chudákov palácmi princov, keby sme sa po celý rok hrali ako cez sviatky, bol by šport rovnako nudný, ako práca, keby sme zvyku vo všetkom hovieť mali, prach starých časov, keď sa neuprace nás všetkých zaľahne a pravda zmizne, keď dievčatá povedia v skromnosti "nie", želajú si, aby sa to chápalo ako "áno", keď iní s nami nesú utrpenie, náš vlastný kríž až taký ťažký nie je, keď sa hovorí o ľudskej hlúposti, každý človek myslí vždy len na tých druhých, keď sú dvaja na koni, jeden musí sedieť vzadu, keď šťastie praje človeku, díva sa naňho hrozivým okom, klam máva pekný vzhľad, koho peniaze sprevádzajú, ten má otvorené všetky dvere, koľký kus práce je človek! krv žiada krv!