Citáty a múdrosti - Abbes

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Abbes

koho museli do školy bitkou vyháňať, ten sa stal priateľom a podporovateľom školy keď dorástol,