Citáty a múdrosti - Boleslaw Prus

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Boleslaw Prus

dovoľte ľuďom, aby boli šťastní podľa ich vlastných predstáv, blázni hovoria to, čo si rozumní ľudia myslia, bez silnej vôle sú ľudia ako mlyn bez vody,