Citáty a múdrosti - Albert Einstein

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Albert Einstein

u tých s priemernou mysľou sa veľké duše vždy stretali s odporom, dôležitá vec je neprestať sa pýtať, nič si nepochopil skutočne, pokiaľ nie si schopný vysvetliť to svojej babičke, dôležité je neprestať sa pýtať keď spoznáš hranice svojich možností, môžeš ich začať prekračovať logika ťa dostane z bodu a do bodu b, predstavivosť ťa privedie všade nemám žiadny zvláštny talent, som iba vášnivo zvedavý nie som tak chytrý, len dokážem venovať otázkam viac času, ako ostatní predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti ten, kto sa nikdy nedopustil chyby sa nikdy nepokúsil o nič nové veľké duše sa vždy stretali s násilným odporom u tých s priemernou mysľou nemôžeme vyriešiť problémy rovnakým myslením, aké sme mali, keď sme ich vytvorili, aby sme išli po tomto svete správnou cestou, treba sa obetovať až do konca, poslanie človeka nespočíva v tom, aby bol šťastný, človek musí pre ľudstvo objaviť niečo veľké, aby sme sa mohli stať bezúhonnými členmi čriedy oviec, najprv musíme byť ovcou, ak má človek potešenie z pochodovania v štvorstupe podľa hudby, stačí to na to, aby som ním opovrhoval, ak sa narodí dieťa, ešte nevie čo ho tu čaká, ako vzniká vynález? všetci vedia, že niečo je nemožné, potom sa však objaví nejaký blázon, ktorý nevie, že je to nemožné a urobí vynález, akokoľvek bezmocnými môžu byť dobrí a spravodliví ľudia, predsa len vďaka nim stojí život za to, aký je zmysel nášho života, aký je vôbec zmysel života všetkých živých tvorov? kto pozná odpoveď na túto otázku, prezrádza, že je nábožensky založený, pýtaš sa: má vôbec zmysel dávať túto otázku? odpovedám: kto si myslí, že jeho vlastný život a život jeho blížnych nemá zmysel, ten je nielen nešťastný, ale i sotva schopný života, ale ja niekoho musím milovať, inak by to bol biedny život, ani miliarda pokusov nedokáže moju pravdu, jediný pokus však dokáže môj omyl, ani milióny pokusov by nestačili na to, aby definitívne zaručili správnosť teórie relativity, ale jediný pokus by stačil na jej vyvrátenie, atómová bomba v rukách ľudstva je ako ostrá žiletka v rukách dvojročného dieťaťa, boh existuje pre toho, kto v neho verí, boh je rafinovaný, ale nie zlomyseľný, boh môže byť komplikovaný, ale on nie je zlomyseľný, čím viac sa človek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viacej trpí, pretože ho začínajú mučiť nepodstatné alebo bezvýznamné veci, človek má predsa len svoje hranice, a bude ich mať vždy, človek môže v živote, krátkom a plnom nebezpečenstva, nájsť zmysel len vtedy, keď sa venuje práci pre spoločnosť, človek, čo má radosť z toho ak mašíruje v zástupe a šíku pri vyhrávaní hudby je hodný opovrhovania: dostal omylom svoj veľký mozog, miecha by mu bola celkom stačila, človek, ktorý považuje svoj život za nezmyselný, je nielen nešťastný, ale je sotva na život spôsobilý, človeka máme hodnotiť podľa toho, čo dáva, nie podľa toho, čo je schopný získať, dve veci sú nekonečné, vesmír a ľudská hlúposť, ale s tým vesmírom som si nie celkom istý, fantázia je dôležitejšia, ako vedomosti, hodina v náruči milenca sa zdá minútou, minúta na horúcej peci sa zdá hodinou, a to je ta relativita, hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva a nie z toho, čo je schopný získať, chcel by som vedieť, ako boh stvoril svet, iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to, idea osobného boha je len antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne, ja verím na boha spinozovho, ktorý sa prejavuje v zákonitej harmónii kozmickej existencie a nie na boha, ktorý sa zaoberá konaním a osudmi ľudí, ja sa s každým rozprávam rovnako, so smetiarom práve tak ako s rektorom univerzity, je celkom možné, že za našim zmyslovým vnímaním sa skrývajú celé svety, o ktorých nemáme ani potuchu, je lepšie zhorieť ako pomaly vyhasnúť, je otázne, čo je pre vedca významnejšie - či znalosť faktov, či fantázia, je ťažšie rozbiť vopred zaujatú mienku, ako atóm, je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky, jediná naozaj cenná vec, je intuícia, jediný spoľahlivý spôsob pre autora, ktorý sa chce vyvarovať chýb, je nepublikovať, jedna osoba nemôže zmeniť cely svet, ale ty môžeš zmeniť cely svet jednej osoby, každý má dve možnosti, sme buď naplnení láskou…, alebo strachom, každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať,