Citáty a múdrosti - Abraham Lincoln

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Abraham Lincoln

spôsob vzdelávania dnešnej generácie bude spôsobom vládnutia budúcej generácie, keď robím dobré veci, cítim sa dobre, keď zlé, cítim sa zle, to je moja viera, to, že niekto dosiahne nejaký úspech, je len dôkazom pre všetkých, že ostatní ho môžu dosiahnuť tiež, vlastné rozhodnutie uspieť je dôležitejšie ako akékoľvek iné, kráčam pomaly, ale nikdy nie smerom späť ak chceš poznať charakter človeka, daj mu moc, ak sa na konci ukáže, že som robil zle, nič na tom nezmení ani desať anjelov, ktorí budú prisahať, že som robil dobre, cigareta - páchnuca vňať z buriny, ktorá má na jednom konci oheň a na druhom blázna človek, ktorý mal zbožnú matku, nemôže byť chudobný, kapitál je výsledkom práce, neexistoval by, keby predtým neexistovala práca, kvapka medu priláka viac múch, než plný sud žlče, ľudia sú zvyčajne takí šťastní, ako sa rozhodnú, maj vždy na pamäti, že tvoje vlastné odhodlanie uspieť je dôležitejšie než všetko ostatné, moja politika? nikdy som nijakú nemal, dbal som vždy na to, aby som podľa možnosti vyriešil čo najlepšie každodenné problémy, musím sa postaviť ku komukoľvek, kto stojí na strane spravodlivosti, necením si nikoho, kto dnes nie je múdrejší, ako včera, neviem, čím bol môj pradedo, viac ma zaujíma, čím bude jeho pravnuk, niektorých ľudí možno vždy oklamať, dakedy možno oklamať aj všetkých ľudí, nie je však možné oklamať vždy všetkých, nikdy nehovor, že boh je na našej strane, skôr sa modlite, aby sme my mohli byť na jeho strane, nikto nemá takú dobrú pamäť, aby sa mohol stať úspešným klamárom, otec ma učil pracovať, no neučil ma láske k práci, po štyridsiatom roku života je už každý zodpovedný za výzor svojej tváre, povinnosť snažiť sa zo všetkých síl je povinnosťou nás všetkých, robím najlepšie, ako viem - maximum z toho, čo vládzem, a toto budem robiť až do konca, ak sa na konci ukáže, že som robil dobre, nezaváži nič z toho, čo povedali proti mne, ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať,