Citáty a múdrosti - Albert Schweitzer

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Albert Schweitzer

žiaden slnečný lúč sa nestratí, ale zeleň, ktorú prebúdza, potrebuje čas, aby vzklíčila neexistuje vyššie náboženstvo ako pomáhanie ľuďom, pracovať pre všeobecné dobro je najvyššia viera, zriecť sa myslenia, to znamená duchovný bankrot, sloboda spočíva predovšetkým v možnosti robiť to, čo nám prikazuje svedomie, si taký mladý, ako tvoja sebadôvera a taký starý ako tvoj strach, si taký mladý ako tvoja nádej a taký starý ako tvoja malovernosť, si taký mladý ako tvoja láska a taký starý ako tvoje sebectvo, poznať sa neznamená, že musíme o sebe všetko vedieť, ale že sa vzájomne milujeme, spoliehame sa na seba a jeden druhému veríme, pokora je schopnosť vnímať s úctou aj najmenšie veci života, pane, tu je môj život, kladiem ho dnes na oltár, nalož s ním podľa svojej vôle, otvorte oči a hľadajte, či niekto nepotrebuje trochu času, účasti, trochu spoločnosti, starostlivosti, možno je osamelý, zatrpknutý, chorý, nešikovný, pre každého môžete niečím byť - pre starca i pre dieťa, nenechajte sa zastrašiť, keď musíte čakať alebo experimentovať, buďte pripravení aj na sklamania, ukážte sa ľuďom ako človek, optimista je človek, ktorý vidí všade zelené svetlo, pokým pesimista vidí všade červené… skutočne múdry človek je farboslepý, niekedy svetlo v nás už dohasína, všetci by sme mali prejavovať najhlbšiu vďaku tým, ktorí svetlo v nás znovu zapálili, neviem, aký bude váš osud, ale jedno viem: skutočne šťastní budú len tí z vás, ktorí budú chcieť slúžiť a odhalia, ako to robiť, neverím, že môžeme niekomu vnuknúť myšlienky, ktoré v ňom už nejako nie sú, naozaj šťastní sú tí, ktorí hľadali cestu k službe iným a túto cestu našli, najdôležitejšie je, aby každý zúročil to, čo má, medzi ľuďmi vládne príliš veľa chladu, lebo si nedovolíme byť takí srdeční, ako sme, keby sa ľudia v dospelosti stávali tým, po čom túžia v štrnástich rokoch, bol by celý svet celkom iný, jediné, čo bude dôležité keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré po nás zostanú, jedine v dobe, ktorá prináša odvahu k pravde, môže pravda pôsobiť ako duchovná sila, základom duchovného života nemôže byť nič iné, ako pravda, humanita spočíva v tom, aby človek nikdy nebol obetovaný pre cieľ, čo dá človek svetu z dobrotivosti, to v srdciach a myšlienkach ľudí pracuje, budúcnosť ľudstva závisí od toho, či sa každý na svojom mieste bude voči ostatným ľuďom správať ako ozajstný človek,