Citáty a múdrosti - Alessandro Pronzato

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Alessandro Pronzato

vytrvalosť neznamená nikdy nepadnúť, ale vždy povstať, vy boháči, musíte kríž hľadať, kým chudáci ho stále nosia na pleciach, usilovali sa ho definitívne zastaviť, tým že ho pribili na kríž a zapečatili hrob, a našli ho na ceste do emauz v spoločnosti dvoch malomyseľných učeníkov, krista nič nezastaví,,, slzy vracajú očiam schopnosť vidieť boha, skutoční proroci majú skôr odvahu mlčať, než odvahu hovoriť, prejaviť niekomu dôveru značí umožniť mu znova všetky štarty, nemilujeme iných preto, že sú dobrí, ale pomáhame im stať sa dobrými tým, že ich milujeme, chudoba neznamená nemať veľké ciele, ale nemať veľké nároky, pýcha aj láska od základu menia každého človeka, počítaj s ľudskou slabosťou, počítaj s božou milosťou - a neprepočítaš sa! odpustenie je podoba, ktorú vzala na seba láska, keď jej bolo ukrivdené, boh nevloží do srdca nijakú dobrú túžbu, ktorú by nechcel splniť,