Citáty a múdrosti - Alexandrovič Nikolaj Dobroľubov

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Alexandrovič Nikolaj Dobroľubov

vlastenectvo u poriadneho človeka nie je nič iného ako túžba pracovať v prospech svojej krajiny, a nepochádza z ničoho iného ako z túžby robiť dobro čo najviac a čo najlepšie, umenie hovoriť slová pre slová vždy vzbudzovalo nadšenie v ľuďoch, ktorí nemajú čo robiť,