Citáty a múdrosti - Anton Srholec

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Anton Srholec

ľahšie sa nám napreduje, keď vieme kde je cieľ najväčšie, ľudsky povedané úspechy sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou nepotrebuješ hektáre, mendel urobil svoj svetový objav v malej kláštornej záhradke uprostred brna, verne písal romány zatvorený vo veži, z ktorej málo vychádzal žijem uprostred iných vyznaní, tradícií a kultúr ako ježišov človek, najväčšie, ľudsky povedané "úspechy" sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou, na to, aby človek slúžil a zmyslom naplnil svoj čas, nemusí mať veľkú funkciu a chodiť oblečený do purpuru, čím som starší, tým viac si uvedomujem súvislosti, prepojenia a príbuzenstvo všetkých ľudí, bez rozdielu na orientáciu, rasu či náboženstvo, cítim sa lístočkom na jednom strome v lese, ktorý má len sezónnu funkciu,