Citáty a múdrosti - Arthur Schopenhauer

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Arthur Schopenhauer

ak nemáš dosť svetla, aby si horel a šíril svetlo, aspoň nezacláňaj, bohatstvo je ako morská voda, čím viac ju človek pije, tým je smädnejší, čím viac je v knižke pomlčiek, tým menej je v nej myšlienok, človek je jediný živý tvor, ktorý spôsobuje bolesť iným bez žiadneho iného cieľa okrem toho, že to chce urobiť, čo nebolo nikdy sporné, to nebude nikdy dokázané, čo nemá ani rozumu, ani miery – to sa ani nedá rozumom zvládnuť, čo v nás je, nikde sa nám nezíde lepšie, ako v starobe, čomu ľudia zo zvyku hovoria osud, sú väčšinou ich vlastné hlúpe skutky, deväť desatín nášho šťastia záleží na zdraví, s ním je všetko zdrojom pôžitku, bez neho nie je možné si vychutnať žiadne dobro, hlavnou prekážkou v poznávaní pravdy nie je lož, ale zdanlivá pravda, hudba je melódiou k textu, ktorý sa volá svet, individualitou človeka je určená miera jeho možného šťastia, intelekt je neviditeľný pre toho, kto žiaden nemá, je nespoločenský? tým je už napoly povedané, že je to chlapík so skvelými vlastnosťami, jedine zmena je trvalá, jediným mužom, ktorý nemôže bez žien žiť, je gynekológ, každá pravda prechádza troma fázami: najprv je zosmiešňovaná, potom je násilne odmietaná, nakoniec je akceptovaná ako samozrejmosť, každé dielo má pôvod v jednej jedinej šťastnej myšlienke, každé dieťa je do istej miery génius a každý génius je do istej miery dieťaťom, každé zamilovanie, nech sa tvári akokoľvek étericky, má svoje podhubie len v pohlavnom pude, každé zbytočné slovo, spôsobuje opak toho, čo malo za cieľ, každý človek má v druhom človeku zrkadlo, v ktorom vidí svoje vlastné nedostatky, správa sa však pritom ako pes, ktorý brechá na zrkadlo, lebo sa nazdáva, že v ňom vidí iného psa, každý deň je život v malom, každé zobudenie sa narodenie v malom, každé ráno mladosť v malom a každé usínanie smrť v malom, každý národ vidí nedostatky iných a všetci majú pravdu, každý vidí u druhého len toľko, koľko je v ňom samom, lebo ho môže vnímať len meradlami vlastnej inteligencie, krása je otvorený odporúčací list, ktorý vám už vopred získava srdce druhých, kto je krutý k zvieratám, nemôže byť dobrý k zvieratám, kto sa nebojí života, nebojí sa ani smrti, kúpa knihy by bola dobrá, keby sme si mohli súčasne prikúpiť aj čas na jej prečítanie, ale takto si kúpu knihy zamieňame len s osvojením si jej obsahu, lekár vidí človeka v celej jeho slabosti, advokát v celej jeho zlobe a kňaz v celej jeho hlúposti, ľudia sa starajú tisíckrát viac o to, aby získali bohatstvo, ako vzdelanie rozumu a srdca, hoci pre naše šťastie je nepochybne dôležitejšie to, čím človek je, než to, čo má, malé nepríjemnosti, ktoré nám denne strpčujú život, musíme vnímať ako skúšku našich síl pre nepríjemnosti väčšie, aby sme v našom šťastí nezmľandraveli, málokedy myslíme na to, čo máme, o to väčšmi na to, čo nemáme, maximá sú pri jednaniach potrebné, aby sme mohli klásť odpor slabosti okamihu, mladosť prestáva egoizmom, staroba sa začína životom pre iných, na zdvorilosť človek reaguje ako vosk na teplo, najväčším nepriateľom nášho šťastia je závisť, nemôže byť dobrým človekom ten, kto je krutý k zvieraťu, niektorí ľudia majú čisté svedomie len preto, že majú krátku pamäť, niet lepšej útechy v starobe, ako to, že sme celú silu svojej mladosti vtelili do diela, ktoré nestarne s nami, odpustiť znamená vyhodiť oknom ťažko získanú skúsenosť, osud nám mieša karty, ale my hráme, ovocím stromu mlčania je pokoj, peniaze sú bohom našej doby a rotschild je jej prorokom, počet géniov, ktorých rodí určitý národ, je úmerný počtu mužov, ktorým sa dostáva dostatočného vzdelania, pohlavná láska ustavične zaberá polovicu síl a myšlienok mladšej časti ľudstva, je posledným cieľom takmer každého ľudského úsilia, pravda môže počkať, má pred sebou dlhý život, pre praktický život je genialita taká potrebná ako hvezdársky ďalekohľad v divadle, príroda je silnejšia ako všetky predsavzatia, prvých štyridsať rokov života tvoríme text a ďalších tridsať ho dopĺňame komentárom,