Citáty a múdrosti - Aristoteles

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Aristoteles

radosť v zamestnaní prináša dokonalosť do práce, sme to, čo opakovane robíme, čo dokážeme urobiť, môžeme dokázať aj neurobiť, najlepší spôsob, ako vyvolať pocit ktorý nemáte je tváriť sa, že ten pocit máte a on príde sám, jedna lastovička jar nespraví majster akéhokoľvek umenia sa snaží neprekročiť hranice medzi priveľa a primálo, hľadá zlatú strednú cestu, po ktorej potom kráča a čo je priateľ? jedna duša v dvoch telách, ach, milí priatelia! priatelia neexistujú, aj číry pohľad, jediné slovo ozajstného a šľachetného priateľa je pre nás potešením, ak je vlk zviera podobné psovi, tak sa javí aj zaliečavý človek v podobe dobrého priateľa, dávaj pozor, aby si bez dôkladnej ostražitosti nevzal k sebe za strážcu domu namiesto psov nebezpečných vlkov, ak sa máme naučiť, čo máme robiť, naučíme sa to, ak to konáme, napríklad ten, čo stavia, stáva sa staviteľom, kto hrá na gitare, gitaristom, tak aj spravodlivým konaním stávame sa spravodlivými, rozumným rozumnými a statočným statočnými, bojovali sme vo vojne, aby sme mohli žiť v mieri, celok je to čo má počiatok, stred a koniec, cítime, že cítime, a myslíme, že myslíme, to znamená sme, cnosť leží uprostred medzi dvoma krajnosťami: medzi zjavnými chybami a neresťou, človek je tvor spoločenský, človek, môže byť blažený len vtedy, keď bude mravne konať, mravne konať znamená, že si človek pomôže v každej situácii sám, keď sa mu to nepodarí, tak bude rany osudu trpezlivo znášať, čo je hodné počudovania, je milé, duša je princíp, ktorým žijeme, vnímame, hýbeme sa a poznávame, filozofia vzniká z toho, že sa človek čuduje, /aristoteles/ hlavným cieľom politiky je vytvoriť priateľstvo medzi ľuďmi, hnevať sa je sladké, jedna lastovička a jeden slnečný deň jar nerobí, rovnako, ako jeden deň alebo jeden okamih nerobí človeka šťastným, každý génius má v sebe trochu šialenstva, každý sa môže rozhnevať - je to ľahké, ale rozhnevať sa na správnu osobu, v správnej miere, v správny čas, správnym smerom a správnym spôsobom - to nie je v moci každého a nie je to ľahké, keby na svete vládla láska, boli by všetky zákony zbytočné, keďže ľudia nemôžu nepretržite pracovať, potrebujú odpočinok - odpočinok však nie je konečným cieľom, kto chce správne poznávať, musí najprv správnym spôsobom pochybovať, kto chce svojou starostlivosťou urobiť ľudí lepšími, musí sa pokúsiť o schopnosť zákonodarnú,,, vzdelaný a ušľachtilý človek je akoby zákonom sám sebe, kto sa chce poučiť, musí predovšetkým pochybovať, lebo pochybnosti ducha vedú k zjaveniu pravdy, kto si uchváti moc, okráda sa o pokoj, kto však o niečom pochybuje a niečomu sa čuduje, má pocit nevedomosti, ľudia začali filozofovať preto, aby prekonali nevedomosť, láska, ktorú každý k sebe cítime, nie je výnimočný, ale prírodou daný cit, prehnaný egoizmus však naproti tomu, si zasluhuje spravodlivé pokarhanie, lebo je sebaláskou nadmieru vystupňovanou, ľudia nedokážu nepretržite pracovať, potrebujú odpočinok, ale odpočinok nie je ešte konečným cieľom, ľudia rozumom silní ovládajú iných prirodzene, matky milujú svoje deti viac ako otcovia, pretože si môžu byť isté, že sú ich vlastné, milovať znamená želať blížnemu, čo je dobré, ale želať mu to z lásky k nemu, nie z lásky k sebe, myslenie občas škodí zdraviu, na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky, na prvom mieste má byť krása, nie zverská divosť, najlepším vedcom je príroda, najpozorohudnejšia na človeku je jeho schopnosť myslieť, nemiluje ten, kto nemiluje vždy, nezriadený život sa rovná epileptickým záchvatom, nič tak neničí ľudské telo, ako trvalá nečinnosť, nie je to voľný čas, ktorý je hranicou práce, ale je to práca, ktorá je hranicou voľného času, ten sa má naplniť umením, vedou a predovšetkým filozofiou, niet spôsobu, ako pohladiť ježa, o priateľstve možno hovoriť len tam, kde je vzájomné porozumenie, platón mi je drahý, ale pravda ešte drahšia, potešenie je znamením životnej sily,