Citáty a múdrosti - Benjamin Disraeli

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Benjamin Disraeli

vyživujte svoju myseľ skvelými myšlienkami, lebo nikdy nevystúpi vyššie, než si dokážete pomyslieť, autor, ktorý rozpráva o vlastných knihách, je takmer taký zlý ako matka, ktorá rozpráva o svojich deťoch, básnik je maliarom duše, bez taktu sa nemôžete naučiť nič, byť milý každý deň k tomu istému človeku, to zničí nervy, čas je veľký lekár, čas je vzácny, ale pravda je vzácnejšia ako čas, činnosť nemusí vždy priniesť šťastie, ale niet šťastia bez činnosti, človek je tvor zrodený nato, aby veril, človek nie je výtvorom okolností, okolnosti sú výtvorom človeka, definitívnosť nie je jazykom politiky, charaktery sa nemenia, menia sa názory, charaktery iba dozrievajú, každý človek má právo byť namyslený, dokiaľ nie je úspešný, konzervatívna vláda je organizované pokrytectvo, malé veci ovplyvňujú malé mysle, mládež národa, to sú poručníci potomstva, mladosť je trápny omyl, mužný vek je boj, staroba je ľútosť, na nikoho sa nezabudne, ak je vhodné pamätať si ho, najdôležitejšia vec v živote, hneď vedľa znalosti, kedy sa treba chopiť príležitosti, je vedieť, kedy sa treba zrieknuť výhody, najlepší spôsob nato, ako sa oboznámiť s určitou témou, je napísať o nej knihu, najväčšie dobro, ktoré môžete urobiť pre druhého, nie je iba podeliť sa o vaše bohatstvo, ale ukázať mu jeho vlastné, niet lepšej múdrosti ako je úprimnosť, nikdy neodmietam, protirečím, niekedy zabúdam, nikdy nepolemizujte, v spoločnosti sa nesmie nič diskutovať, dajte iba výsledky, nikdy nepovažujte nič za isté, nikdy sa neospravedlňujte za prejavenie citu, ak to urobíte, ospravedlňujete sa za pravdu, nikdy sa nesťažujte a nikdy nevysvetľujte, o koľko ľahšie je byť kritickým, ako byť bezchybným, pocit existencie je najväčšie šťastie, rozdiel medzi rasami je jedným z dôvodov, prečo sa bojím, že vojna môže vždy existovať, pretože rasa znamená rozdiel, rozdiel znamená nadradenosť a nadradenosť vedie k prevahe, skúsenosť je dieťaťom myšlienky a myšlienka je dieťaťom činu, nemôžeme spoznať ľudí z kníh, som pripravený na najhoršie, ale dúfam v to najlepšie, spravodlivosť je pravda v činnosti, takmer všetko veľké vytvorila mládež, to, čo je zločinom vo veľkom množstve ľudí, je iba neresťou medzi nemnohými, to, čo predvídame, sa zriedka prihodí, to, čo najmenej očakávame, sa obyčajne stane, univerzita by mala byť miestom svetla, slobody a učenosti, uvedomiť si, že ste ignorant, je veľký krok k poznaniu, v dnešných časoch sú spôsoby ľahké, a život tvrdý, v politike nič nie je opovrhnutiahodné, veľké služby sa nezrušia jediným skutkom alebo jedinou chybou, všetci sme sa narodili pre lásku, je to princíp existencie a jej jediný cieľ, výrečnosť je dieťa vedomostí, zmena je nevyhnutná, v pokrokovej krajine je zmena trvalá, žiadna vláda nemôže byť dlho bezpečná bez nepodceniteľnej opozície,