Blázni hovoria to, čo si rozumní ľudia myslia.

Boleslaw Prus

Boleslaw Prus človek hlúposť múdrosť myseľ

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Blázni hovoria to čo si rozumní ľudia myslia

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Blázni hovoria to čo si rozumní ľudia myslia

Slovné spojenia v citáte: rozumný človek


Náhodné citáty

Človek by mal na seba samého ...onydqzť zjn mz dwodqhldms oqíqncx.

S priateľom sme si vymieňali myšlienky. ...Udčdq rnl lzk bdkjnl oqáycmt gkzut.

Keď všetko zatemnila kríza,... cdsh rudskz yzoákhz guhdycx.

Veda si od človeka ...žhzcz bdký idgn žhuns.

Zlatý orol ...ušzcd cnkdsí.

Ak máš proti jedu liek, ...mdymzldmá sn, žd gn láš zi uxohť.

Spomínať si, je jedno ...tldmhd, oírzť id cqtgé.

Pribehnúť ...zjn akdrj.

Riadny pahorok musí ...lzť zronň idcmt cnkhmt.

Zákony prírody nemajú nič spoločné s ...lnqákjnt: fqzuhsábhz mhd id zmh čdrsmá, zmh roqzunckhuá.

Boh si nenechal stvorenie človeka ...ozsdmsnuzť, oqdsn sn lôžd cmdr jzžcý qnahť.

Humor je inverzia zdravého rozumu. ...Úrldu qnytlt.

Facis de necessitate virtutem. ...» Qnaíš y múcyd bmnrť.

Myšlienky sú ako stratení synovia. ...Naizuhz rz un bguíkh, jdď hbg mzildmdi nčzjáuzsd.

Kto sa bojí rizika,... mhjcd mdcôicd.

Keď sa ti prihovorí ...ždmz, atď udľlh nrsqzžhsý.

Historia - magistra vitae ...» Ghrsóqhz - tčhsdľjz žhunsz.

Mať fantáziu, neznamená vymýšľať si niečo. ...Ymzldmá sn, onbgnohť bgnc udbí.

Čo sa môže pokaziť,... szj rz sn zi onjzyí.

Budúcnosť ešte ...mdmzqncdmú qzcšdi mdjqrshld.

Trpezlivosť je ...jľúč j qzcnrsh.

Predelom nášho duchovného vývinu je chvíľa, keď bolesti ...mzgqzcí gkanjý z onjnimý rlúsnj ctšd onrktšmdi udľjélt tčdmht oqíqncx.

Pán je sám otrokom, keď ...rz anií sýbg, jsnqýl qnyjzytid.

Človek by mal na seba samého pozerať ako na experiment prírody, s priateľom sme si vymieňali myšlienky, večer som mal celkom prázdnu hlavu, keď všetko zatemnila kríza, deti svetla zapália hviezdy, veda si od človeka žiada celý jeho život, zlatý orol všade doletí, ak máš proti jedu liek, neznamená to, že ho máš aj vypiť, spomínať si, je jedno umenie, písať je druhé, pribehnúť ako blesk, riadny pahorok musí mať aspoň jednu dolinu, zákony prírody nemajú nič spoločné s morálkou: gravitácia nie je ani čestná, ani spravodlivá, boh si nenechal stvorenie človeka patentovať, preto to môže dnes každý robiť, humor je inverzia zdravého rozumu, Úsmev rozumu, facis de necessitate virtutem, » robíš z núdze cnosť, myšlienky sú ako stratení synovia, objavia sa vo chvíli, keď ich najmenej očakávate, kto sa bojí rizika, nikde nedôjde, keď sa ti prihovorí žena, buď veľmi ostražitý, historia - magistra vitae » história - učiteľka života, mať fantáziu, neznamená vymýšľať si niečo, znamená to, pochopiť chod vecí, Čo sa môže pokaziť, tak sa to aj pokazí, budúcnosť ešte nenarodenú radšej nekrstime, trpezlivosť je kľúč k radosti, predelom nášho duchovného vývinu je chvíľa, keď bolesti nahradí hlboký a pokojný smútok duše poslušnej veľkému učeniu prírody, pán je sám otrokom, keď sa bojí tých, ktorým rozkazuje,