Citáty a múdrosti - Brillat-Savarin

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Brillat-Savarin

zvieratá sa pasú, človek je, ale iba duchaplný človek vie jesť, objavenie nového jedla prinesie ľudstvu viac potešenia ako objavenie novej hviezdy, povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si,