Citáty a múdrosti - české príslovie

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti české príslovie

mladé pivo čap vyráža, ďaleko od hnevu, ďaleko od hromu, matkine ruky aj keď bijú, sú mäkké, strach má veľké oči, ľudia pre nás stromy sadia, saďme ich aj my, vojna nie je kojná skúsenosť je dlhá cesta, nie je všetko pravda, čo je napísané v knihách, proti palici šerm neplatí, kto má desať huslí, nemusí byť ešte dobrý muzikant, neohradzuj sa plotom, ohradzuj sa priateľmi, hlúposť a pýcha na jednom strome rastú, načo plakať nad rozliatým mliekom, aj tak je v ňom vody dosť, beda domu, kde sliepka vládne a kohút mlčí, na cudzom dvore jahňatá tučnejšie, pšenica nedbá na to, či je piatok alebo sviatok, smeti z domu na ulicu nevynášaj, podvod a klam zradí sa sám, nepľuj do studne, z ktorej si sa napil, šťastie je ako zimnica, koho chce, toho napadá, manželstvo bez detí je ako deň bez slnka, láska je choroba a zdravie nechceme, lepšie, keď plačú deti akoby plakali rodičia, ľahšie strechu stŕhať než pribíjať, vzácnych predkov potomok, často býva holomok, horší jazyk falošníka než kopija protivníka, čo v srdci vrie, v prstoch vykypí, otec a matka učia hovoriť, svet učí mlčať, otec, matka naučili hovoriť, a svet mlčať, pivo hreje, ale nepáli, ten, kto sa honobí, v hlave veľa nenosí, vzduch - boží duch, priveľa šťastia je hotovým nešťastím, hovoriť striebro, mlčať zlato, psí štekot na mesiac neplatí, kam ťa nevolajú, tam sa nehrň, nechoď so všetkým na trh, kde nemkyně tam faleš, kde cikánka, tam krádež, pamäť je denník, ktorý nosíte vždy so sebou, zavreté ústa majú pokoj od múch, veľké hromobitie, malý dážď, kto sa blatom zapodieva, zašpiní sa, lepší dnes kus, než zajtra hus, viď za seba, pred seba vidíš, svet sa krúti ako koleso, maj priateľov, vedz však, koho, ešte nie je všetkým dňom koniec, vlastná chvála z hrdla páchne, veľa kuchárov polievku nedovarí, lepší doma krajec chleba ako v cudzine krava celá, není dudka bez chocholky a hlubce bez pýchy, při zlém náviku cnost nemá vzniku,