Citáty a múdrosti - Claude Houghton

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Claude Houghton

žiarlivci veria všetkému, okrem pravdy, ženy zbožňujú mužov, ktorí k nim majú romantický vzťah, ženy sú šľachetné, ak je k nim šľachetný muž, ženu možno zároveň nenávidieť i milovať, ženská krása sa rovná geniálnosti v mužovi - oboje je pre obyčajných ľudí pohromou, žena existuje len svojimi vzťahmi k druhým, takže v pravom slova zmysle nie je nikdy sama, zdá sa, že nikto si neuvedomuje význam a dosah toho, že muži si musia ženy idealizovať, základmi našej civilizácie nič neotrasie mocnejšie, ako samovražda miliardára, vzťahy medzi ľuďmi sú príliš zložité, aby ich bolo možno vyjadriť rovnicou má dať – dal, vysvetliť rozumovo dnešné udalosti znamená asi toľko, ako logicky vysvetľovať zemetrasenie, výrazy, ktoré používame, aby sme opísali iných ľudí, zvyčajne z nich odhalia len veľmi málo, zato však veľa povedia o nás, vynález skromnosti je triumfom predstavivosti, vtip neznamená duševnú prevahu, ale je akýmsi druhom sebauplatnenia a okázalého zastierania porážky, všetky vlastnosti, ktoré k ženám zdanlivo patria, vymysleli muži - nežnosť, spoľahlivosť a skromnosť, všetky národy žijú z viery v budúcnosť, väčšina politikov chce zmieriť boha s diablom, v zbankrotovanom svete sa sila bohatstva udržiava len horúčkovitou prípravou na vojnu, v kolektíve sa stávajú hlupákmi aj veľmi inteligentní ľudia, v každom z nás je niečo, čo je vždy osamelé - a predsa nikdy nie opustené, úplné prerušenie tradície je ťažkým zločinom, strach vytvára zápornú jednotu, správanie úspešných ľudí vždy nasvedčuje, že nemôže byť nič zlé vo svete, v ktorom sa dostali nahor, sebaklam je mimovoľný, kdežto pokrytectvo je vedomé, priateľ je polovica duše, prenasleduje nás vždy taký človek, akým sme sa mali stať, pre mnohých ľudí sa morálka rovná ich vlastným záujmom, niektoré ženy a zvieratá spoznajú na prvý pohľad slabosť svojich obetí, nič neodhalí človeka tak jasne, ako prostriedky, ktoré si zvolí na dosiahnutie svojho cieľa, netreba nájsť človeka, ktorý na všetko pozná odpoveď, ale človeka, pri ktorom zabudneme na všetky otázky, nemusíme poznať príčinu zápachu, a predsa ho cítime, najvýznamnejším príznakom starnúcej spoločnosti je, že uznáva len hospodárske problémy, najväčšie utrpenie prežíva svätec, ktorý zakolísa vo viere, a umelec, ktorý nemá jasnú predstavu o svojom diele, najväčší ľudia nikdy nevedia, čo urobia v najbližšej chvíli, sú výlučne zaujatí tým, čím sa práve zaoberajú, plánujú iba malí ľudia, najhoršie na pekle je to, keď ho nikto za peklo nepokladá, najhoršie je dozvedieť sa pravdu, ktorú nechceme poznať, na tomto svete musíte byť hlupákom alebo géniom, všetko, čo je medzi tým, je peklo, mnoho ľudí prijíma pozitívny výrok o veci, o ktorej nič nevedia, ako boží výrok, mnohí ľudia sú znalcami hodnôt v epoche, ktorá žiadne hodnoty nemá, mnohí ľudia sú hrdí na svoje slabosti, lebo ich pokladajú za dôkaz toho, že sa líšia od iných, mnohí ľudia sa domnievajú, že peklo možno zmeniť prestavaním nábytku, menší umelci sú väčšinou obeťami svojho psychického okolia, stali sa umelcami iba preto, lebo to pre nich bola jediná cesta, ako sa niečím stať, ľudské činy sa obyčajne posudzujú z hľadiska nevyhnutnosti, ľudia prahnú po niečom, čo dáva ich nádeji logickú formu, ľudia nie sú schopní si predstaviť, že mravné stanovisko je v rozpore s ich záujmami, ľudia majú niekoľko názorov súčasne, často sú to však názory celkom protichodné, len veľmi silná osobnosť môže zostať nedotknutá pätolizačstvom, ktoré sa všade vešia na päty bohatstvu, kritizovať iných znamená, nepriamo chváliť seba, krása má svoj vlastný osud a napĺňa ho bez ohľadu na zákon a tradície, keď niekto dlho žije priamo na hranici chudoby, na každom, kto túto hranicu prekročí, vidí vypálené znamenie, každý génius trpí mukami prekliatia, ale jeho utrpenie nie je bezvýznamné,